Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 47(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-140B-185


Naastliggers vanAchterstraat 47
ten oostenAchterstraat 49
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 45
ten noordenAnjelierstraat 34


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0197v van 18 dec 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArian Claesen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0209r van 29 jan 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0182r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhof en tuin van Gerryt Pieters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 47Achterstraat ZZ [staat: bij de vijver van Saeff Hendrix]178‑00‑00 gghof
koperJop Jansen c.u.
naastligger ten oostenvoornoemde vijver van Saeff Hendrix
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Gerryt Pieters* apotheker
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperTiaerd Sioerds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJop Jansen koopt een hof bij de vijver van Saeff Hendrix. Ten O. die vijver, ten W. de hof van apotheker Gerryt, ten Z. de straat, ten N. de lijnbaan. Gekocht van Tiaerd? Sioerds, voor 178 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014r van 8 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0222r van 3 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Job Jansens


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 47Achterstraat NZ [staat: bij Saeff Hendricx vijver]260‑00‑00 gghof
koperPybe Wytses c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPetrus Heromi Sybersma
naastligger ten noordende lijnbaan van Evert Ariens
verkoperJop Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Wytses koopt een hof met bomen etc. bij Saeff Hendricks vijver. Ten W. Petrus Heromi? Sybersma, ten N. de Lijnbaan van Evert Arjens (Oosterbaan). Gekocht van Jop Jansen voor 260 gg.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0030r van 22 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Pybe Wytses


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0187r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 45oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van de verkoper Pybe Wytses


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 45oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPybe Wytses


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0116v van 24 nov 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende uitgang van de vijver


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Clasen


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0201v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Willems


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0103v van 21 apr 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDaniel Heins


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0178v van 23 okt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Heins


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0019v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Vink


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Sytske Linsesgeb 1793 ... , ovl 23 feb 1812 HRL; wijk B-140, dv Lenze Johannes en Tjietske Sijbes; BS ovl 1812


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 191 van 24 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-140Achterstraat 47koopaktefl. 10woning B-140
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperBeerent Jans Brameyer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Berend Jans Braameyer... (GAH204); id. van wijk B-099; gebruiker is Gerrit A. Krijl, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-140; gebruiker is Pieter H. Kerkhoven, timmerknegt, 1814. (GAH204); wed. B.J.B. eigenaresse van perceel nr. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-140Achterstraat 47Pieter Hibbes Kerkhoven... zv Hibbe K, en Wytske Fransen; BS ovl 1828; 1850 overlijdens, ovl 1856, ovl 1888; gebruiker van wijk B-140, timmerknegt, eigenaar is Berend J. Braammeyer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-140Achterstraat 47Berend J BraameyerPieter H Kerkhoventimmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 49Achterstraat 47Bouwe Rodenhuis fabrikeurHarlingenhuis en erf (28 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3271Achterstraat B-185 Hermanus Jans woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3271Achterstraat 47 (B-185)Hermanus Janswoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 47B. (Bauke) Tichelaar


2023
0.069944858551025


  terug