Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 31(niet bekend)(niet bekend)B-157B-210


Naastliggers vanAnjelierstraat 31
ten oostenAnjelierstraat 33
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 27
ten noordenAnjelierstraat 29


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Anne Martens Tuingebruiker van wijk B-157; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204); UIN, JACOB ROELOFS


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Jan Dirks van Weerd... varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, 1814. (GAH204); id. van wijk B-157; gebruiker Anne Martens Tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk B-158; gebruiker Anne Hendriks, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-157Anjelierstraat 31Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 39Anjelierstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (30 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
B-157Anjelierstraat 31Woning op de Liemendijk. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Dieuwke Baantjer... ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Jan Metzelaar... bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar van perceel nr. 62 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 440, huis en erf, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-157KarremanstraatJan B Metzelaar41 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
B-157KarremanstraatDieuwke Baantjer41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-157KarremanstraatLupkje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-157KarremanstraatJantje Metzelaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Jacoba van der Gaast... ovl 19 mei 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 39Liemendijk B-157Cornelis van der Schoot c.u.woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-157Anjelierstraat 31Teetske Simons Hoornstra... dv Simon Jacobs H, en Antje Taedes; BS huw 1827, ovl 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk B-157; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-050; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 39Anjelierstraat B-210Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schootwoonhuis en tuin


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-210Anjelierstraat 31boedelscheidingfl. 775huis en erf in de Anjelierstraat B-210 sectie A-39
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5098Anjelierstraat 31 (B-210)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-157Anjelierstraat 31Het huis met steeg en grond aan de Anjelierstraat nos. 29 en 31, in huur bij j., wever. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 450.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 31M. Wijkstraschipper
  terug