Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 9 (niet bekend) (niet bekend) A-180 A-190
Naastliggers vanAchterstraat 9
ten oostenAnjelierstraat 8
ten zuidenAchterstraat 7
ten westenAchterstraat 4
ten noordenAchterstraat 6


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0002ra van 8 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarmen metselaar


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenClaes Dircksen van Holsteyn


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat langs het bolwerk lopende]


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0023v van 24 sep 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSymen Wessels


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0041v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Wessels


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimon Wessels


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0146r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Focke Martens


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083v van 3 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsvesten


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Abes


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende tuin van wijlen Tijs Jansens


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0020r van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLiemendijk


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten noordenJantjen Johannes


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Fransen


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Fransen


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Simons mr. metselaar


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Kyl


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Anthony Jacobs Overzee... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Berend Jans Braameyer... van wijk A-088, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-095, smid. 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-180Achterstraat 9B Braameyer Anthony Overzee sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 76Achterstraat 9erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Koert Lieuwes Touwslager... Alles T, en Eelkje Koerts; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-180, 252; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk A-180; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Maria Johannes Vogel... volgens doopregister: 20 sep 1799 HRL; oud 40 jaar, (vnm: Marijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-180; VT 1839; geb 26 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-180Achterstraat 9Ytje Jacobs Dekker, overleden op 8 april 183939 jr, overleden Liemendijk A 180, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-180LeemedijkCoert Touwslager [Touslager]39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
A-180LeemedijkMarijke Vogel40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-180LeemedijkLieuwe Touwslager6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkEke Touwslager13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkTrijntie Touwslager11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-180LeemedijkAntie Touwslager8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-180Achterstraat 9Sientje Dirks van Akkeren... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-145, 180; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3462Achterstraat 9 (A-190)Pieter Westerhuiswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 9L. van Akkerenpetroleumventer


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 9Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug