Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 10(niet bekend)(niet bekend)A-192A-206


Naastliggers vanAnjelierstraat 10
ten oostenAnjelierstraat 12
ten zuidenAchterstraat 15
ten westenAnjelierstraat 8
ten noordende Anjelierstraat


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0085r van 17 jan 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Seerp Swerms


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0117r van 11 sep 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 10achter de Liemendijk aan het bolwerk600‑00‑00 CGwoning
koperGerryt Jansen bontwever
huurderJan Johannes c.u.
naastligger ten oostenJacob Willems
naastligger ten zuidengezworen gemeensman Seerp Swerms mr. zilversmid
naastligger ten westenDirk IJsbrands
naastligger ten noordenstraat of steegje
verkopergezworen gemeensman Seerp Swermsmr. zilversmid


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0220r van 28 apr 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Seerp Swerms


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0117v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerryt Jansen


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0071v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenene Gerryt Jansen


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0261r van 28 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Jansen


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0113r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeile D. Faber


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0236v van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 10Anjelierstraat ZZ ten oosten van de Bildtpoort30‑07‑00 GGhuis
koperFokke Carsten
huurderJanke Clasen 0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenEvert Huiberts
naastligger ten zuidenWillem Hendriks
naastligger ten westenKlaas Rinkes
naastligger ten noordenstraat
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Siebes


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0222v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0293v van 22 okt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Rintje Pietersovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-192, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-192Anjelierstraat 10Rintje Pieters wedRintje Pieters wed


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 317 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-192Anjelierstraat 10Akke Pieters Vettevogel, overleden op 1 november 182863 jr, Laanen A 192, wed. Hendrik Jans Vettevogel, moeder van Trijntje Hendriks Vettevogel, vrijster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 72Anjelierstraat 10Albert BruiningsjouwermanHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Beitske Rintjes van der Post... A-210, dv Rintje Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Dieuwke Beetsoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-192; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Johannes IJsenbeek... Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Klaas Taekes Kuipers... Halbes K, en Stientje Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Machiel Wessels IJlstrageb 1797 HRL, ovl 27 apr 1849 HRL, huwt met Dieuwke Beers, werkman, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; BS ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-192; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-192Anjelierstraat 10Yepkje Sybes Fokkema... Doekes F, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-192KarremanstraatMichiel IJlstra40 jschippersknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-192KarremanstraatDieuwke Beets30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
A-192KarremanstraatRienk IJlstra11 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-192KarremanstraatWessel IJlstra6 jNoordbrabandm, protestant, ongehuwd
A-192KarremanstraatJanke IJlstra3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 72Achterstraat A-192Albert J. van Bruiningwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 72Anjelierstraat A-206Hette W. Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 72Anjelierstraat 10 (A-206)Jitske Hettema (wed. Tiete Laverman)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 10B. Nielsentransportarbeider
  terug