Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) B-131 B-169
Naastliggers vanAchterstraat 18
ten oostenAchterstraat 20
ten zuidenZoutsloot 71
ten westenAchterstraat 16
ten noordende Achterstraat


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk Durks


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0111r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 18Achterstraat ZZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperJan Harmens Nijsing, gehuwd metbontwerker44-00-00 GG
koperTrijntie Eelties
huurderHaasje Verhoek c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Joost Gonggrijp
naastligger ten zuidende weduwe van Feitema
naastligger ten westenEngeltie van der Poel
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
verkoperwijlen Anthony Vuurpijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens Nysing, bontwever x Trijntje Eelkes kopen een woning zz. Anjelierstraat, nu bewoond door Haasje Verhoek c.u. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Joost Gonggrijp, ten Z. en W. wd. Feitema en de verkopers, ten N. de Anjelierstraat. Gekocht van Engeltie van der Poel wv Anthony Vuurpijl, voor 44 gg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 18Anjelierstraatwoning
 
koperBaltus Moltz koopman
huurderde weduwe van Abe Harmens 0-08-00 CG
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenKlaas metselaar
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoperTrijntje Eeltjes, gehuwd metFraneker
verkoperDirk KokpottenbakkersknechtFraneker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Baltus Moltz


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 71, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjalling Dirks van der Muur


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Dirk Cornelis Bleeker... huw 1816; eigenaar van wijk B-119; gebruiker is D. Bergman, paarden docter, 1814. (GAH204); id. van wijk B-131, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker va wijk I-005, koemelker, 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-131Achterstraat 18Dirk C Bleeker qq ledig plak grond


1815 - bewonersadresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Barend Otte... 2e huwt met Leentje Zeilmaker op 3 jan 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel in 1837 te HRL, ovl wijk B-131, zv Jan O, en Trijntje Olofs; BS huw 1815, ovl 1837, huw 1839, ovl 1867; Extract Uit het doop Reg. van de ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 163Achterstraat 18Durk Annes ZeilmakerHarlingenwinkelierhuis en erf (42 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Grietje Jaarsma... Groenewoud, N.H., dv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-131Achterstraat 18Cornelis Hendriks Haagsma... wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 163B-131 (Liemendijk)Hendrik IJ. van Lintwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 163B-169 (Achterstraat)Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4272Achterstraat 18 (B-169)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 18 Jan van Wiersleeper
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 18J. van Wierpakhuisknecht


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 18Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug