Harlingen, huisnamen

Niet alleen bierlokalen en dergelijke uitspanningen konden vroeger een naam hebben, ook winkels of zelfs gewoon woonhuizen. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog wel, maar da's meer voor de leuk, of om status aan pand en/of bewoners te verlenen. Vroeger had dat een andere reden: vóór ongeveer 1715 hadden de huizen namelijk geen huisnummers. Voor de herkenbaarheid was het voor een winkel erg handig om een huisnaam te gebruiken.

Na ongeveer 1715 waren er verschillende opeenvolgende systemen met kwartieren en wijken. De huizen werden (per 'kwartier' of 'wijk') opeenvolgend genummerd, dus niet oneven en even, zoals nu. Kijk voor informatie over de nummering bij huisnummers.

Het lijkt alsof in het oude centrum van Harlingen een huis- of winkelnaam eerder regel dan uitzondering was. Hieronder een overzicht van de namen die we tot nu toe gevonden hebben. Soms is de exacte plaats of het exacte huidige adres van een huis onzeker, in deze lijst is dat niet aangegeven. Het vermelde jaar is het jaar van de gevonden vermelding. Let, als je een bepaalde naam zoekt, op de vele mogelijke spellingsvarianten.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:57.

Vanaf  1500  1600  1700  1800  1900  2000gebruik 'voornaam' naam jaar koper/eigenaar tegenwoordig
de blauwe kroon 1597 Kleine Bredeplaats 2
de smack 1597 Voorstraat
de vergulde sleutel 1599 Kerkpoortstraat 59
romen 1599 Romastraat
de gulden draeck 1600 Lanen 38
de roode os 1600 Noorderhaven
het swarte schaep 1600 Voorstraat 31
de twee grauwe paerden 1601  
de roode ploeg 1601 Hoogstraat 25
het vergulde calff 1601 Noorderhaven 28
de arck van noa 1601 Voorstraat 39
de leeren emmer 1602 Voorstraat 51
de vergulde cam 1603 Voorstraat 25
de groene acker 1603 Zuiderhaven 71
het blauwe kruis 1606 Grote Bredeplaats 20
de bonte hond 1611 Grote Kerkstraat 10
de witte eenhoorn 1611 Voorstraat 10
de witte scheer 1612 Grote Bredeplaats 7
jerusalem 1612 Lanen 76
de gulden pauw 1614 Grote Bredeplaats 2
de gulden pauw 1614 wijbes, trijn Grote Bredeplaats 2
de golden kroon 1614 Sint Jacobstraat 6
de conincx daelder 1615 Grote Bredeplaats 31
de gulden draeck 1617 Lanen 38
huis het paradijs 1618 Hondenstraat 10
bethlehem 1618 Lanen 76
maesstricht 1618 Schritsen 52
de twee golden ringen 1620 Voorstraat 7
de vergulde hulck 1621 Grote Bredeplaats 7
de tubacus rolle 1625 Zuiderhaven 27
de cartou 1627 Lanen 78
dronrijp 1628 Hofstraat 28
de vergulde besem 1628 Vijverstraat 16
de witte gekroonde lelie 1628 Voorstraat 87
huis het swart cruis 1629 Lanen 87
de swarte raven 1629 gerbens, uulcke Rommelhaven 24
de golden wijser 1630  
de ijzeren man (naastligger) 1630 Sint Jacobstraat
de ruiter 1630 hanenburg, jelle cornelis Sint Jacobstraat 8
barradeel 1631 Bildtstraat 21
het dockumer veerschip 1631 Franekereind 19
de rode braedpoth 1631 Noorderhaven 36
maccum 1631 Vijver 7
de grauwe gans 1631 Voorstraat 29
de vergulde sonne 1632 Bildtstraat 13
de vergulde zon 1632 Bildtstraat 13
(waar) het vergulden spinwiel (uitsteekt) 1632 Grote Kerkstraat 3
sodoma 1632 Grote Kerkstraat 6
het witte hart 1632 Heiligeweg
het witte hart 1632 Heiligeweg
de gulden besem 1633 Vijverstraat 16
de vergulde zon 1634 freerks, gabbe  
de vlasblom 1634 Lanen 42
het groen claverblad 1634 Lanen 83
de ketel 1635 Zoutsloot 29
het swart cruis 1637 Lanen 87
de swarte aarnt 1638 Brouwersstraat 7
de vergulden hopcorff 1638 Grote Bredeplaats
het vergulde paart 1638 Heiligeweg 27
belkum 1638 Kerkpoortstraat 17
het klaverblad 1639 Lanen 46
de drie blauwe cronen 1639 Noorderhaven 102
de blauwe druif 1640 Noorderhaven 26
het amelander wapen 1640 Noorderhaven 42
de vergulde bijl 1641 Noorderhaven 28
de vergulde eenhoorn 1641 Voorstraat 58
het vlieboot 1642 Grote Bredeplaats 1
de blauwe engel 1642 Hoogstraat 36
de ploeg 1642 Rinnertspijp
de spiegel 1642 Voorstraat 70
de vier heemskinderen (naastligger) 1642 Zoutsloot
de drie weijten bollen 1643 Hoogstraat 6
de valck 1643 Noorderhaven 107
de friesche man 1643 Schritsen 67
de vier heemskinderen (naastligger) 1643 Zoutsloot
de vier heemskinderen (naastligger) 1643 Zoutsloot
barradeel 1644 Bildtstraat 21
de vergulde star 1644 Grote Kerkstraat 14
het vergulde paert 1644 Heiligeweg 27
het amelander wapen (naastligger) 1644 Noorderhaven 42
pakhuis de oranjeboom 1644 Noorderhaven 72
de witte zon 1644 siouma, trijntje Vismarkt 1
de vergulde engel 1644 Voorstraat 29
de brandaris 1644 groot, tiaerd de Zuiderhaven 17
de hollandsche tuin 1645 Kerkpoortstraat 69
het rad van avontuur 1646 Kerkpoortstraat 5
de jonge prins 1646 Moriaanstraat 3
de dom van uytrecht 1647 Noorderhaven 46
de spijckerboor 1648 Kleine Bredeplaats 13
de grauwe gans (naasligger) 1649 Voorstraat 91
de drie romers 1650  
de golden wijser 1650  
de haan 1650 Grote Kerkstraat 18
de golden wijser 1650 Noordijs
het cromhout 1651 Karremanstraat 18
de vergulde lelie 1651 Lanen 18
de swarte raven (naastligger) 1651 Rommelhaven 24
de brandaris 1651 sytses, take Zuiderhaven 17
de vergulde zon 1652  
(waar) het vergulden spinwiel (uithangt)(naastligge 1652 Grote Kerkstraat 3
de blauwe pot 1652 Lanen 45
de swarte raven (naastligger) 1652 Rommelhaven 24
de vergulde helm 1652 Voorstraat 55
de muysevreuchde 1653 Franekereind 18
salomons tempel 1654 Achterstraat
de vette os (naastligger) 1654 Lanen 21
de vergulde engel 1654 Voorstraat 29
de hertog van mecklenburg 1654 Zoutsloot
de acht pelsen 1655 Achterstraat
de zilverberg 1655 Kerkpoortstraat 25
de drie bootshaacken 1655 Noorderhaven 89
bijleveld 1655 Noorderhaven 114
het groen hart 1656 Hoogstraat 19
de ooievaar (naastligger) 1657 Franekereind 23
de ooyevaar (naastligger) 1657 Franekereind 23
de pauw 1657 Grote Bredeplaats 2
de bruijne baerdt 1657 Hofstraat 25
het spinwiel (naastligger) 1658 Grote Kerkstraat 3
(waar) het vergulde spinwiel (uithangt) 1658 Grote Kerkstraat 3
de vergulde sleutel 1658 Hoogstraat 1
de drie zakkendragers 1658 Sint Odolphisteeg 7
de witte duijff 1659  
huis van rome (naastligger) 1659 Both Apothekerstraat
de blauwe troffel 1659 Brouwersstraat 9
de goutbergh 1659 oodendall, hiltie Grote Bredeplaats 15
de goutbergh 1659 oodendall, hiltie Grote Bredeplaats 15
het blauw schaap 1659 Lanen 93
lieuwenburg 1659 Moriaanstraat
de vergulde leeuw 1659 steensma, foppe piters Voorstraat 30
de drie schelvissen 1659  
de pauwesteert 1659 Zuiderhaven 13
de swarte gortmolen 1660  
de swarte gortmolen 1660  
de pynas (naastligger) 1660  
de acht pelsen (naastligger) 1660 Achterstraat
(daer) salomons tempel (uithangt) 1660 Achterstraat
herberg de oude pinas 1660 Grote Bredeplaats 5
herberg de oude pinas 1660 Grote Bredeplaats 5
almenum 1660 Hofstraat
almenum (naastligger) 1660 Hofstraat
de morgenstar (naastligger) 1660 Lanen
lieuwenburgh 1660 Moriaanstraat
de arcke noe ofte het wanschapen 1660 Noorderhaven
herberg het vergulden hooft 1660 Noorderhaven 40
(daer de) metselaer (uithangt) 1660 Noordijs
de ijseren man 1660 Sint Jacobstraat
de ijseren man (naastligger) 1660 Sint Jacobstraat
de oplapte juffrouw 1660 Vijverstraat
de vergulde besem 1660 Vijverstraat 16
(aldaar de) spiegel (uithangt) 1660 Voorstraat 70
de drie schelvissen 1660  
de drie schelvissen (naastligger) 1660  
salomons tempel (naastligger) 1661 Achterstraat
het glas 1661 Grote Kerkstraat 10
