Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-208
Naastliggers vanAnjelierstraat 6
ten oostenAnjelierstraat 8
ten zuidenAchterstraat 9
ten westenAnjelierstraat 4
ten noordende Anjelierstraat


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Bildtpoort, bij dewoning
 
koperJohannis Gerryts pannebakker102-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende tuin van wijlen Tijs Jansens
naastligger ten westenhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperAuke Gerbenskoopman


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperThomas Lammerts van Hees oud fabrikant460-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJan Fransen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat en stadsvesten]
Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd met
verkoperYmkjen Adriaans


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 265r van jun 1809 , betreft pand A-194 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Anjelierstraat 6Beerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0265r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Achterstraat NZ 7/9 [staat: Bildtpoort] wijk A-180 en A-194huis
 
koperBeerend Jans 120-00-00 CG
koperDouwe Cornelis de Roos
huurderHendrik Oeds c.s.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenMinne Houttuin
naastligger ten noordenAnjelierstraat [niet vermeld]
verkoperIdske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen S. Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerend Jans en Douwe Cornelis de Roos kopen een huis A-180 en A-194, gehuurd door Hendrik Oeds e.a. Geen grondpacht. Ten O., Z. en N. de straat en steeg, ten W. Minne Houttuin. Gekocht van Idske Wiarda wv S. Frieseman, voor 120 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 6Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 6Oene Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 75Anjelierstraat 6erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 6Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 6Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75A-194 (Achterstraat)Walke Jonkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75A-208 (Anjelierstraat)Pieter Westerhuiswoning en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75Anjelierstraat 6 (A-208)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 6 Hendrikus Boersmamatroos
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 6H.Boersmamatroos (groote vaart)
  terug