Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 14 (niet bekend) (niet bekend) A-190 A-204
Naastliggers vanAnjelierstraat 14
ten oostenAnjelierstraat 16
ten zuidenAchterstraat 17
ten westenAnjelierstraat 12
ten noordende Anjelierstraat


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0143v van 1 dec 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLieuwe Alles


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0114r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 14stadsvesten bij de Bildtpoorthuis
 
koper q.q., administratoren over57-00-00 GG
koperde goederen van wijlen Grietje Jans, weduwe vanmoeder algemeen armhuis
koperwijlen Sytze Andries vader algemeen armhuis
koper q.q., administrator over
koperGeertje Claases, gehuwd met
koperEvert Huiberts
huurderGeertje Claases
huurderEvert Huiberts 0-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Lieuwe Alles
naastligger ten zuidenLuytje Wybrens
naastligger ten westenMeile Faber
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Rinke Bakker, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0131v van 30 aug 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Lieuwe Alles


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0345r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Lieuwes


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Baukje Fransen... 1785. (GAH1117); geb 1769 HRL, ovl 17 nov 1813 HRL, huwt met Willem Pieters op 18 jul 1802 HRL, ovl wijk A-190; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Bauke Klases de Boergeb 1804 HRL, ovl 4 mei 1814 HRL; wijk A-190, zv Klaas Baukes dB en Pietje Fokkes Mossel; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Claas de Boergebruiker van wijk A-190, sjouwer; eigenaar is Jacob Lieuwes erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Jacob Lieuwesovl voor 1815; erven J.L. eigenaar van wijk A-140, gebruiker is Gerrit H. Baantjer, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-190, gebruiker is Claas de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-190Anjelierstraat 14Jacob Lieuwes ervenClaas de Boer sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 70Anjelierstraat 14Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis (57 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Grietje Tolsmaoud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Ids van der Meer... een vaartuig onder Midlum, schippersknecht, zv Jacobus vdM, en Aaltje ... ; BS ovl 1858; bevrHa 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Maaike Harmens Lammertsma... huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Tjerk Wybrens Vellinga... 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-190KarremanstraatTjerk Vellinga30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
A-190KarremanstraatMaayke Lammersma30 jBolswardv, protestant, gehuwd
A-190KarremanstraatWieberen Vellinga6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-190KarremanstraatHarmen Vellinga5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-190KarremanstraatPier Vellinga3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-190Anjelierstraat 14Jacob Jans Kijl, overleden op 7 februari 184261 jr (geboren 24/6/1781), voerman/herbergier, overleden St. Jacobiparochie, man van Jantje Bolhuis, stalhoudersche Bildtpoort A 190, vader van minderjarige Kaatje (11 jr) en Antje Jacobs Kijl (4 jr). (in tafel en renvooi 6/2) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Jetsche Prosee... huwt met Ids vd Meer, ovl wijk A-274, dv Roelof P, en Antje Ebeles; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-190Anjelierstraat 14Pieter de Boergeb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 70A-190 (Karremansstraat)Dirk de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 70A-204 (Anjelierstraat)Pier Vellingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 70Anjelierstraat 14 (A-204)Taeke Boumanswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 14 Tjerk Tigchelaarwerkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 14Sj.Baardavarensgezel
  terug