Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 4(niet bekend)(niet bekend)1-157A-172A-180


Naastliggers vanAchterstraat 4
ten oostenAchterstraat 6
ten zuidenZoutsloot 55
ten westenAchterstraat 2
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 4Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet vijfde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 4Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamers van Pytter Roorda q.q.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0396r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 4Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]100‑00‑00 cgtwee kamers aan elkaar
koperJan Jansen, gehuwd met
koperAntie Ellerts
naastligger ten oostende kamer van [de geniaarde] Geert Jansen Steenhoff
naastligger ten zuidende tuin van Bente Roelofs
naastligger ten westenAbbe Jacobs smid
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperAernt Hansen


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTheuntie Hendricx


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0400r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 4Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat bij de Bildtpoort]50‑00‑00 cgkamer
koperTheuntie Hendricx
naastligger ten oostenRinse Bonnes
naastligger ten zuidende hof van Jan Tammes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Abbe smid
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperArent Hansen Vincklichtervoerder


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053r van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Ymkes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0030v van 21 sep 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Ymkes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0267v van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Imkes


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0127v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYttje Cornelis, gehuwd met
naastligger ten oostenDirk Ymkes


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241r van 24 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 4Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat]90‑00‑00 cgwoning
koperHartman Hartmans, gehuwd met
koperClaera Jans
naastligger ten oostenBeernt Lamberts
naastligger ten zuidenBetse Cornelis
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoper van 1/5Sikjen Arjens, gehuwd met
verkoper van 1/5Albert Hannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHartman Hartmans x Clara Jans


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0129r van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHartman Hartmans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLuitjen Wybrens


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-157 , folio 17rAchterstraat 4huis
eigenaarHartman Hartmans erven
gebruikerLuitjen Wyberens
huurwaarde17‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-157 , folio 17rAchterstraat 4huis
eigenaarLuitje Wybrens
gebruikerEnne Seerps
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-157 , folio 17rAchterstraat 4huis
eigenaarLuitje Wybrens
gebruikerAge Sybrens
huurwaarde20‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal19‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-158, pag. 13Achterstraat 4


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-157 , pag. 17Achterstraat 4Jacob Louwes 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Berend Berendsovl voor 1815; wed. B.B. gebruiker van wijk A-172, gealimenteert; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-172Achterstraat 4Doopsgesinde Gemeentewed Berend Berends gealimenteerd


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 9 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-172Achterstraat 4koopaktefl. 55huis in de Anjelierstraat A-172
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperGrietje Gerrits Dijkstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 144Achterstraat 4wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Grietje Jans Brink... 1864 HRL, huwt met Johannes Idses van der Weide op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, ovl wijk A-172, dv Jan B, en Neeltje Alles (van Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Huite Vlas... Beekma, N.H., schippersknecht, zv Bauke V, en Geeske Groenendijk; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-189; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Jeltje Klazes Visser... Dielstra; BS ovl 1839; 1844 overlijdens; oud 45 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-172; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-172Achterstraat 4Riekele de Jong, overleden op 24 februari 183958 jr, werkman, geboren Pekela, overleden Droogstraat A 172, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-172LeemedijkJeltie Visser45 jOosterbierumv, protestant, weduwe
A-172LeemedijkHendrik de Jong17 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-172LeemedijkKlaas de Jong16 jFranekerm, protestant, ongehuwd
A-172LeemedijkAukje de Jong10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Jetske Beekmageb 1799 Workum, ovl 28 okt 1884 HRL, huwt met Huite Vlas, N.H., dv Jouke B., en ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, wijk G-343


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-172Achterstraat 4Wiebe IJnsma... Wybes IJ, en Elisabeth Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 144Achterstraat A-172Jan J. van der Meij woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 144Achterstraat A-180 Cornelis van der Schoot en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 144Achterstraat 4 (A-180)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 4J. Jasperstransportarbeider


2023
0.056897878646851


  terug