Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 18(niet bekend)(niet bekend)B-131B-169


Naastliggers vanAchterstraat 18
ten oostenAchterstraat 20
ten zuidenZoutsloot 71
ten westenAchterstraat 16
ten noordende Achterstraat


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjerk Durks


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0111r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 18Achterstraat ZZ [staat: Anjelierstraat]44‑00‑00 GGhuis
koperJan Harmens Nijsing, gehuwd metbontwerker
koperTrijntie Eelties
huurderHaasje Verhoek c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidende weduwe van Feitema
naastligger ten westenEngeltie van der Poel
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Nysing, bontwever x Trijntje Eelkes kopen een woning zz. Anjelierstraat, nu bewoond door Haasje Verhoek c.u. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Joost Gonggrijp, ten Z. en W. wd. Feitema en de verkopers, ten N. de Anjelierstraat. Gekocht van Engeltie van der Poel wv Anthony Vuurpijl, voor 44 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 18Anjelierstraat00‑00‑00 cgwoning
koperBaltus Moltz koopman
huurderde weduwe van Abe Harmens 0‑08‑00 CG
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenKlaas metselaar
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperTrijntje Eeltjes, gehuwd met te Franeker
verkoperDirk Kokpottenbakkersknecht te Franeker


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjalling Dirks van der Muur


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Dirk Cornelis Bleeker... huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker va wijk I-005, koemelker, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-131Achterstraat 18Dirk C Bleeker qq ledig plak grond


1815 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Barend Otte... 2e huwt met Leentje Zeilmaker op 3 jan 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel in 1837 te HRL, ovl wijk B-131, zv Jan O, en Trijntje Olofs; BS huw 1815, ovl 1837, huw 1839, ovl 1867; Extract Uit het doop Reg. van de ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 163Achterstraat 18Durk Annes ZeilmakerwinkelierHarlingenhuis en erf (42 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Grietje Jaarsma... Groenewoud, N.H., dv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Cornelis Hendriks Haagsma... wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 163Liemendijk B-131Hendrik IJ. van Lintwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 163Achterstraat B-169Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4272Achterstraat 18 (B-169)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 18 Jan van Wiersleeperf. 500f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 18J. van Wierpakhuisknecht


1940 - variabron: Raadsvergadering 30 januari
adresgegevens
Achterstraat 18Onbewoonbaar verklaard
  terug