Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAchterstraat 7(niet bekend)(niet bekend)A-180A-190


Naastliggers vanAchterstraat 7
ten oostenAchterstraat 11
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 5
ten noordenAchterstraat 9


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0023v van 4 sep 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Bildtpoort75‑00‑00 GGledige plaats
koperGreolt Sioerds
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenhuis en hof van Greolt Sioerds
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperJacob Piters c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGreolt Sioerds koopt een ledige plaets omtrent de Bildtpoort. Ten O.?, ten W. zijn huis en hof, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Lijnbaan en de Stadsvesten. Gekocht van Jacob Piters c.s. voor 75 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0222r van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0237r van 13 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten2 kamers van Jurjen Valk


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]120‑00‑00 GGkamer en loodske
koper provisioneel en finaalJacob Jansen
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenBrecht Lieuwes
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Acht Pelzen de Acht Pelsen
naastligger ten noordenHarmen metselaar
verkoperde erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de Carremansstraat, ten W. het huis d'acht pelzen


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende dochters van Jan Hobbekees


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende smederij gebruikt door Abe Jacobs smid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]16‑00‑00 CGtuintje
koperTjeerd Fockes
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker
naastligger ten noordenSymen Wessels
verkoper q.q.Frans Jetses, gecommiteerde
verkoper q.q.Jan Hajes, gecommiteerde
verkoper q.q.Anthony Reinie, gecommiteerden uitstrandmeester
verkoperde crediteuren van Sijcke Willems, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Abesmr. soudter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Fockes koopt een tuintje in de Karremansstraat


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremansdwarsstraat]31‑10‑00 CGtuintje
koperJan Pytters Schaaff trekschuitschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremansdwarsstraat]
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker
naastligger ten noordenSimon Wessels
verkoperEnog van Rippers, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperGriettie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Schaaff, trekveerschipper op Leeuwarden


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Karremansdwarsstraat NZ38‑00‑00 CGtuintje
koperTijs Jansen koperslagersgezel
naastligger ten oostendoorgaand steegje
naastligger ten zuidenKarremansdwarsstraat
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker
naastligger ten noordenSimon Wessels
verkoperJan Pieters Schaaffkoopman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]35‑00‑00 CGtuintie en een somerhuis
koperTjalling Alberts, gehuwd metmr. gortmaker
koperNeeltie Geerts
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenJan Hartmans
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenhet gorthuis van Jan Gerrits
naastligger ten noordende weduwe van Focke Martens
verkoperTijs Jansenkoperslager


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat [staat: bij de Bildtpoort]60‑00‑00 CGpakhuis
koperAuke Gerbens
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBauwe Sanstra
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSimon Jacobs Kuyper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens koopt een pak huis omtrent de Bildtpoort. Ten O. de koper, ten W. Bouwe Sanstra, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Symon Jacobs, kuiper, voor 60 cg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAuke Gerbens


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: tussen Karremanstraat en Liemendijk]400‑07‑00 GGhuis en stalling
koperMinne Abbes, gehuwd metmr. ijzersmid
koperJannetie Johannes
naastligger ten oostenJohannis Gerryts
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFokke Abbes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperAuke Gerbenskoopman


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Gerrits


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270r van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0010r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Karremanstraat NZ bij de Bildtpoort180‑07‑00 GGhuis
koperTieerd Pieters oud mr. sleefmaker en koopman
koperSimon Jacobs oud schipper en koopman
huurderWopke Jans c.u.21‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMinne Abes oud mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenKarremanstraat
naastligger ten westenFocke Abbes
naastligger ten noordenMinne Abes oud mr. ijzersmid
verkoperMinne Abesoud mr. ijzersmid


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029v van 19 jan 1744 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Liemendijk NZ1000‑00‑00 CGdrie woningen onder 1 dak waarvan 2 met weefwinkel
koper van 1/3Jacob Wybrens oud mr. bakker
koper van 1/3Claes Wybrens te Koningsbuurt onder Midlum
koper van 1/3Doeke Wybrens mr. glasmaker
naastligger ten oostende weduwe van Dirk IJsbrands
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenPieter Reins c.u.
naastligger ten noordenPieter Reins c.u.
verkoperPieter Reins, gehuwd met
verkoperAntje Hendriks


