Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Anjelierstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerAnjelierstraat 9(niet bekend)(niet bekend)A-200*A-216


Naastliggers vanAnjelierstraat 9
ten oostenKarremanstraat 6
ten zuidende Anjelierstraat
ten westenAnjelierstraat 7
ten noordenLiemendijk 2


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0018r van 6 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ [staat: Liemendijk]118‑17‑00 GGtwee kamers met een ledige plaats ten noorden
koperFrans Dircks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oosteneen andere kamer
naastligger ten oostenHeere lijndraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe karreman
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Goyck Geerts (waaronder de koper zelf)


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ [staat: Nieuwe Sint Jacobsstraat]298‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Goverts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHessel Sybrens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHans Loopsen
verkopersr Bennema


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0269r van 28 okt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuwke Martens


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0072v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDuuke Martens


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0180r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuwke Martens


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0268v van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Wouters


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0246r van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuwke Pieters


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0049v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDieuwke Pytters


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0160v van 3 jul 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort tussen het bolwerk en Zoutsloot bewesten de Liemendijk]206‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Ruurds, gehuwd metmetselaar
koperMeinouw Ulbes
huurderWybe Willems 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTjalling Feikes
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenHarmen Lieuwes
naastligger ten noordenBaanpad en bolwerk
verkoperSijke Doekes Galama
verkoper van 5/8Antje Doekes Galama, gehuwd met
verkoper van 5/8Sipke Jansscheepstimmerman
verkoperTietje Doekes Galamahuistimmerman


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Anjelierstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Ruurds


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0282r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ214‑00‑00 GGhuis en erf
koperRoelof Tjerks
naastligger ten oostenWillem Gerritz c.s.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenAlle Lieuwes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperRuurd Johannes, erfgenaam van zijn vaderturfdrager
erflaterwijlen Johannes Ruurds


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0134v van 15 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ [staat: Angelierstraatje]135‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koper door niaarJan de Vries verver
geniaarde koperAnthony Hendriks, gehuwd metmr. bontwever
geniaarde koperAntje Hendriks
huurderPieter Dirks
naastligger ten oostenWillem Gerryts
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten westenLieuwe Alles
naastligger ten noordenYke Ennes
verkoperSydske Sanders, weduwe van
verkoperwijlen Roelof Tjerks Schoone


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0213r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Anjelierstraat 9Anjelierstraat NZ158‑00‑00 CGhuis
koperTrijntje Jansen bejaarde vrijster
huurderPieter Dirks 20‑16‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Gerryts
naastligger ten zuidenAnjelierstraat
naastligger ten westenLieuwe Alles
naastligger ten noordenYke Ennes
verkoperJan de Vriesschildersknecht


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Trijntje J Rippers/Ripperda... ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-200Anjelierstraat 9Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 20Anjelierstraat 9Sierk Hendriks KoestraarbeiderHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Akke Sjoukes Rootje... HRL, N.H., dv Sjouke Klases R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Bernardus Geerts Spandauw... 1857, N.H., zv Geert Harmens S, en Akke Spandauw; BS huw 1824, huw 1842, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Feikje Feikes Molenaar... Willems Schaafsma dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Gerrit Jacobs van der Linde... supp wijk I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Hans Houtsmageb 1803 HRL, huwt met Feikje Molenaar op 2 dec 1830 HRL. varensgezel, zv Paulus Hansen H, en Japke Rientses; BS huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-200; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Sytske Hettes van der Veen... 10, wijk I-029, supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-200KarremanstraatGerben van der Linden29 jkoorndragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatSytske van der Veen30 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatTruike van der Linden8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatBaukje van der Linden3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatHans Houtsma36 jschippersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatFeikje Molenaar36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-200KarremanstraatFeike Houtsma6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-200KarremanstraatJacob Houtsma4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-200Anjelierstraat 9Jelte Jager, overleden op 13 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 mnd (geboren 5/11/1847), overleden Anjelierstraat A 200. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Akke Beernts... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-200Anjelierstraat 9Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 20Liemendijk A-200IJke Jagerwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van maandag 17 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-200Anjelierstraat 9Eene woning met erf of steeg aan den Liemendijk, verhuurd aan H., Hoekstra. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 28 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-200Anjelierstraat 9Eene woning met erf of steeg aan den Liemendijk, verhuurd aan H., Hoekstra. Finaal verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 420.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3472Anjelierstraat 9 (A-216)Catharina Veenhoven (wed. Corsten)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Anjelierstraat 9J. Wiersmalandarbeider
  terug