Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 39(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)B-160B-214


Naastliggers vanAnjelierstraat 39
ten oostenAnjelierstraat 41
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 37
ten noordenLiemendijk 22


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0266r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 39Anjelierstraat NZ [staat: Liemendijk] wijk B-16089‑00‑00 cgdubbel huis westelijke gedeelte
koperBeerend Pol, gehuwd met
koperMartha van Dam
huurderHendrik Werner
huurderWiepkje Klaver
huurderwijlen Andries Hendriks
huurder
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Dirks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenP. de Boer
verkoperAnna van Aarsen, weduwe van
verkoperwijlen Claas Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Pol x Martha van Dam kopen een dubbel huis B-160 en B-161 op de Liemendijk, nu gehuurd door Hendrik Werner c.u. en Wypkje Jacobs wv Andries Hendriks. Geen grondpacht. Ten Z. de straat, ten N. P. de Boer. Gekocht van Anna van Aarsen wv Claas Heins, voor 89 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Berend Johannes Pol... eigenaar van wijk B-148; gebruiker Jelle C. Overdijk, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-160; gebruiker Pieter Bruining, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk B-161; gebruiker Willem Lodewijks, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Pieter Bruining... Idses/Jans, kind: Antje Pieters, geb 1806 HRL; BS ovl 1814; 1847 overlijdens; gebruiker van wijk B-160, wewer; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204); Matthijs Winters ende Catrina dekker, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-160Anjelierstraat 39Berend PolPieter Bruiningwewer


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 97 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Harmanus Hendrikus Stootman, overleden op 25 januari 18221 dg, zoon van Hendrikus Stootman, wever (Karremanstraat B 160) en (reeds27/2/1822 overleden) Maria-Geertruida Heuffen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 98 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Maria G. Matthijs Heuffer, overleden op 27 januari 1822G.=Geertruida, vrouw van Hendrikus Stootman, wever (Karremanstraat B 160), geen kinderen (zie 097), dochter van wijlen Matthijs Heuffer en Ariana Smits, zustervan Frans, kleermaker en Lijsbeth Matthijs Heuffer, dienstmeid. (in akte' Heuffen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 156 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Karel Hendrikus Stootman, overleden op 22 mei 1825zoon van Hendrikus Stootman, wever (Leemendijk B 160) en Marijke Kloppenburg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 43Anjelierstraat 39 Berend Pol kramerHarlingenhuis (66 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Anna M Stootmanoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-160; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Johan Hermanus Hendrik Stootman... (vermeld als: Hendrik Stootman), geb Oosterwink in Munsterland, Dld, en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-160; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-160KarremanstraatHendrik Stootman53 jweverOosterwink in Munsterlandm, rooms katholiek, gehuwd
B-160KarremanstraatAnna Maria Stootman33 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
B-160KarremanstraatWillem Stootman11 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-160KarremanstraatJohannes Stootman7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-160KarremanstraatGerhardus Stootman5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
B-160KarremanstraatAntonius Stootman4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Johanna Stootman, overleden op 1 mei 18401 mnd, overleden Karremanstraat B 160. (CzOG nr. 54) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Cornelis Pieters de Wilde, overleden op 19 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 3 wk (geboren 3/7/1846), overleden Liemendijk B 160. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-160Anjelierstraat 39Jieke Douwes, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Berlikum 18/3/1776, overleden Liemendijk B 160, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Simon Sybrens de Vries... HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Yepkje Sybes Fokkema... F, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 43Liemendijk B-160Martje D. Boonstra en mede eig.woonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-160Anjelierstraat 39Johannes IJsenbeek... Nederlands Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 43Anjelierstraat B-214 Klaas Vlietstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4519Anjelierstraat 39 (B-214)Klaas Flietstrawoonhuis


1905 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 17 mrt 1905
vermeld alsgeschat adresbericht
B-160Anjelierstraat 39Woon- en winkelhuis waarin koemelkerij en vethandel aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij k., flietstra. Finaal verkocht op 22 mrt 1905 in de Korenbeurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1476.


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Anjelierstraat 39 Jan van der Zeeexportslagersknechtf. 600f. 500


1923 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 10 dec 1923
vermeld alsgeschat adresbericht
B-160Anjelierstraat 39Het woonhuis w.i. slagerij met stalling aan de Anjelierstraat nos. 39 en 41, in eigen gebruik bij den heer k. v.d., heide. Finaal verkocht op 12 dec 1923 in de Beurs door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 1556.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 39E. Ettemagemeente werkman  terug