Harlingen, liedtekst "'t Singeltsje"


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Tekst en muziek:

Sjoeke 'n meiske van melk en van bloed
Met wangen se rood as 'n roos
Doeke 'n ventsje met bar weinig moed
Sat achter hur an al een poos
Hij docht: "Ak maar even de kans er toe sag,
"Dan kwam ik beslist met mien vraag vur de dag:"

Refrein:
Gaan jou met een Singeltsje om
Lieve Sjoeke, 't mag van Moeke
Toen jouw Pa jouw Moeke dat vroeg
Had s'an een Singeltsje lang niet genoeg
Dat was niet dom, Sjoeke daarom
Gaan we tegare een Singeltsje om

Met de bevrijding, 't was feest inne stad
Sat Doeke weer achter hur an
Sjoeke die sjans van een Engelsman had
Vroeg Doeke: "Wat jeuzelt die man?"
Ik sal 't vertale sei Doeke, hij seit
Krek dat waar een ander de kans niet toe krijt:

Refrein

Sjoeke had Doeke onmiddelijk deur
Maar de Engelsman vroeg haar: "Oke?"
Eventsje kreeg se 'n hoogrode kleur
Toen skudde se lachend van nee
Wanneer 't dan toch om een Singeltsje gaat
He'k liever een man die hoog-Harlingers praat

Refrein