Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Anjelierstraat 34(niet bekend)(niet bekend)B-237B-190


Naastliggers vanAnjelierstraat 34
ten oostenAchterstraat 49
ten zuidenAchterstraat 47
ten westenAnjelierstraat 32
ten noordende Anjelierstraat


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0010v van 24 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0236v van 29 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende lijnbaan van Evert Ariens


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0019v van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 34Anjelierstraat ZZ [staat: Liemendijk] wijk B-14520‑00‑00 CGhuis
koperBernardus Pol korendrager
huurderElisabeth Hendriks
naastligger ten oostenJetske Heeres
naastligger ten zuidenMinne Vink
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: Liemendijk]
verkoperAntje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Pol, korendrager, koopt een woning B-145 op de Liemendijk, nu bewoond door Elisabeth Hendriks. Ten O. Jetske Heeres, ten Z. Minne Vink, ten W. Jan de Boer, ten N. de Liemendijk. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Pieters wv Claas Pieters, voor 20 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-237Anjelierstraat 34Tjerk van Benthem... 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, sjouwer,1814. (GAH204)rnid. van wijk F-242, gebruiker Jacob Schey, ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 48Anjelierstraat 34Berend PolkramerHarlingenhuis en erf (40 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 48Anjelierstraat 34 Hendrik BandsmaHarlingenafgebroken


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3353Anjelierstraat B-190Jan Geerts Munnekewoonhuis


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
B-237Anjelierstraat 34De woning aan de Anjelierstraat no. 34, in huur bij m., balt. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga.


1904 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
vermeld alsgeschat adresbericht
B-237Anjelierstraat 34De woning aan de Anjelierstraat no. 34, in huur bij m., balt. Finaal verkocht op 16 nov 1904 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 555.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3353Anjelierstraat 34 (B-190)Klaartje van der Wal (wed. Munneke)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 34M. Kleinschipper
Anjelierstraat 34H. Kleinslikloods
  terug