de vergulde sleutel 1661 Hoogstraat 1
de blauwe pott 1661 Lanen 45
de gulden handbijl 1661 Rommelhaven 28
dantzigt 1661 Voorstraat 21
de jeneverboom 1662  
salomons tempel 1662 gerbens, gerben Achterstraat
salomons tempel (naastligger) 1662 sijbrandts, sierk Achterstraat
de zilverberg (naastligger) 1662 Kerkpoortstraat 25
de vette os (placht uit te hangen) 1662 Lanen 21
de haan op de stok 1662 Noorderhaven
de ruiter (naastligger) 1662 willems, bartel Sint Jacobstraat 8
de witte eenhoorn (naastligger) 1662 Voorstraat 10
de olde hillebrant 1663  
het dorstige hontje 1663  
de furst van mecklenburg 1663  
de blauwe pott 1663  
het vergulde tafellaken 1663  
het wapen van batavia 1663  
de vergulden feder 1663 Grote Kerkstraat
de blinde ezel 1663 Voorstraat 72
het vergulde tafellaken 1663 Zoutsloot 40
't haantje 1664  
't vergulde radt 1664  
de acht pelsen 1664 Achterstraat
't glas 1664 Grote Kerkstraat
de vette os (naastligger) 1664 Lanen 21
de swarte ruiter 1664 Sint Jacobstraat 8
de vier heemskinderen 1664 Zoutsloot
de witte butterton 1665  
de drie dissels (hebben uitgehangen) 1665  
enchuisen 1665  
de swarte gortmolen 1665  
de swarte gortmolen 1665  
de vergulde haan 1665 Grote Kerkstraat
de zilverberg (naastligger) 1665 Kerkpoortstraat 25
de boomsluiter 1665 Lammert Warndersteeg 10
enkhuizen 1665 Noorderhaven
(alwaar d'olde) haan op de stok (staat) 1665 Noorderhaven
pakhuis bremen 1665 Noorderhaven 74
de hertog van mecklenburg (placht te hangen) 1665 Zoutsloot
het vergulden tafellaken 1665 Zoutsloot
de groene molen 1666 Brouwersstraat 5
de witte lelie 1666 Heiligeweg
huis de vergulde scheer 1666 Scheerstraat 3
het groot wanschapen of noachs arke 1667 Noorderhaven 21
de olde hillebrand 1668  
de pellicaan 1668 Grote Kerkstraat
het wit paard 1668 Hondenstraat
de zeeton 1668 Hoogstraat 40
de drie wrongen 1668 Lanen
de vette os 1668 Lanen 21
de witte poort 1668 Noordijs
de vier heemskinderen 1668 Zoutsloot
salomons tempel 1669 Achterstraat
salomons tempel (naastligger) 1669 sijbrandts, sierk Achterstraat
het wit hart (naastligger) 1669 Noorderhaven 32
het amelander wapen 1669 Noorderhaven 42
het amelander wapen (naastligger) 1669 Noorderhaven 42
herberg de drie roemers 1669 Voorstraat 8
de drie hoefijzers 1670  
bruinen baert 1670 Hofstraat 25
brouwerij en mouterij (waar) het zeepaert (in de putstoel staat) 1670 Karremanstraat
pakhuis de blauwe hand 1670 Voorstraat 31
de grauwe gans 1670 sjoerds, pyter Voorstraat 93
de brandaris 1670 Zuiderhaven 17
de swarte ruiter 1671 willems, claas Sint Jacobstraat 8
de pauwenstaart (naastligger) 1671 Zuiderhaven 13
het wit hart (naastligger) 1673 Noorderhaven 32
camer het moskevidt 1674 bootshaak, joris  
pakhuis bremen 1674 Noorderhaven 74
de olde hillebrandt (naastligger) 1676  
het groot wanschapen (naastligger) 1676 Noorderhaven 21
de pauw 1679 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1679 Grote Bredeplaats 2
het zeepaerd 1679 Grote Bredeplaats 7
het verguld billands wapen 1679 Grote Kerkstraat 4
de toelast 1680 Grote Bredeplaats 25
de rode molen 1680 Schritsen 36
de drie rosijne korven 1681 Noorderhaven 26
de oyevaar 1683 heyns, cornelis en ijsbrandt Franekereind 23
voorheen de swarte aernt 1684 Brouwersstraat 7
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1684 Grote Bredeplaats 2
de grauwe gans 1685 freerx, wijtske Brouwersstraat 14
bakkerij de drie krakelingen 1685 sijes, sybe Grote Bredeplaats 17
de goltbergh 1686 feddrix, wybe Grote Bredeplaats 15
de oyevaar 1687 Franekereind 23
de goltbergh 1688 hoites, hoite Grote Bredeplaats 15
de hof van friesland 1689  
de nieuwe prins 1689  
de grauwe gans 1689 gerrits, jancke Brouwersstraat 14
de ooievaar (naastligger) 1689 ruurds, haye Franekereind 23
de prins 1690 Grote Bredeplaats 1
herberg de oude pinas 1690 Grote Bredeplaats 5
huis spitsbergen 1690 Rommelhaven 28
de son 1691 goslings, jacobus Voorstraat 32
de ooievaar (naastligger) 1692 Franekereind 23
het schepel 1693 Hoogstraat 20
brouwerij en mouterij de oliphant 1693 calff, wybe feddrix Noordijs 4
(waar) de boot (uithangt) 1693 arjens, trijntje Voorstraat 53
de son (naastligger) 1694 Voorstraat 32
huis spitsbergen 1695 Rommelhaven 28
enkhuizen 1697 Rozengracht 21
de brandaris 1698 jans, jurjen Zuiderhaven 17
de vijgeboom 1699 Brouwersstraat 9
de vijgeboom 1699 Brouwersstraat 9
het witte hart (naastligger) 1699 Noorderhaven 32
roma 1700 Both Apothekerstraat
de pauw (naastligger) 1700 Grote Bredeplaats 2
de vergulde zon 1700 doedes, sytse Voorstraat 32
de drie parochies 1702 mahui, aise arjens Noorderhaven 39
de brandaris 1702 roorda, rienk pytters Zuiderhaven 17
de geschilderde knopen 1703 Sint Jacobstraat
de vergulde boterton 1703 Voorstraat 76
de pauw (naastligger) 1705 Grote Bredeplaats 2
de vergulde son 1705 jansen, dirk Voorstraat 32
pakhuis d' orangieboom 1706 Noorderhaven 72
huis de vergulde scheer 1707 Scheerstraat 3
de gulden engel 1707 Voorstraat 29
pakhuis bremen (vroeger) 1709 Noorderhaven 74
siviliën 1709 doedes, sytse Voorstraat 30
de paauw 1710  
(waar) de schelvis (uithangt) 1711 Voorstraat 6
(waar) de vergulde boot (uithangt) 1711 mockema, wieger Voorstraat 53
de swarte raven (naastligger) 1714 Rommelhaven 24
de pauw (naastligger) 1716 Grote Bredeplaats 2
(waar voorheen) het vergulden spinwiel (heeft uitgehangen) 1717 Grote Kerkstraat 3
huis spitsbergen 1717 Rommelhaven 28
de swarte raven 1718 Rommelhaven 24
(waar) de grauwe gans (uithing) 1718 robijns, arjen Voorstraat 91
de ossekop (naastligger) 1721 Voorstraat 95
het zeepaerd 1723 Grote Bredeplaats 7
de witte arent (naastligger) 1724 Noorderhaven
de pauw (naastligger) 1725 Grote Bredeplaats 2
de spijkerboor 1725 Kleine Bredeplaats 13
de brandaris (naastligger) 1725 Zuiderhaven 17
het wit hart 1727 folkerts, lourens Noorderhaven 32
huis het moriaantje 1728 mahui, claes reijers Noorderhaven 2
het groot wanschapen (naastligger) 1728 Noorderhaven 21
de dolfijn 1729 Grote Bredeplaats 23
huis het moriaantje (naastligger) 1729 Noorderhaven 2
de swarte raven (naastligger) 1729 Rommelhaven 24
de spiegel 1729 fokkes, simon Voorstraat 70
het wit hart 1731 janen, hendrik Noorderhaven 32
pakhuis bremen 1731 Noorderhaven 74
huis spitsbergen (naastligger) 1731 Rommelhaven 28
de bonte bok 1731 talma, sjoerd piebes Voorstraat 99
huis het moriaantje 1733 lijckles, ruijrd Noorderhaven 2
de haan op de stok 1735 Noorderhaven
huis de grauwe kat 1737 Lanen 82
de ossekop (naastligger) 1737 Voorstraat 95
de ooyevaar 1739 offringa, roelof egberts  
de kleine ooyevaar (naastligger) 1739 Franekereind 23
de oyevaar 1739 Franekereind 23
de oyevaar 1739 Franekereind 23
de spijkerboor 1739 Kleine Bredeplaats 13
de paaschweg 1739 Schritsen
't gouden ketting 1739 Voorstraat 59
't gouden ketting 1739 Voorstraat 63
de bonte bok 1739 wytses, anderies Voorstraat 99
de roode deuren 1740  
de olde hillebrandt 1740  
huis (alwaar) 't swart cruis (in de gevel staat) 1740 Lanen 87
het blauw lam (naastligger) 1740 Lanen 93
het wit hart 1740 talma, sioerd Noorderhaven 32
pasveer 1741  
huis de fontein (naastligger) 1741 Hofstraat
het holderhuis 1741 Hoogstraat 22
het paradijs (naastligger) 1741 Noorderhaven
het paradijs (naastligger) 1741 Noorderhaven
pakhuis breemen (voorheen) 1741 Noorderhaven 74
