Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 49 (niet bekend) (niet bekend) B-141 B-186
Naastliggers vanAchterstraat 49
ten oostenLiemendijk 34
ten oostenLiemendijk 36
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 47
ten noordende Anjelierstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvoornoemde vijver van Saeff Hendrix


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014r van 8 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 49Achterstraat NZ [niet vermeld]vijver en hof met bomen, plantagie en pri?eltje
 
koperDirck Ariaans c.u.874-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperFocco Heemstra, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperMaike Sanis


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 47, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0033r van 28 mei 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heerensteeg 2, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariaens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0030ra van 2 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 49Liemendijkhof
 
koper provisioneelGoucke Boeles 273-00-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenAnne Clasen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoper en moeder en wettige voorstander over haar kinderenJetske Sybouts, weduwe van
wijlen Sybren Martens, kindmr. brouwer
verkoper voor zichGeertie Martens, kind, weduwe van
wijlen Andries Sybouts
verkoper voor zichPyttie Martens, kind, gehuwd met
Ruyrd Sybes Bontekoe
verkoper voor zichHylckien Martens jongedochter veniam aetatis, kind
verkoper voor zichSytske Martens jongedochter veniam aetatis, allen kinderen van
erflaterwijlen Marten Tjepkes, gehuwd metbrouwer
erflaterwijlen Attie Hessels
door hem gekochte hoving houdt het recht van waterlossingPier Piersenestrikbakker


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0019v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 34, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetske Heeres


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Christoffel Christoffels... wijk F-249; gebruiker is Pieter Schenkius, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-141Achterstraat 49Christoffel Christoffels ervenChristoffel Christoffe erventuin


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 25 en 28 van 19 mrt 1823
adressoortbedraggebruik
B-141Achterstraat 49koopaktefl. 2403pan- en estrikwerk, B-127, B-128, B-126, B-129, B-130 en B-141
 
verkoperSchelte Jacobs Brouwer
koperGerrit Paulus de Boer
koperJan Paulus de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 47Achterstraat 49Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurerf (350 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Cornelia Douwes Steenstra... Cornelis S, en Jantje Sietses Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-168; ... (alles)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-141Achterstraat 49Hermanus Stoetman, overleden op 3 september 18413 mnd (geboren 19/6/1841), overleden Liemendijk B 141. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 76) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-141Achterstraat 49Teeke Karstes Huitema... HRL, A mei 1850 Anjum, zv Karst Teekes H, en Reinskje Annes Dijkstra; BS huw 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk B-141; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-19; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5099Achterstraat 49 (B-186)Hein Harmens de Bruinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 49 Zacheus Rijpstrawinkelier en schipper
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 49O. de Jongveedrijver
  terug