Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 21(niet bekend)(niet bekend)A-184A-196


Naastliggers vanAchterstraat 21
ten oostenAchterstraat 25
ten zuidenAchterstraat 23
ten westenAchterstraat 17
ten noordenAnjelierstraat 16


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0143v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJogchum Jans


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0131v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochem Jans


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0345r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hinloopen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-176 , pag. 14Achterstraat 21Steven Claazes, 28 jaar, gehuwdmatroos
1-176 , pag. 14Achterstraat 21wed. Symon Jans Salverda


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Jan Dirks van Weerd... Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-184; gebruiker Steven K. Zeeman, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Steven K Zeemangebruiker wijk A-184, varensgesel; eigenaar is Jan D. van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-184Achterstraat 21Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 68Achterstraat 21wed. Willem Gerrits van HoekwinkelierscheHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Albert Hilwerdaoud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Cornelia Reinders... wonende te Leek, (1835); BS huw 1835, ovl 1864; oud 30 jaar, geb Leek en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Dirk Reins Akkerboom... Tjeerds vd Woude; BS geb 1811, huw 1835, ovl 1864; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-184Achterstraat 21Fetje J Schaaroud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-184LeemedijkDirk R Akkerboom29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkCornelia Reinders30 jLeekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkElisabeth Akkerboom4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-184LeemedijkAlbert Hilwerda48 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkFetje J Schaar49 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-184LeemedijkJanne J Struik9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 68Achterstraat 21 Dirk Akkerboomeen nieuw onderwerk met een wolfendak


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 68Achterstraat A-184Anne R. Blijstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3467Achterstraat A-197Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3468Achterstraat 21 (A-196)Petrus Hamstra (Pzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 21D. Roordatransportarbeider
  terug