Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 11(niet bekend)(niet bekend)A-181A-191


Naastliggers vanAchterstraat 11
ten oostenAchterstraat 13
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 7
ten noordenAnjelierstraat 8


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0023v van 4 sep 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenBrecht Lieuwes


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaand steegje


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenJan Hartmans


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Gerbens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannis Gerryts


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270r van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11bij de Bilpoort aan de stadsvesten800‑00‑00 CGtwee kamers
koper door niaarJan Gerlofs Builart, gehuwd metmr. bakker
koper door niaarAntie Ruirds
geniaarde koperHarmanus Siccamamr. tingieter
huurderWillem Jansen 52‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSioerd Talmadistillateur en koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Abes oud mr. ijzersmid


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0085r van 17 jan 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwen Yges


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029v van 19 jan 1744 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Dirk IJsbrands


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0220r van 28 apr 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwe Yges


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0040v van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Oedses


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0094v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerben Jansen c.s.bakker


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBartel Oedses


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Kleine Droogstraat bij de Karmanstraat]200‑07‑00 GGhuis en tuin
koperRoelof Tjerks, enmr. bontwever
koperWybe Wybrens baantjer
naastligger ten oostenYefke Luitjens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kleine Droogstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Simons metselaar
verkoper q.q.vroedsman Johannes Ruitinga, executeur
verkoper q.q.Auke Wassenaar, executeurs vancementmaler
verkoperde boedel van wijlen Geeltje Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoelof Tjerks, mr. bontwever, en Wybe Wybrens, baantjer, kopen samen een huis waarvan een gedeelte enige jaren geleden nieuw is aangebouwd, en tuin, bij de Karremanstraat, in de Kleine Droogstraat. Ten O. Yefke Luitjens, ten Z. de Kleine Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. metselaar Jan Simons. Gekocht van Johannes Ruitinga en Auke Wassenaar als redders van de boedel van wl. Geeltie (Geertie?) Bouwes, voor 200 gg.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Wybrens


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0113r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Pieters mr. metselaar


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Kleine Droogstraat]200‑00‑00 GGhuis
koperWillem Hendriks balkvlotter
huurderJohannes Hartmans huistimmermansknecht
naastligger ten oostenWybe Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenKlaas Klaauwen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Simons
verkoper q.q.Luytje Wybrens, boedelredder vanmeesterknecht op lijnbaan van koopman Reinder Zeilemaker
verkoperWybe Wybrens


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0288r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenJan Johannes Kiel kastelein bij de Bildtpoort


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Droogstraat]105‑00‑00 GGhuis en tuin
koperLuitjen Wybrens
geniaarde koperTjeerd Roelofs, gehuwd met
geniaarde koperSytske Fokkes
huurderIJsbrand Willems c.u.20‑00‑00 GG
naastligger ten oostenLuitjen Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huiberts
koperEttje Arends, weduwe van
verkoperwijlen Willem Hendriksbalkvlotter


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Droogstraat]155‑00‑00 GGhuis en tuin
koperJan Louws, gehuwd met
koperMaike Wopkes
huurderJan Louws 20‑00‑00 CG
huurderMaike Wopkes
naastligger ten oostenLuitje Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huberts
verkoperLuitje Wybrens


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Droogstraat]150‑00‑00 GGhuis
koperLouw Jans meesterknecht op de lijnbaan van Schelte Wijbenga
naastligger ten oostenLuitje Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westenClaas Pieters
naastligger ten noordenEvert Huiberts
verkoperJan Louws, gehuwd met
verkoperMaayke Wopkes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 530 (notaris Wybo Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 27 van 6 okt 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-181Achterstraat 11koopakteplek grond A-181
 
verkoperAntie Pieters (wv Claas Pieters)
koperKlaas Rintjes


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 11Achterstraat NZ 11/13 [staat: Liemendijk] wijk A-1818‑00‑00 CGplek ledige grond
koperKlaas Rintjes baantjer
naastligger ten oostenLouw Jans
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenClaas Rintjes
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Klaas Rintjes Kuiper... huw 1816, huw 1818 1819 overlijdens, huw 1823 1835 huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-181Achterstraat 11Klaas R Kuiper ledig plek grond


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Achterstraat 11Halbe Taekes KuiperszeilmakersknegtHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-181Achterstraat 11Cornelis Hendriks Haagsma... zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 74Achterstraat A-181Sijtze Cornelis Beidschaterf
Sectie A nr. 74Achterstraat A-193Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2789Achterstraat A-191Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2789Achterstraat 11 (A-191)erv. Sietse C. Beidschatwoonhuis
  terug