Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAnjelierstraat 1(niet bekend)(niet bekend)A-196A-212


Naastliggers vanAnjelierstraat 1
ten oostenAnjelierstraat 3
ten zuidende Anjelierstraat
ten westende Anjelierstraat
ten noordende Liemendijk


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Bildtpoort, bij de900‑00‑00 GGhuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
koperAndrys Hendricx, gehuwd met
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1‑00‑00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1Bildtpoort, het derde huis vanaf de900‑00‑00 GGhuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
koperAndrys Hendricx, gehuwd met
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1‑00‑00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Hendrix x Lijsbet Folckerts koopt een huis met een plaetske omtrent de Bildtpoort, het 3de huis vandaaraf, en ligt bij de Lijnbaan van Evert Ariens, lopende langs het Bolwerk naar de Bildtpoort. Ten N. leertouwer. Het is belast met grondpacht aan Lenert Croddenbos. Gekocht van Syts Andrysdr. wv Evert? Ewout? Alberts, voor 900 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0236v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 1bij de Bildtpoort590‑00‑00 GGlijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaan
koper finaalArryen Everts
koper provisioneelFolckert Gerloffs 401‑07‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenlijnbaan en erf van Evert Ariens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenbolwerk
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricxlijnslager


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1H Mulderovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-196Anjelierstraat 1 de Stad corps de garde
A-196Anjelierstraat 1 de Stad H Mulder wedpoortiersche


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 1Jean Louis le BoeuffkoopmanHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1Trijntie Lootsmaoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-196; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-196KarremanstraatTrijntie Lootsma43 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-196KarremanstraatElske Uilkema20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-196Anjelierstraat 1Dirk Watzes de Groot, overleden op 18 december 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, werkman, overleden bij Bildtpoort A 196, geh. uwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2860Anjelierstraat 1 (A-212)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis


1937 - variabron: Raadsvergadering 21 juni
adresgegevens
Anjelierstraat 1Onbewoonbaar verklaard
  terug