Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) A-180 A-190
Naastliggers vanAchterstraat 7
ten oostenAchterstraat 11
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 5
ten noordenAchterstraat 9


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]kamer en loodske
 
koper provisioneel en finaalJacob Jansen 1200-00-00 GG
naastligger ten oostenBrecht Lieuwes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Acht Pelzen
naastligger ten noordenHarmen metselaar
verkoperde erven van Dirk Abbes Pottje
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de Carremansstraat, ten W. het huis d'acht pelzen


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Bildtpoort (omgeving)pakhuis
 
koperAuke Gerbens 60-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidende straat
naastligger ten westenBauwe Sanstra
naastligger ten noordenstadsmuren
verkoperSimon Jacobs Kuyper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens koopt een pak huis omtrent de Bildtpoort. Ten O. de koper, ten W. Bouwe Sanstra, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Symon Jacobs, kuiper, voor 60 cg.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Frieseman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194huis
 
koperBeerend Jans 120-00-00 CG
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
wijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Anthony Jacobs Overzee... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Berend Jans Braameyer... van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-180Achterstraat 7B Braameyer Anthony Overzee sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 77Achterstraat 7erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Koert Lieuwes Touwslager... Alles T, en Eelkje Koerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-180, 252; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk A-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Maria Johannes Vogel... volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-180Achterstraat 7Ytje Jacobs Dekker, overleden op 8 april 183939 jr, overleden Liemendijk A 180, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-180LeemedijkCoert Touwslager [Touslager]39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
A-180LeemedijkMarijke Vogel40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-180LeemedijkLieuwe Touwslager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkEke Touwslager13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkTrijntie Touwslager11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkAntie Touwslager8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Sientje Dirks van Akkeren... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 77A-180 (Achterstraat)Walke Jonkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3462A-190 (Achterstraat)Pieter Westerhuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3462Achterstraat 7 (A-190)Pieter Westerhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 7J.Scheffertransportarbeider
  terug