de pauwestaart 1741 Zuiderhaven 13
de brandaris 1741 roorda, luitje pytters Zuiderhaven 17
de brandaris 1741 Zuiderhaven 17
het zeepaerd 1742 Grote Bredeplaats 7
(achter) de spijkerboor (naastligger) 1742 Kleine Bredeplaats 13
het wit hart 1742 talma, sioerd Noorderhaven 32
de hooge tinne 1742 Prinsenstraat 4
de nieuwe pynas 1742 Zuiderhaven 11
de klok (naastligger) 1743 Hoogstraat 47
de spijkerboor (naastligger) 1743 Kleine Bredeplaats 13
de pauwestaert 1743  
de pauwestaert 1743 Zuiderhaven 13
het groot wanschapen of noachs arke 1745 Noorderhaven 21
het hooghuis 1745 Zoutsloot
de brandaris 1745 bouwes, hylke Zuiderhaven 17
de drie kaarsen 1749 Noorderhaven
de drie kaarsen 1749 Noorderhaven 79
de bonte bok 1751 gabbes, douwe Voorstraat 99
de pauw (naastligger) 1752 Grote Bredeplaats 2
het wit hart (naastligger) 1753 Noorderhaven 32
sevilië 1753 Voorstraat 30
seviliën 1753 Voorstraat 30
de pauw (naastligger) 1755 Grote Bredeplaats 2
de vergulde boterton 1755 Voorstraat 76
't stekje 1756 Bildtstraat 2
't stekje 1756 Bildtstraat 2
de ossekop (naastligger) 1756 Voorstraat 95
de ossekop 1756 spannenburg, hendrik Voorstraat 95
het pauwestaertje 1757 Zuiderhaven 13
(waar) de kogel (in de gevel staat) 1759 Vijver
de valk 1760 Grote Bredeplaats
de groene molen 1761  
de pauw (naastligger) 1761 Grote Bredeplaats 2
het zeepaerd 1762 Grote Bredeplaats 7
het wapen van amsterdam 1763 Havenplein 3
het zeepaard 1766 Grote Bredeplaats 7
huis spitsbergen (naastligger) 1766 Rommelhaven 28
de klok 1767 Hoogstraat 45
het halfgemaakte schip 1767 olinjus, jouke heins Zoutsloot
de gouden leeuw 1768 Voorstraat
de spijkerton 1769 Voorstraat 94
herberg en kolfbaan de hof van friesland 1770 Voorstraat 36
de pauw (naastligger) 1771 Grote Bredeplaats 2
sodoma 1771 Grote Kerkstraat 6
de olde hilbrand 1772  
de witte leest 1772 Droogstraat
herberg de oude pinas 1772 Grote Bredeplaats 5
herberg de valck 1772 Grote Bredeplaats 5
de roode ploeg (naastligger) 1772 Hoogstraat 25
de hof van friesland 1772 Voorstraat 36
huis de drie spaarpotten (naastligger) 1773  
de hof van friesland 1773 Voorstraat 36
het blau panhuis 1773 Zoutsloot
de drie hoefijsers 1774  
(alwaar) de valk (in de gevel staat) 1774 Noorderhaven 107
huis de fontein (naastligger) 1775 Hofstraat
de nieuwe prins 1776  
huis de fontein (grondpacht aan) 1776 Hofstraat
de rode leeuw 1776 Voorstraat 82
de gouden leeuw 1776 Zeilmakersstraat
de pauw (naastligger) 1777 Grote Bredeplaats 2
de blinde ezel 1777 Voorstraat 72
de ojevaar 1778 wenselaar, daam jarigs Franekereind 23
de kleine ojevaar 1778 wenselaar, daam jarigs Franekereind 23
de pauw (naastligger) 1779 Grote Bredeplaats 2
siviliën (naastligger) 1779 Voorstraat 30
de bonte bok 1779 wybinga, schelte Voorstraat 99
de gekroonde ojevaar 1779 Zoutsloot
de drie hoefijzers 1780  
het maccumer slaapsteed 1780 Heiligeweg 6
huis de scheer (naastligger) 1780 Scheerstraat 3
siviliën (naastligger) 1780 Voorstraat 30
de ossekop 1780 zee, sytse drieses v.d. Voorstraat 95
het pauwestaartje 1780 Zuiderhaven 13
's lands welvaren 1781 foppes, sybren Havenplein 10
het huis van civiliën 1782 Voorstraat 30
het schippersgezelschap 1783  
de arcke noachs 1783 Noorderhaven 21
's lands welvaren 1784 lindeboom, jan Havenplein 10
huis de stad groningen 1784 jans, joost Nieuwstraat 64
het groot wanschapen 1784 Noorderhaven 21
het schippersgezelschap 1784 schuitschippersgilde Noorderhaven 24
huis en bakkerij spitsbergen 1784 Rommelhaven 28
het bolswarderveer 1785 Brouwersstraat
de ojevaar (naastligger) 1785 hannema, pieter sjoerds Franekereind 23
huis of pakhuis siviliën 1785 wildschut, dirk Voorstraat 30
