Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 33
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 33(niet bekend)(niet bekend)B-158B-211


Naastliggers vanAnjelierstraat 33
ten oostenAnjelierstraat 35
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 29
ten westenAnjelierstraat 31
ten noordenLiemendijk 20a


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Anne Hendriksgebruiker van wijk B-158, eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Jan Dirks van Weerd... Annes, 1814. (GAH204); id. van wijk B-157; gebruiker Anne Martens Tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk B-158; gebruiker Anne Hendriks, 1814. (GAH204); id. van wijk B-159; gebruiker Brand Johannes, arbeider, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-158Anjelierstraat 33Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 40Anjelierstraat 33wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (35 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
B-158Anjelierstraat 33Woning op de Liemendijk. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Albert Rodenburg... bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 47 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk B-158; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Elske F. de Jongoud 39 jaar, geb Herewal en wonende te HRL. 1839, wijk B-158; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Grietje Aukes de Boer... dv Auke Annes de B., en Jantje Willems Schaaf; BS huw 1825, ovl 1856, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 186, wijk F-137; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Jan Jarigs Donker... Lolkje Andries); dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1825, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk C-180; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Jan Metzelaar... wijk B-151, zv Berend Berends en Grietje Gerrits Dijkstra; BS huw 1819, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-157; VT1839; J.M. eigenaar ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-158Anjelierstraat 33Reintje Klazes Visser, overleden op 26 maart 183949 jr, arbeidster, geboren Oosterbierum, overleden Liemendijk B 158, weduwe. (CzOG nr. 29) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-158KarremanstraatAlbert Rodenburg47 jJourem, protestant, gehuwd
B-158KarremanstraatElske F de Jong39 jHerenwalv, protestant, gehuwd
B-158KarremanstraatFokke Rodenburg6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-158KarremanstraatMink Rodenburg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-158KarremanstraatAkke Rodenburg9 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 243 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-158Anjelierstraat 33Hendrik Thijses Baantjer, overleden op 18 september 18425 mnd, overleden Liemendijk B 158, zoon van Thijs Jans Baantjer, metselaar en Anke Pieters Akkerman, broer van minderjarige Jan Thijsses Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-158Anjelierstraat 33Jurjen Zeinstra, overleden op 23 november 1846(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 25/10/1846), overleden Liemendijk B 158. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Dieuwke Baantjer... 1819, dienstmeid. dv Jan Berends B., en Lupkje Jans Onrust; BS huw 1819, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-158, 163, wijk D-136; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-157; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-158Anjelierstraat 33Rinse van Baren... wijk G-437; oud 45 jaar, geb Workum (!) en wonende te HRL. 1839, verver- en glasemaker, wijk D-042; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 40Liemendijk B-158Cornelis van der Schoot c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3480Anjelierstraat B-211Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schootwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3480Anjelierstraat 33 (B-211)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 33Tj. Vellingabootwerker
  terug