Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-05-05 10:50:15.Pand:  Simon Stijlstraat 2
Opschrift:  'De eerste steen gelegd
den 19 April 1879
door
M.J. MEES
Predikant der Gemeente'
Beschrijving:  Dit pand was vroeger de Evangelisch Lutherse Kerk, architecten Gebr. J. & J. Posthuma.
M.J. Mees = ds. Mari Johan Mees, geb. Deventer 15 april 1846, luthers predikant laatst. te ‘s-Gravenhage, overl. Rotterdam 15 april 1894, tr. ald. 24 nov. 1870 Ida Baudina Cornelia Dunlop, geb. Rotterdam 30 aug.1850, ovl. ‘s-Gravenhage 30 april 1919, dr. van Samuel en Margaretha Petronella Jacoba Suringar.
Bron: Nederlands Patriciaat, 67e jaargang, 1983, blz 364. Maakt deel uit van de Genealogie Mees, Alting Mees, Dorhout Mees etc startend op blz 237. Vriendelijke mededeling van Cees Feringa en Maikel Galama.
Eigennaam:  mees, m j

Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 2, Harlingen