Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) A-180 A-190
Naastliggers vanAchterstraat 7
ten oostenAchterstraat 11
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 5
ten noordenAchterstraat 9


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]kamer en loodske
 
koper provisioneel en finaalJacob Jansen 120-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenBrecht Lieuwes
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Acht Pelzen
naastligger ten noordenHarmen metselaar
verkoperde erfgenamen van Dirk Abbes Pottje
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de Carremansstraat, ten W. het huis d'acht pelzen


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dochters van Jan Hobbekees


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende smitte van Abe Jacobs smid


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]tuintje
 
koperTjeerd Fockes 16-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Gerrit Gerlofs* gortmaker
naastligger ten noordenSymen Wessels
Frans Jetses, gecommiteerde
Jan Hajes, gecommiteerde
Anthony Reinie, gecommiteerde uitstrandmeester
verkoperde crediteuren van Sijcke Willems, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Abesmr. soudter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Fockes koopt een tuintje in de Karremansstraat


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremansdwarsstraat]tuintje
 
koperJan Pytters Schaaff trekschuitschipper op Leeuwarden31-10-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremansdwarsstraat]
naastligger ten westende weduwe van Gerrit gortmaker
naastligger ten noordenSimon Wessels
verkoperEnog van Rippers, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperGriettie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Schaaff, trekveerschipper op Leeuwarden


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Karremansdwarsstraat NZtuintje
 
koperTijs Jansen koperslagersgezel38-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaand steegje
naastligger ten zuidenKarremansdwarsstraat
naastligger ten westende weduwe van Gerrit gortmaker
naastligger ten noordenSimon Wessels
verkoperJan Pieters Schaaffkoopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]tuintie en een somerhuis
 
koperTjalling Alberts, gehuwd metmr. gortmaker35-00-00 CG
koperNeeltie Geerts
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenJan Hartmans
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenhet gorthuis van Jan Gerrits
naastligger ten noordende weduwe van Focke Martens
verkoperTijs Jansenkoperslager


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat [staat: bij de Bildtpoort]pakhuis
 
koperAuke Gerbens 60-00-00 CG
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBauwe Sanstra
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperSimon Jacobs Kuyper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens koopt een pak huis omtrent de Bildtpoort. Ten O. de koper, ten W. Bouwe Sanstra, ten Z. de straat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Symon Jacobs, kuiper, voor 60 cg.


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAuke Gerbens


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ [staat: tussen Karremanstraat en Liemendijk]huis en stalling
 
koperMinne Abbes, gehuwd metmr. ijzersmid400-07-00 GG
Jannetie Johannes
naastligger ten oostenJohannis Gerryts
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenFokke Abbes
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperAuke Gerbenskoopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Gerrits


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenThomas Lammerts


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKlaas Gabes


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ 11/13 [staat: Anjelierstraat]woning
 
koperKlaas Pieters mr. metselaar20-00-00 CG
huurderTaeke korfmaker
naastligger ten oostenWybe Wybrens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Simons mr. metselaar
verkoperRoelof Tjerks, gehuwd met
verkoperPiettie Hilles


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaas Klaauwen


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Pieters


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Pieters


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Pieters


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenS. Frieseman


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 7Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194huis
 
koperBeerend Jans 120-00-00 CG
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Anthony Jacobs Overzee... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Berend Jans Braameyer... van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-180Achterstraat 7B Braameyer Anthony Overzee sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 77Achterstraat 7erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis (9 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Koert Lieuwes Touwslager... Alles T, en Eelkje Koerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-180, 252; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk A-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Maria Johannes Vogel... volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-180Achterstraat 7Ytje Jacobs Dekker, overleden op 8 april 183939 jr, overleden Liemendijk A 180, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-180LeemedijkCoert Touwslager [Touslager]39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
A-180LeemedijkMarijke Vogel40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-180LeemedijkLieuwe Touwslager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkEke Touwslager13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkTrijntie Touwslager11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkAntie Touwslager8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 7Sientje Dirks van Akkeren... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 77A-180 (Achterstraat)Walke Jonkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3462A-190 (Achterstraat)Pieter Westerhuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3462Achterstraat 7 (A-190)Pieter Westerhuiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 7J.Scheffertransportarbeider
  terug