Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 16 (niet bekend) (niet bekend) B-132 B-170
Naastliggers vanAchterstraat 16
ten oostenAchterstraat 18
ten zuidenKarremanstraat 15
ten westenKarremanstraat 11
ten noordende Achterstraat


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0030v van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Joost Rinja Gonggrijp


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0248v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0095r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan H. Nijsing c.u.bontwever


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 56v van 14 feb 1808 , betreft pand B-132 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Achterstraat 16Tjeerd Roelofs [Kabeljauw], mr. boekbinder, koopt een huis B-133 en B-134 [moet zijn: B-132 en B-133] in de Karremanstraat, in gebruik bij Hendrik Koers c.u. Geen grondpacht. Ten O. Rinja Gonggrijp, ten Z. Joris Pieters, ten W. en N. de straat. Gekocht van (mr. bakker Roelof van Dijk en mr. schoenmaker Cornelis Lautenbach als redders van de boedel van) wl. oud wijdschipper Klaas Symons en zijn zoon Symon Klaasen thans uitlandig voor 41 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0097v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 11, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSikke Wijnalda


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-132Achterstraat 16Henricus Schut... wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-132Achterstraat 16Jan Gerritsovl voor 1815; wed. J.G. gebruiker van wijk B-132, gealimenteerd, eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-247, ledig, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-132Achterstraat 16Henricus Schut Jan Gerrits wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 162Achterstraat 16Durk Annes ZeilmakerHarlingenwinkelierhuis (24 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-132Achterstraat 16Jacobus Jacobs Weewer, overleden op 4 juli 183949 jr, korendrager, overleden Karremanstraat B 132, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 35) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-132Achterstraat 16Roosje Marcus, overleden op 23 februari 184070 jr, geboren Bolsward, overleden Liemendijk B 132, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 27) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-132Achterstraat 16Pietje Wassenaar... VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 162B-132 (Liemendijk)Hendrik IJ. van Lintwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 162B-170 (Achterstraat)Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 162Achterstraat 16 (B-170)Fokke Drost


1915 - schoolgeldadresnaam
Achterstraat 16H Werner


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 16 Hendrikus Werneropperman en agent v. pol. 2e kl.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 16H.Wernertransportarbeider


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 16Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug