Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 17 (niet bekend) (niet bekend) A-183 A-194
Naastliggers vanAchterstraat 17
ten oostenAchterstraat 21
ten zuidenAchterstraat 19
ten westenAchterstraat 15
ten noordenAnjelierstraat 14


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0117v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Jan Schut


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0071v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPhilippus Hanekuik


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0261r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Schrik koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLuytje Wybrens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-170 Achterstraat 17Doede Pieters
1-170 Achterstraat 17Coenraad Meijer, 39 jaar, gehuwd
1-170 Achterstraat 17IJnse Roelofs, 38 jaar, gehuwd
1-170 Achterstraat 17Cornelis Voordewind


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0222v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Dirks


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0293v van 22 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Dirks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Jan H Kamp... Berends; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1821, ovl 1837, ovl 1883; eigenaar van wijk A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-183Achterstraat 17Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 17provisionele en finale toewijzingfl. 600huis A-183
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperPieter Tuinhout


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 67 van 22 feb 1827
adressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 17koopaktefl. 200huis A-183
 
verkoper en cedentPieter Asmus Tuinhout
koperWopke Johannes Leyenaar
cessionarisJohannes Dirks Alta


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 69Achterstraat 17Wopke Johannes LeijenaarHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Hendrikje Alberts Kikkert... wonende te HRL; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk A-183; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Jan van Velzen... Harmens Smith BS huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-183; VT ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-183Achterstraat 17Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-183LeemedijkJan R van Velzen39 jArumgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeylmaker
A-183LeemedijkHendrikje Kikkert39 jTexelgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkRients van Velzen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkAlbert van Velzen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkCatharina van Velzen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkGrietje van Velzen9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, [zeylmaker]
A-183LeemedijkSybout Atsma17 jSneekgezin 1, m, protestant, ongehuwd, zeylmaker*
A-183LeemedijkPier Jouwstra23 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkJanke Snijder26 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkAkke Jouwstra1 wHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkDirk de Wit23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-183Achterstraat 17Tietje Baukes Wiersma, overleden op 30 oktober 184029 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot A 183, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 54) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-183Achterstraat 17Trijntje Jans Mulder, overleden op 24 juni 1844ook Trijntje Jans van der Meulen genoemd (in tafel), 15 jr (geboren 18/9/1828), overleden Achterstraat A 183, dochter van Jan Hendriks Mulder en Janke Iedes de Groot, zuster van minderjarige Iede, Hendrik, Rinkse/Rinske?, Adam, Wietske en Neeltje Jans Mulder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 69A-183 (Achterstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
A-183Achterstraat 17Anna Yedes Bakker... okt 1803 HRL, ovl 10 jan 1864 HRL, huwt met Hendrik Dirks Faber op 18 aug 1831 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-183, dv IJde B., en Trijntje Tjepkes Blok, ged 13 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
A-183Achterstraat 17Een huis en erf c.a. in de Droogstraat, in huur bij H.C., Riem. Finaal verkocht op 21 feb 1872 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 381..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3466A-194 (Achterstraat)Bart Posthumawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3466Achterstraat 17 (A-194)Bartele Posthumawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 17P.Posthumaverver


1937 - variaadresbronbericht
Achterstraat 17Raadsvergadering 29 novemberOnbewoonbaar verklaard
  terug