Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) A-193 A-207
Naastliggers vanAnjelierstraat 8
ten oostenAnjelierstraat 10
ten zuidenAchterstraat 11
ten zuidenAchterstraat 13
ten westenAnjelierstraat 6
ten westenAchterstraat 9
ten noordende Anjelierstraat


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer bewoond door Enne Hendrix


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0270r van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0085r van 17 jan 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 8Liemendijk dicht bij de Noordermolen en stadsvestenhof met zomerhuis
 
koperDirk IJsbrands, gehuwd metkoopman240-00-00 GG
koperGepke Jans
huurderEdsger Cornelis kooltjer
naastligger ten oostengemeensman Seerp Swerms
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwen Yges
naastligger ten westenPieter Reins
naastligger ten noordensteeg aan de baan vankoopman
verkoper q.q.Johannis Beuker, curatorprocureur generaal Friesland
verkoper q.q.Cornelis Alberda, curatoren oversecretaris van het Bildt
verkoperjuffrouw Johanna Geertruid Beuker


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0117r van 11 sep 1740 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk IJsbrands


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0220r van 28 apr 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 8Liemendijk bij de Noordermolen en stadsvestengrote hof
 
koperBartel Oedses, gehuwd methovenier150-00-00 CG
koperJeltie Willems
naastligger ten oostenvroedsman Seerp Swerms
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten zuidenBouwe Yges
naastligger ten westenPytter Reins
naastligger ten noordensteeg
verkoperGepke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirk IJsbrandskoopman


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0275r van 20 apr 1749 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBartle Oedses


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0016r van 8 mrt 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Simons metselaar


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0113r van 30 nov 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 8stadsvesten bij de Bildtpoorthuis
 
koper door niaarClaas Rintjes, bijgestaan door zijn moeder87-21-00 GG
koper door niaarTeuntye Teunnes, weduwe van
koper door niaarwijlen Rintje Claasen
geniaarde koperFocke Carsten
huurderSimon Jansen mr. metselaar18-00-00 CG
naastligger ten oostenMeile D. Faber
naastligger ten zuidenKlaas Pieters mr. metselaar
naastligger ten westenKlaas Gabbes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Rinke Backer, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0122r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Simons


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0236v van 14 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKlaas Rinkes


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0232v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEvert Huiberts


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0019v van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEvert Huberts


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0229r van 13 jun 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenEvert Huiberts


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066r van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaas Rintjes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Klaas Rintjes Kuiper... huwelijken, ovl 1849, ovl 1876; eigenaar van wijk A-181, ledig plak grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-193, gebruiker is Taeke Halbes wed., 1814. (GAH204); gebruiker van wijk I-004, lijndraayer, eigenaar is S.D. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Taeke Halbes... afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-193Anjelierstraat 8Claas H Kuiper Taeke Halbes wed


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-193Anjelierstraat 8Teuntje Taekes Kuipers, overleden op 13 februari 1826Bildpoort A 193, vrouw van Pieter Tolsma, geen kinderen, zuster van Rintje, touwslager, Klaas, idem, Halbe, idem en Holst Taekes Kuipers, zeilmakersknecht. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 74Anjelierstraat 8Halbe Taekes KuipersHarlingenzeilmakersknegthuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Gerritje Drayeroud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-193; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-193KarremanstraatWytse [Willem] Fielbach30 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-193KarremanstraatGerrytje Dreyer [Drayer]29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-193KarremanstraatCatharina Fielbach2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Maaike Harmens Lammertsma... dienstbaar, dv Harmen Hendriks L, en Hiltje Durks Kleinsma; BS huw 1833, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Tjerk Wybrens Vellinga... Tjerks Oude; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1830, huw 1833 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-193; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk A-190; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-193Anjelierstraat 8Wytse Fredriks Fielbach... A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 74A-181 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschaterf
Sectie A nr. 74A-193 (Achterstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2788A-207 (Anjelierstraat)Sijtze Cornelis Beidschatwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2788Anjelierstraat 8 (A-207)erv. Sietze C. Beidschatwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 8Joh.Lendemeijerlandarbeider
  terug