Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2019-05-26 23:43:05.Pand:  Raadhuisstraat 2
Plaats:  raadhuistoren, zuidgevel
Opschrift:  'TER HERINNERING
AAN DEN AANLEG VAN DEN
AFSLUITDIJK
WAARDOOR HARLINGEN ZOOVEEL GUNSTIGER
LIGGING VERKREEG EN NIEUWE MOGELYKHEID
VOOR ONTWIKKELING ONTSTOND JUNI 1933
BURGERY EN VER. H.S.N.
Beschrijving:  De plaquette werd door de vereniging H.S.N. aangeboden en het woord daarbij werd gevoerd door de heren dr. S. Ferwerda en de voorzitter R.A. Feenstra.
De aanbieding had niet in 1932 plaats toen de sluiting van het laatste gat in de Afsluitdijk een feit werd, maar een jaar later, op 28 juni 1933. Dat kwam omdat er in 1932 nog maar een halve Raadhistoren stond en deze dus eerst weer moest worden opgebouwd.
In 1925 ging de toren scheefhangen en vreesde men, bij het luiden van het klokje, dat de toren in elkaar zou storten. Het duurde nog tot 1932 vooraleer met de restauratie kon worden begonnen.

Gevelsteen/opschrift Raadhuisstraat 2, Harlingen