Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-01-02 17:09:33.Pand:  Roeperssteeg 5
Plaats:  oostgevel
Opschrift:  '1631'
Beschrijving:  Pakhuis, vroeger doopsgezinde kerk.
In 1631 werd met de bouw begonnen. Op 17 juni 1632 werd de eerste 'predicatie' gehouden in deze vermaning, door Idzart van Hettinga uit het Evangelium Lucas, Capittel 15 vers 1-10, de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning.
Ledenaantal zonder kinderen in 1655: 335; in 1660: 309; in 1665: 322; in 1670: 266.
Tot 1672 hebben de Waterlanders zelfstandig hun godsdienstoefeningen gehouden. In 1672 verenigden zich alle doopsgezinden in Harlingen tot één gemeente, op een enkele splintergroep na.
Na deze vereniging kerkte men in 3 vermaningen, nl. in de Blauwe Schuur (Droogstraat/Zoutsloot), in de Keet aan de Roeperssteeg en in de kleine vermaning aan de Lanen. Op 5 maart 1695 werd besloten om voortaan alleen in de Blauwe Schuur te kerken.

Gevelsteen/opschrift Roeperssteeg 5, Harlingen