Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-02 17:09:33.Pand:  Noorderhaven 74
Plaats:  In 1993 geplaatst in pakhuis Sumatra, Noorderhaven 74
Opschrift:  's Nagts in den Storm van den XXI novemb:
MDCCLXXVI
is het zeewater tot deze hoogte
opgeresen en dit Pakhuis doorgelopen'
Beschrijving:  Deze steen is gevonden in de Raadhuistoren. In de Harlinger Courant van 27 oktober 1931 stond: 'Van de firma Nauta & Hettema, aannemers te Leeuwarden is door bemiddeling van notaris N. Ottema, aldaar voor het gemeentelijk museum ten geschenke ontvangen een gedenksteen, aangevende den stand van het zeewater op 21 november 1776. De steen is afkomstig uit een perceel aan de Noorderhaven, waaruit hij werd gesloopt toen het pand werd getrokken bij de toenmaals aan de Voorstraat gelegen school der Hervormde Schoolvereniging.'

Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 74, Harlingen