Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 37(niet bekend)(niet bekend)B-159B-213


Naastliggers vanAnjelierstraat 37
ten oostenAnjelierstraat 39
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 35
ten noordenLiemendijk 20a


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Johannes Brandsgeb 1799 HRL, ovl 17 dec 1813 HRL; wijk B-159, zv Brand Johannes en Tjietske Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Brand Johannesgebruiker van wijk B-159, arbeider, eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Jan Dirks van Weerd... Martens Tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk B-158; gebruiker Anne Hendriks, 1814. (GAH204); id. van wijk B-159; gebruiker Brand Johannes, arbeider, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-159Anjelierstraat 37Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 41Anjelierstraat 37wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenplaisiertuin (519 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
B-159Anjelierstraat 37Tuin op de Liemendijk. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Akke Ynses van der Zee... in 1858, N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Jelle Hendriks Kroese... kleermaker in 1851, N.H., zv Hendrik K, en Jeltje Jelles; BS huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk G-168; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-174; VT1839; geb 31 mrt 1796, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-159Anjelierstraat 37Corneliske Feddriks, overleden op 5 maart 183972 jr, visservrouw, geboren Sexbierum, overleden Liemendijk B 159, weduwe. (CzOG nr. 5) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 100 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-159Anjelierstraat 37Jan Thijses Baantjer, overleden op 10 juli 18391 mnd, overleden Liemendijk B 159, zoon van Thijs J. Baantjer, metselaarsknecht en Anke Akkerman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-159KarremanstraatThijs J Baantjer25 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
B-159KarremanstraatAnke Akkerman28 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 60 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-159Anjelierstraat 37Lucas Thijsses Baantjer, overleden op 22 juni 18463 mnd (geboren 22/3/1846), overleden Liemendijk B 159, zoon van Thijs J. Baantjer, metselaar en Anke P. Akkerman, broer van minderjarige Jan en Hendrikje Thijsses Baantjer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-159Anjelierstraat 37Paulus Johannes Vogel... wijk H-182; VT1839; geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2342Anjelierstraat B-213Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schootwoonhuis


1895 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49096 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 974 van 26 jun 1895
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-213Anjelierstraat 37boedelscheidingfl. 275woning in de Anjelierstraat B-213 sectie A-2342
 
erflaterwijlen Cornelis van der Schoot
verkrijgermejuffrouw Jantje Metzelaar


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2342Anjelierstraat 37 (B-213)Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Anjelierstraat 37 Sjoerd J. Heslingbootwerkerf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 37Sj. Heslingtransportarbeider
  terug