Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 5(niet bekend)(niet bekend)A-179A-189


Naastliggers vanAchterstraat 5
ten oostenAchterstraat 7
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 3
ten noordenAchterstraat 9


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0023v van 4 sep 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en hof van Greolt Sioerds


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0051v van 2 dec 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Acht Pelsen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat [staat: Karremanstraat]270‑00‑00 GGhuis de Acht Pelsen genaemt
koper provisioneelN. N. de Acht Pelsen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockeswagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (12) ten verzoeke van (de burgemeesters Frans Dircx en Lanting als commissarissen over sterfhuis van) Tialling Fockes, in leven wagenaar, ten profijte van zijn nagelaten weeskinderen of naastgerechtigde crediteuren, een huis in de Carremansstraat, de acht pelsen genaamd. Geen naastliggers genoemd. Geboden 270 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0264r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0014r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Acht Pelsen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Acht Pelsen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0079r van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 51achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhuis genaamd de Acht Pelsen


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222r van 6 mrt 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Bildtpoort, bij de180‑00‑00 GG9/10 huis genaamd de Acht Pelsen
koperburgervaandrig Hein Fransen Visscher de Acht Pelsen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde mede erfgenamen van wijlen zijn vader, en van
verkoperde erfgenamen van wijlen de heer Wringer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Fransen Visscher, vaandrig, koopt 8/10 van het huis 'de 8 Pelsen', omtrent de Bildtpoort. Gekocht van de mede-erven van zijn vader en erven v.d. heer Wringer, voor 180 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0237r van 13 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]300‑00‑00 GGschuur met hof
koperDieuke Jakles, weduwe van
koperwijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnama
naastligger ten oosten2 kamers van Jurjen Valk
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenGerben Gerbens mr. metselaar
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperHendrik Jansen Hengevelt c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Acht Pelzen


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0181v van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDavid Teunis


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216r van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDavidt Theunis


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Bildtpoort, bij de120‑00‑00 GGhuis de Acht Pelsen genaemt
koperCornelis Tewis mr. bakkerde Acht Pelsen
naastligger ten oostende dochters van Jan Hobbekees
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDavidt Teunis* wever
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenClaes Dircksen van Holsteyn
verkoperClaes Fransen Visscher


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Bildtpoort, bij de141‑15‑00 CGhuis met een kamer daarachter
koperGerryt Gerlofs, gehuwd metmr. gortmakerde Drie Pelsen
koperFoeckjen Jans
naastligger ten oostende smederij gebruikt door Abe Jacobs smid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenDavidt Teunis* wever
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat langs het bolwerk lopende]
verkoperCornelis Taeuwesmr. bakker


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen IJsenbeek


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet gorthuis van Jan Gerrits


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet pakhuis van Dirk Jacobs


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauwe Sanstra


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5omgeving Bildtpoort115‑00‑00 GGhuis, paardestal
koperFocke Ables, gehuwd met
koperUilkjen Martens
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenMinne Abes
verkoperBeuwe Tjerd Sanstra
verkoperJan Hendrixpannenboeter
bewonerLens Feddes c.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Abes c.u.mr. ijzersmid


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Abbes


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]330‑00‑00 CGgorthuis
koperJan Gerlofs Builart, gehuwd met
koperAntje Ruirds
naastligger ten oostenJohannes Gerrits
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten westenJantjen Johannes
naastligger ten noordenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten noordenJantjen Johannes
verkoperMinne Abes, gehuwd met
verkoperJantjen Johannes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFocke Abbes


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029v van 19 jan 1744 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Reins c.u.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0040v van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Wybrens bakker


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0094v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vinck c.u.hovenier


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0093r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Liemendijk NZ100‑07‑00 GGwoning
koperAnthony Vinck, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
naastligger ten oostenAnthony Vinck c.u.hovenier
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.
naastligger ten noordenJ. Zeeman c.s.bode
verkoperJacob Wybrensmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vinck, hovenier x Minke Minnes kopen nieuw gebouwde woning met de koper beklemd onder een dak, op de Liemendijk. Korte beschrijving van het huis. Ten O. de kopers, ten Z. de straat en Liemendijk, ten W. Gabe Sybesma cum soc., ten N. boode J. Zeeman cum soc. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Jacob Wybrens, voor 100 gg. 7 st.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLiemendijk


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthoni Vink


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]180‑00‑00 GGpakhuis
koperEeltje Travaillie koopman
huurderPieter Janzen Halma mr. bakker20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenThomas Lammerts
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karmanstraat]
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperGerlof Janzen Builardtrekveerschipper


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaille
naastligger ten westenJan Fransen


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]200‑00‑00 CGpakhuis
koperPieter Halma, gehuwd metmr. bakker
koperJanke Meyles
naastligger ten oostenKlaas Gabes
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoper q.q.Jan Pieters Trompetter, gelastigde van
verkoperEeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Halma, mr.bakker


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0288r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Houttuin [staat: Houtsma]


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 5Achterstraat NZ [niet vermeld]153‑00‑00 GGpakhuis
koperMinne Poppes Houttuin koopman
naastligger ten oostenS. Frieseman
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis A. Jonker
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperPieter Halmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Poppes Houttuin, koopman, koopt een ruim pakhuis. Ten O. S. Frieseman, ten Z. de straat, ten W. Cornelis A. Jonker, ten N. Jan Kyl. Gekocht van Pieter Halma, mr. bakker, voor 153 GG.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Houttuin


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinne Houttuin


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten westenMinne Houttuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Minne Poppes Houttuin... der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-179, pakhuis, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hoekzijl uit Oost Friesland ende Lupkje Jansen van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-179Achterstraat 5M Houttuin M Houttuin pakhuis


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-179Achterstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 75pakhuis A-179
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperPoppe Houttuin (q.q., tevens als vader van en voogd over Catharina Maria Houttuin)
borgSchelte Lolkes Zwaal


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 78Achterstraat 5 (0 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 78aAchterstraat 5Poppe Minnes HouttuinkoopmanHarlingenpakhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Gerritje Pieters... IJnses; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-179; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-182; VT1839; geb 19 okt 1774, ged 6 nov ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 78aAchterstraat A-179Atze D. Atsma c.u.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 78aAchterstraat A-189Benjamin en Gerben Brouwerpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5097Achterstraat 5 (A-189)Jacob L. van Loonwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Achterstraat 5 Klaas Hoekstraagent v. pol. 2e kl.f. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 5A. Nielsenbetonwerker


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Achterstraat 5aug: De melk-, boter- en kaashandel van de heer A. Westra Rein Miedemastraat 12 werd overgenomen door de heer D. Draaisma Achterstraat 5
  terug