Harlingen, gevelstenen

In Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een beschrijving van alle bekende gevelstenen, gedenkstenen en andere geinscribeerde artefacten in Harlingen. Die hele inventarisatie is het werk van de inmiddels overleden Harlinger Jelle van der Gaast, die in een lange reeks van jaren gevelstenen gezocht, gevonden, beschreven en gefotografeerd heeft. Rond 1995 schonk hij zijn verzameling feiten en foto's aan het Hannemahuis, dat dankzij zijn inzet nu kan beschikken over dit stuk historische documentatie.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2020-05-05 10:50:15.Pand:  Zuiderhaven 0
Plaats:  Hannemahuis
Opschrift:  '1775 heeft bij een Storm tusschen den
14 en 15 November des nagts het hoogste
Water gestaan Tegen de Steenen van ?
? sijnde 4 voet 7 duim van deese
Muur Vriese maat, de wind N W ten W.

1776 heeft bij een Storm den 21 November
Des morgens tusschen 4 en 5 uur het
Hoogste water gestaan aan de onderkant
van deese steen, en ging de kabling tegen de
? de wind W N W.
Beschrijving:  Afkomstig uit de oostgevel van het R.K. ziekenhuis St. Jozef aan de Zuiderhaven, nu verbouwd tot verpleeghuis Dukdalf.
Den 21sten en 22sten November 1776 werd Harlingen door een grooten watervloed geteisterd. De Friesche zeedijken hadden het door buitengewoon hoogen vloed zwaar te verantwoorden en ook de zeewering bij Harlingen werd zwaar gehavend. Het water stond in de Zuiderhaven en Noorderhaven tot aan de huizen en stroomde door de straten naar de binnengrachten. Stukken hout, balken, vlotten en allerhande andere voorwerpen dreven door de straten. Verschillende huizen werden zwaar beschadigd.
Ook aan de havenhoofden werden ernstige vernielingen toegebracht, terwijl de havenbrug door een driftig geworden schip ernstige averij bekwam.
Met man en macht werden grootere gevaren afgewend. Slechts één meisje van 14 jaar verloor bij dezen ramp het leven.

Zie ook deze teksten.

Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 0, Harlingen