Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Anjelierstraat 34 (niet bekend) (niet bekend) B-237 B-190
Naastliggers vanAnjelierstraat 34
ten oostenAchterstraat 49
ten zuidenAchterstraat 47
ten westenAnjelierstraat 32
ten noordende Anjelierstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 47, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende lijnbaan


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 47, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende lijnbaan van Evert Ariens


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0019v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 34Anjelierstraat ZZ [staat: Liemendijk] wijk B-145huis
 
koperBernardus Pol korendrager20-00-00 CG
huurderElisabeth Hendriks
naastligger ten oostenJetske Heeres
naastligger ten zuidenMinne Vink
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Pol, korendrager, koopt een woning B-145 op de Liemendijk, nu bewoond door Elisabeth Hendriks. Ten O. Jetske Heeres, ten Z. Minne Vink, ten W. Jan de Boer, ten N. de Liemendijk. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Pieters wv Claas Pieters, voor 20 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-237Anjelierstraat 34Tjerk van Benthem... 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, ... (alles)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 48Anjelierstraat 34Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (40 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 48 Hendrik BandsmaHarlingenafgebroken


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3353B-190 (Anjelierstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
B-237Anjelierstraat 34De woning aan de Anjelierstraat no. 34, in huur bij m., balt. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 door notaris Okkinga..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
B-237Anjelierstraat 34De woning aan de Anjelierstraat no. 34, in huur bij m., balt. Finaal verkocht op 16 nov 1904 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 555..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3353Anjelierstraat 34 (B-190)Klaartje van der Wal (wed. Munneke)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 34M.Kleinschipper
Anjelierstraat 34H.Kleinslikloods
  terug