Harlingen, liedtekst "Oppe ringmuur"


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Tekst en muziek: Dico van der Meer

Wanneer de Tobbedansers seumers kuiere
Dan gaan se naar de Ringmuur bij de see
'n Lekker plakje om es fijn te luiere
Te hangen oppe Ringmuur kanepee
De hannen inne buse en 'n piepke inne môn
Staat Harlingen te praten inne son

Refrein:
Oppe Ringmuur, oppe Ringmuur
Kan je se gesellig prate
Lekker swetse en bekletse
Wat de mesen doen en late
En se roddele alles tot gehak
Op hun dooie gemak bij 'n piepke tabak
Want de Ringmuur is nou krek een plak om fijn te praten

Se prate over 't hondsje vanne buvre
Dat veul meer op sien bord krijt as heur man
De gemeenteraad is krek een ouwe jufre
Dat jeuzelen daar wur je seesiek van
't Kaatsen teugeswoordig is gien halve stuver weerd
In mien tied wudde heel wat meer presteert

Refrein

Ik mut vandaag mien eigen potsje koke
Mien vrouw en dochter binne uut van huus
Het een van jimme soms nog wat te roken
Dat protsje wat je krije is een kruus
Se segge: "eh nou ja je koekeloere naar de see,
"En spuie oppe Ringmuur kanepee."

Refrein