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0040v van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Liemendijk NZ174‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperJan Michiels binnenvader Doopsgezind weeshuis
koperGerben Jans mr. bakker
naastligger ten oostenBartel Oedses
naastligger ten zuidenLiemendijk en straat
naastligger ten westenJacob Wybrens bakker
naastligger ten noordenJan Jansen Calff
verkoperJacob Wybrens Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Michiels, binnenvader van `t doopsgezind weeshuis en mr. bakker Gerben Jans, kopen deftige nieuwgebouwde huisinge en weefwinkel op de Lijmendijk. Beschrijving. Ten O. Bartel Oedses, ten Z. straat en Liemendijk, ten W. de verkoper, ten N. Jan Jansen Calff. Geen grondpacht. Gekocht van bakker Jacob Wybrens, voor 174 gg. en 7 st.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0093r van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnthony Vinck c.u.hovenier


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0094v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Liemendijk NZ161‑21‑00 GGwoning met een weefwinkel
koperAnthoni Vinck, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
naastligger ten oostenGerben Jansen c.s.bakker
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenAnthoni Vinck c.u.hovenier
naastligger ten noordenJan Jansen Calff
verkoperJacob Wybrensmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vinck, hovenier x Minke Minnes kopen nieuw gebouwde woning met een weefwinkel voor drie getouwen, op de Liemendijk. Korte beschrijving van het huis. Ten O. Gerben Jansen Bakker cum soc., ten Z. de straat en Liemendijk, ten W. de kopers, ten N. Jan Jansen Calff. Geen grondpacht. Gekocht van mr. bakker Jacob Wybrens, voor 161 gg. 21 st.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0264r van 12 mei 1765 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Liemendijk]210‑00‑00 CG3e huis en weefwinkel
koper provisioneelThomas Lammerts koopman
huurderBeernd Beernds mr. bontwever26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBartel Oedses
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenAnthoni Vink
naastligger ten noordenJan Janzen Kalf
verkoper q.q.Arent Wouters, curatormr. bakker
verkoper q.q.Bauke Janzen, curatoren overwinkelier
verkoperGerben Jans van der Veen door de hof prodigus verklaardoud bakker


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThomas Lammerts


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0049v van 8 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort aan de stadsvesten]625‑00‑00 CGhuis
koperClaes Gabes, gehuwd mettimmerman
koperAntje Douwes
huurderDirk Douwes Bolta e.a.
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenEeltje Travaille
naastligger ten westenJan Fransen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat en stadsvesten]
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabriceur


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenKlaas Gabes


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ 11/13 [staat: Anjelierstraat]20‑00‑00 CGwoning
koperKlaas Pieters mr. metselaar
huurderTaeke korfmaker
naastligger ten oostenWybe Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Simons mr. metselaar
verkoperRoelof Tjerks, gehuwd met
verkoperPiettie Hilles


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKlaas Klaauwen


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0288r van 30 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Bildtpoort, bij de375‑00‑00 GGhuis
koperJan Siverts, met als gelastigde
koper q.q.Reinder Zeilmaker
huurderHaaye Joosts 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenJan Johannes Kiel kastelein bij de Bildtpoort
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Kleine Hoogstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigde van
verkoperKlaas Gabes, gehuwd methuistimmermansknecht
verkoperAntje Douwes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Pieters


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Pieters


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Pieters


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Frieseman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 7Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194120‑00‑00 CGhuis
koperBeerend Jans
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Anthony Jacobs Overzee... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Berend Jans Braameyer... van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-180Achterstraat 7B Braameyer Anthony Overzee sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 77Achterstraat 7erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Koert Lieuwes Touwslager... Alles T, en Eelkje Koerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-180, 252; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk A-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Maria Johannes Vogel... volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-180Achterstraat 7Ytje Jacobs Dekker, overleden op 8 april 183939 jr, overleden Liemendijk A 180, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-180LeemedijkCoert Touwslager [Touslager]39 jscheepstimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
A-180LeemedijkMarijke Vogel40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-180LeemedijkLieuwe Touwslager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkEke Touwslager13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkTrijntie Touwslager11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkAntie Touwslager8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Sientje Dirks van Akkeren... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 77Achterstraat A-180Walke Jonkerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3462Achterstraat A-190Pieter Westerhuiswoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-190Achterstraat 7boedelscheidingfl. 250woning in de Achterstraat A-190 sectie A-144
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3462Achterstraat 7 (A-190)Pieter Westerhuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Achterstraat 7J. Scheffertransportarbeider
  terug