Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) A-181 A-191
Naastliggers vanAchterstraat 11
ten oostenAchterstraat 13
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 7
ten noordenAnjelierstraat 8


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBrecht Lieuwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Kleine Droogstraat bij de Karmanstraathuis en tuin
 
koperRoelof Tjerks, enmr. bontwever200-07-00 GG
Wybe Wybrens, enbaantjer
naastligger ten oostenYefke Luitjens
naastligger ten zuidenKleine Droogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Simons metselaar
verkopervroedsman Johannes Ruitinga, en
Auke Wassenaar, als executeurs van de boedel vancementmaler
wijlen Geeltje Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, mr. bontwever, en Wybe Wybrens, baantjer, kopen samen een huis waarvan een gedeelte enige jaren geleden nieuw is aangebouwd, en tuin, bij de Karremanstraat, in de Kleine Droogstraat. Ten O. Yefke Luitjens, ten Z. de Kleine Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. metselaar Jan Simons. Gekocht van Johannes Ruitinga en Auke Wassenaar als redders van de boedel van wl. Geeltie (Geertie?) Bouwes, voor 200 gg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 6 okt 1810
adressoortbedraggebruik
A-181Achterstraat 11koopakteplek grond A-181
 
verkoperAntie Pieters (wv Claas Pieters)
koperKlaas Rintjes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Liemendijk] wijk A-181plek ledige grond
 
koperKlaas Rintjes baantjer8-00-00 CG
naastligger ten oostenLouw Jans
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenClaas Rintjes
verkoperAntje Pieters, weduwe van
wijlen Claas Pieters


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Klaas Rintjes Kuiper... huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-181Achterstraat 11Klaas R Kuiper ledig plek grond


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Achterstraat 11Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Cornelis Hendriks Haagsma... zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 74A-181 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschaterf
Sectie A nr. 74A-193 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2789A-191 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2789Achterstraat 11 (A-191)erv. Sietse C. Beidschat
  terug