Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 19 (niet bekend) (niet bekend) B-153* B-205
Naastliggers vanAnjelierstraat 19
ten oostenLiemendijk 12
ten zuidenAnjelierstraat 21
ten westenLiemendijk 8
ten noordenLiemendijk 12


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 92 van 4 dec 1810
adressoortbedraggebruik
B-153Anjelierstraat 19koopaktefl. 98huis B-153
 
verkoperJan van Wieringen
koperWillem Dirks (c.u.)


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 111 van 12 dec 1811
adressoortbedraggebruik
B-153Anjelierstraat 19cessiefl. 98renversaalbrief betreffende B-153
 
cedentJanke Wiebrens
cessionarisPerkje Bonnes (wv Bernardus Koelmans)
schuldenaarWillem Dirks (c.u)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Willem Dirks Bloemer... huw 1816, ovl 1817, huw 1832, ovl 1866, BS Franeker ovl 1834, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk B-153, wewer, 1814. (GAH204); voogden bet f. 19:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door IJsbrand Heins bi ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-153Anjelierstraat 19Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 33Anjelierstraat 19Sikke Everts WijnaldaHarlingenkoopmanpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje Sjierks de Boer... de B., en Pietje Hendriks dekker; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk B-153, VT1839 wijk B-144, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Grietje Rients Onrust... O, en Joukje Jans vd Wal; BS huw 1830, ovl 1845, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-153; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Jan Janzen van der Molen... en Pietje Tijsses Stoef; BS huw 1830, ovl 1845; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk B-153; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-153KarremanstraatJan van der Molen36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, baantjer
B-153KarremanstraatGrietje Onrust38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-153KarremanstraatJan van der Molen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatPieter van der Molen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatRients van der Molen5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatJoukje van der Molen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-153KarremanstraatPietje van der Molen6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-153Anjelierstraat 19Pieter Jans van der Molen, overleden op 27 november 1844(Certificaat van onvermogen), 9 mnd, overleden Liemendijk B 153. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-153Anjelierstraat 19Joukje Jans van der Wal, overleden op 30 september 1847(Certificaat van onvermogen), 81 jr (geboren 1766), overleden Liemendijk B 153, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje de Boergeb 30 jun 1794 HRL, A dec 1862 Wijns no. 1; bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-144; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Gerritje Ulbes Dreyer... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Jan Jans Koster... Bernardus K, en Klaaske Groeneveld; BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Pieter de Boergeb 14 sep 1804 Leeuwarden, ovl 4 mei 1884 HRL, Rooms Katholiek, panbakker, ongehuwd, zv Sjierk de B., en Pietje Hendriks dekker; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-153, wijk H-002


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Pietje Hendriks Dekker... en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Wytse Fredriks Fielbach... en Catharina Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
B-153Anjelierstraat 19Antje Bettings de Boer... 3 jun 1861 HRL, huwt met Barend Roelofs Kroese op 12 aug 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jul 1816, ovl wijk B-153, dv Betting Alberts de B., en Pietje Jans Schaafsma; BS huw 1816, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-162; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 33B-154 (Liemendijk)Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffingawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3476B-205 (Anjelierstraat)Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3476Anjelierstraat 19 (B-205)Jelle de Jong (en Cons.)


1923 - variaadresbronbericht
Anjelierstraat 19Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 19H. de Vriesopperman
  terug