Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 44
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Achterstraat 44 (niet bekend) (niet bekend) B-237 B-159
Naastliggers vanAchterstraat 44
ten oosten
ten zuidenZoutsloot 101
ten zuidenZoutsloot 103
ten westenAchterstraat 42
ten noordende Achterstraat


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-237Achterstraat 44Tjerk van Benthem... 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Achterstraat 44Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3959B-159 (Achterstraat)Wijtske en Rinske van der Veenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3959Achterstraat 44 (B-159)erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 44 Paulus Akkermanagent v. pol. 2e kl. en los werkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 44P.Akkermantransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Achterstraat 44G. (Geertje) Bouma wv Vellinga
  terug