Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 19(niet bekend)(niet bekend)A-183A-195


Naastliggers vanAchterstraat 19
ten oostenAchterstraat 23
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 15
ten noordenAchterstraat 17


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 19Jan H Kamp... Berends; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, huw 1814, huw 1821, ovl 1837, ovl 1883; eigenaar van wijk A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-183Achterstraat 19Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 19provisionele en finale toewijzingfl. 600huis A-183
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperPieter Tuinhout


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 67 van 22 feb 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-183Achterstraat 19koopaktefl. 200huis A-183
 
verkoper en cedentPieter Asmus Tuinhout
koperWopke Johannes Leyenaar
cessionarisJohannes Dirks Alta


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 69Achterstraat 19Wopke Johannes LeijenaarscheepstimmerknegtHarlingenhuis en erf (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 19Hendrikje Alberts Kikkert... wonende te HRL; BS huw 1820, huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Texel en wonende te HRL. 1839, wijk A-183; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 19Jan van Velzen... Harmens Smith BS huw 1827, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-183; VT ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 92 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 19Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-183LeemedijkJan R van Velzen39 jzeylmakerArumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkHendrikje Kikkert39 jTexelgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkRients van Velzen6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkAlbert van Velzen3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkCatharina van Velzen14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkGrietje van Velzen9 j[zeylmaker]Harlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkSybout Atsma17 jzeylmaker*Sneekgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkPier Jouwstra23 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkJanke Snijder26 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
A-183LeemedijkAkke Jouwstra1 wHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-183LeemedijkDirk de Wit23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 19Tietje Baukes Wiersma, overleden op 30 oktober 184029 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot A 183, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 54) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 168 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-183Achterstraat 19Trijntje Jans Mulder, overleden op 24 juni 1844ook Trijntje Jans van der Meulen genoemd (in tafel), 15 jr (geboren 18/9/1828), overleden Achterstraat A 183, dochter van Jan Hendriks Mulder en Janke Iedes de Groot, zuster van minderjarige Iede, Hendrik, Rinkse/Rinske?, Adam, Wietske en Neeltje Jans Mulder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 69Achterstraat A-183Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-183Achterstraat 19Anna Yedes Bakker... okt 1803 HRL, ovl 10 jan 1864 HRL, huwt met Hendrik Dirks Faber op 18 aug 1831 HRL, dienstmeid. ovl wijk A-183, dv IJde B., en Trijntje Tjepkes Blok, ged 13 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1831, ovl ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-183Achterstraat 19Een huis en erf c.a. in de Droogstraat, in huur bij H.C., Riem. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 381.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3465Achterstraat A-195Bart Posthumawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3465Achterstraat 19 (A-195)Bartele Posthumawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 19J. v/d Meerkapitein
  terug