de bril 1785 schierst, hans jurjen Voorstraat 93
(het huis met) de zeven gevels 1785 Zuiderhaven 33
de naakende mannen 1786 Zuiderhaven
brouwerij-mouterij en tapperij het springend paard 1788  
't stekje 1788 Bildtstraat 2
het bolswarder veer 1788 Brouwersstraat
's lands welvaren 1790 camsma, sybrand feikes Havenplein 10
de bonte koe 1790 Havenplein 12
siviliën 1790 Voorstraat 30
's lands welvaren 1791 slooten, thomas van Havenplein 10
het springend paard (naastligger) 1791 Heiligeweg 18
de drie parochiën 1791 dijkstra, andries ales Noorderhaven 39
herberg benthem 1791 Noorderhaven 88
pakhuis petersburg 1792 tetrode, pieter Hoogstraat 15
pakhuis riga 1792 tetrode, pieter Hoogstraat 17
de gekroonde zeevaart 1792 Rozengracht
de bonte bok 1793 bandsma, harmen hendriks Voorstraat 99
herberg het zeepaard 1794 Grote Bredeplaats 7
waar 's lands welvaren (heeft gestaan) 1794 arjens, hendrik Havenplein 10
het schippersgezelschap 1794 dalsen, augustus robertus van Noorderhaven 24
de ojevaar 1795 claasen, age Franekereind 23
de ojevaar 1796 reinhart, jacob Franekereind 23
de comedie 1797  
de hopzak 1798 Havenplein 10
huis het moriaantje 1800 pytters, michiel Noorderhaven 2
huis en bakkerij spitsbergen 1800 Rommelhaven 28
herberg het swart kruis 1801 Grote Bredeplaats 5
herberg het swart kruis 1801 Grote Bredeplaats 5
het schippersgezelschap 1801 kok, maayke jacobs Noorderhaven 24
het wit hart 1801 jans, hendrik Noorderhaven 32
het makkumer posthuis 1802  
roma 1802 bolman, abel Both Apothekerstraat
herberg het zeepaard 1802 Grote Bredeplaats 7
de bril 1802 hendriks, claas Voorstraat 93
hoer- en werfhuis de hoop 1803  
de gouden roemer 1803 klatter, g  
hotel de romer 1803 bolhus, abel  
hoer- en werfhuis de friesche vloot 1803  
herberg de gouden romer 1803 Grote Bredeplaats 5
herberg de hoop (naastligger) 1803 Grote Ossenmarkt
zoutkeet cadix 1804 siersema, d j  
hoer- en werfhuis het geele hart 1804  
het heerenlogement 1804 winter, h  
zoutkeet de hoop 1804 bakker, c w  
blaauw panhuis 1804  
zoutkeet 't schaap 1804 westra, h j  
hoer- en werfhuis 't scheepje 1804  
zoutkeet de wolf 1804 blok & nieubuur  
zoutkeet de engel 1804 hannema, jac.  
zoutkeet de valk 1804 leemkoel, frans  
brouwerij de lelij (voormalig) 1804 Droogstraat
zoutkeet de haan 1804 hanekuyk, h Franekereind 28
zoutkeet de vos 1804 fontein, jan Lammert Warndersteeg 1
zoutkeet de hoorn 1804 tjallingii, wed. f Lammert Warndersteeg 3
zoutkeet 't lam 1804 huis, johannes Nieuwstraat 44
zoutkeet de hand 1804 ijsenbeek, s Oosterkeetstraat
zoutkeet de zoutberg 1804 hanekuyk, h Scheerstraat 2
zoutkeet oleron 1804 mollema, corn. Scheffersplein 23
zoutkeet d' ojevaar 1804 hannema, wed. pieter s Scheffersplein 29
het engels laken 1804 Voorstraat
de aardappelbeurs 1805  
(het huis met) de zeven gevels (naastligger) 1805  
de morgenster 1805 Lanen
de hoff van friesland (vroeger) 1805 Voorstraat
pakhuis breemen 1806 Noorderhaven 74
roma (naastligger) 1807 Hofstraat 21
pakhuis bremen 1807 Noorderhaven 74
werfhuis de botersloep 1808  
de makkumer wagen 1808 beidschat, zijtje  
de stad groningen 1808 blauw, klaas rommerts Franekereind 17
het groninger veerhuis 1808 blauw, klaas rommerts Franekereind 17
de groene jager (voormaals de hopzak) 1808 Havenplein
huis de fontein (naastligger) 1808 Hofstraat 15
de zilverberg (naastligger) 1808 Kerkpoortstraat 25
de stad groningen 1808 Nieuwstraat 64
huis en logement de stad groningen 1808 gelinde, pieter Nieuwstraat 64
de gouden leeuw (naastligger) 1808 Noorderhaven
de hof van friesland 1808 Rozengracht 37
de zon 1808 Sint Odolphisteeg 8
de nakene mannen (achter de zgn.) 1808 Zuiderhaven 48
de valom 1809 Almenumerweg
het geel- hart 1809 Grote Bredeplaats 33
roma (naastligger) 1809 Hofstraat 21
de gouden leeuw (naastligger) 1809 Noorderhaven
bijleveld 1809 Noorderhaven 114
bijleveld 1809 Noorderhaven 114
de hof van friesland 1809 Rozengracht 37
huis de drie spaarpotten (vanouds) 1809 Schritsen 56
het pasveer 1809 Wasbleek
de ojevaar 1810 bruin, jacob de Franekereind 23
de oyevaar 1810 Franekereind 23
de oyevaar 1810 Franekereind 23
zeemanswelkomst 1810 Grote Bredeplaats 5
huis de fontein (naastligger) 1810 Hofstraat
de zilverberg (naastligger) 1810 Kerkpoortstraat 25
het voormalig schoenmakersgildehuis (naastl) 1810 Schritsen 18
het voormalig schoenmakersgildehuis (naastl) 1810 Schritsen 22
't zwart paard 1811  
't zwart paard 1811  
't stekje 1811 Bildtstraat 2
het maccumer posthuis 1811 Zuiderstraat 21
het maccumer posthuis 1811 Zuiderstraat 21
de witte roos 1813 Voorstraat 64
amsterdammer veerhuis 1814 Havenplein
amelander veerhuis 1814 Noorderhaven
de valck 1817 Grote Bredeplaats 5
stad groningen 1817 Nieuwstraat 64
de gouden kroon 1817 Rommelhaven 18
zeepziederij de witte hand 1817 Zeepziedersstraat 4
de ooyevaar 1819 boer, hendrik feikes de Franekereind 23
de rijzende zon 1819 Grote Ossenmarkt
huis en bakkerij spitsbergen 1819 Rommelhaven 28
hof van holland 1820 stram, daniel  
het lam 1820 Nieuwstraat 44
het lam 1820 Nieuwstraat 44
het schippers huur huis 1821 Grote Ossenmarkt 11
het schippers huur huis 1821 Grote Ossenmarkt 11
nieuw schippershuis 1821 gerbens, wed. sietske Grote Ossenmarkt 11
vlielander veerhuis 1822 komst, h  
de gouden leeuw 1822 boon, simon Voorstraat 27
de pot van overvloed 1823 Franekereind 40
zoutkeet de ooievaar 1823 wiarda, ids en simon Scheffersplein 27
huis met tapperij het kanontje 1823 Voorstraat
graanbeurs het wapen van benthem 1825 Noorderhaven
de gouden letters 1827 Grote Ossenmarkt 20
koek- en banketbakkerij het paradijs 1827 draisma, cornelis piers Voorstraat 7
de pauw (naastligger) 1828 Grote Bredeplaats 2
huis spitsbergen 1829 Rommelhaven 28
het brabantsche bierhuis 1829 burgaard, c Schritsen 9
huis de morgenwekker 1831 Franekereind 29
herberg de valk 1831 Grote Bredeplaats 5
het wapen van harlingen 1831 Hoogstraat 53
pakhuis het kalf 1831 Noordijs 2
de arend 1832  
de etna 1832  
de rode ploeg 1832  
het haagsche wapen 1832 boer, h f de  
het zeekantoor 1832 Havenplein 1
het zeekantoor 1832 Havenplein 1
hoornsche veerhuis 1834  
de pauw 1835 Grote Bredeplaats 2
de pauw 1835 Grote Bredeplaats 2
de pauw (naastligger) 1835 Grote Bredeplaats 2
herberg de valk 1835 Grote Bredeplaats 5
de nieuwe doelen 1836 wondaal, d b p  
de hof van friesland 1836  
het koffiehuis 1836 rinkema, l  
het krijgsmansleven 1836 Hofstraat
de koophandel en zeevaart 1837 wijngaarden, a  
huis en logement het wapen van amsterdam 1839 schenkius, pieter nicolaas Havenplein 3
het oog in 't zeil 1840 Zuiderhaven 33
het oog in 't zeil 1840 Zuiderhaven 33
de grote ooyevaar 1842  
het haagsche wapen 1843 boer, h f de  
huis en logement het wapen van amsterdam 1843 zwaagstra, tjebbe cornelis Havenplein 3
tzummer veerhuis 1844 Voorstraat
biljart en kegelbaan rusland 1845 Schritsen
het zwarte paard 1846  
het zeepaard 1847 Grote Bredeplaats 7
zoutkeet oleron 1850 schaafsma, fa. t. & a. Scheffersplein 23
het terschellinger veerhuis 1852 echten, daniel van Noorderhaven
het sexbierumer en herbayumer veerhuis 1852 Voorstraat 93
huis en logement friso 1853 poll, jan Havenplein 3
de vriesland 1855  
het schippershuis 1855 Noorderhaven 24
logement het terschellinger veerhuis 1855 Noorderhaven 34
koffiehuis en schrijnwerkerij de nieuwe doelen 1856  
sociëteit de hof van holland 1856 boer, tjeerd h de  
logement de roode ploeg 1856 hollander, d  
de nieuwe ojevaar 1856 vries, jan de Franekereind
de veehandel 1856 Lanen
de vlasbeurs 1857 Noorderhaven 72
de gouden haan 1858 Grote Kerkstraat 18
het vlielander veerhuis 1858 Noorderhaven 32
pakhuis de eenzaamheid 1859 visscher & zoon, barend Droogstraat 3
pakhuis de zeevaart 1859 visscher & zoon, barend Droogstraat 5
pakhuis london 1859 visscher & zoon, barend Noorderhaven 35
pakhuis macedoni 1859 visscher & zoon, barend Noorderhaven 39
pakhuis archangel 1859 visscher & zoon, barend Zoutsloot 6
logement benthem 1860 groot, j s de  
logement de ooievaar 1860  
koffiehuis rusland 1861 simmer, w f  
kegelbaan het bonthuis 1861 Scheerstraat 7
logement het heeren logement 1862 minnema, d  
logement het schipperend huis 1862  
het witte paard 1862 wenthold, n  
herberg het haagsche wapen 1862  
zoutziederij de witte hand 1862  
het lands welvaren 1862 Noorderhaven 7
de hamer 1862 Rozengracht 6
logement de veehandel 1863 jager joh j  
zee- en spoorzicht 1863 jong, h g de  
de hand 1863 Grote Bredeplaats 35
pakhuis de hand 1863 Grote Bredeplaats 35
pakhuis de hand 1863 Grote Bredeplaats 35
het klooster 1863 Zoutsloot
herberg de etna 1864 vries, w p de  
herberg de etna 1864 vries, w p de  
sociëteit de nederlanden 1864 hoek, a vd  
sociëteit zee- en spoorzicht 1864 jong, h g de  
de hof van holland 1867 simmer, w f  
pakhuis london 1867 Droogstraat 2
pakhuis macedoniën 1867 Noorderhaven 39
sociëteit de koornbeurs 1867 fekkes, j Noorderhaven 88
de nederlanden 1869 groot, j j de  
tapperij de vrolijke boer 1869 Hofstraat 31
zeepziederij de zon 1872 Franekereind 6
het gouden haantje 1873 Grote Kerkstraat 18
logement en veerhuis het kanon 1873  
het achlumer en berlicumer veerhuis 1873 Voorstraat 74
het sexbierumer en herbayumer veerhuis 1873 Voorstraat 83
bierhuis de valk 1874  
huis en herberg de ooievaar 1875 ruth, johannes cornelis van Franekereind 23
huis en herberg het haagsche wapen 1875 ruth, johannes cornelis van Franekereind 23
logement de vlasbeurs 1875 Noorderhaven 72
het anker 1877  
leeuwarder paardestal 1877  
café friso 1877 Havenplein
huis en logement friso 1877 mulder,reinder Havenplein 3
het vlielander veerhuis 1877 Noorderhaven 24
koffiehuis nieuw zeeburg 1877 Zuiderhaven 1
de nieuwe ooyevaar 1879 Franekereind 23
logement 's lands welvaren 1879 Noorderhaven 7
het makkumer veerhuis 1881 Heiligeweg 6
steenfabriek de boterton 1883 faber & zn, y o  
logement en koffiehuis de unie 1883 helmig, k Havenplein 12
de boterton 1883 Vijverstraat
pakhuis sundsvall 1884 Zoutsloot 6
pakhuis de hand 1885 Grote Bredeplaats 35
bier- en koffiehuis het anker 1887 zee, h vd  
het hollands koffiehuis 1888  
pakhuis de hand 1890 Grote Bredeplaats 35
pakhuis de hand 1890 Grote Bredeplaats 35
pakhuis friesland 1891 wiarda, simon Havenplein 8
pakhuis friesland 1891 fontein, jacobus Havenplein 8
volksbierhuis en café het wapen van harlingen 1892 hemstra, j p Hoogstraat 53
hotel de haan 1893 Noorderhaven 32
koffiehuis en kegelbaan de nederlanden 1893 hoogland, p Schritsen 32
logement het posthuis 1894 lamminga, d r  
oranje bierhuis 1895 schaaf, vd  
cosmopoliet 1895 tichelaar, l  
café (v/h aardappelbeurs) de koophandel 1895 Noorderhaven 42
de roode ploeg 1898 Hoogstraat 25
pakhuis de blauwe hand 1900 Grote Bredeplaats 35
pakhuis albion 1901 Noorderhaven 59
het haagsche wapen 1903 terpstra, jacobus Franekereind 23
pakhuis de walvisch 1906 Zuiderhaven 14
logement en koffiehuis de vlasbeurs 1907 Noorderhaven 72
zeepfabriek de zon 1924 Franekereind 6