Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Bargebuurtspoortje 12 (niet bekend) (niet bekend) A-224 A-271
Naastliggers vanBargebuurtspoortje 12
ten oostenhet Bargebuurtspoortje
ten zuidenZoutsloot 21
ten westenZoutsloot 17
ten noordenBargebuurtspoortje 10


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 3 van de westerse kamers
 
koper finaalHarmen Gerrits 65-00-00 GG
koper provisioneelHarmen Gerrits 65-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Gerrits


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0180v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Everts bontwever


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0194r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurt in het Poortjehuis
 
koperHendrik Everts, gehuwd met100-00-00 CG
koperGrytie Yedes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Harmen Aeges Aegema


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0232r van 8 apr 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Ypkes


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0226v van 7 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFaas Pieters


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0048v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFaas Pyters


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0169v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 12Bargeburen in het Poortjewoning
 
koperJohannes Harmens Tigchelaar 75-00-00 GG
naastligger ten oostenPoortje
naastligger ten zuidenvroedsman Claas van Velzen
naastligger ten westende stokerij van Stephanes Taekes
naastligger ten noordende weduwe van Paulus Jans
verkoper q.q.Jan Sybes Reyer, crediteur
verkoper q.q.Symen Sybrens, crediteuren van
verkoperwijlen Dirk Ypkes, gehuwd met
verkoperTrijntje Hoytes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens, tigchelaar woonende onder Almenum


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0062v van 20 mei 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoort WZwoning
 
koperHendrik Daniels turfdrager120-00-00 CG
huurderde weduwe van Paulus Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Taeke Stephani
naastligger ten noordenFaas Pieters
verkoperHendrik Paulusturfdrager
verkoperHessel Paulusturfdrager


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0289r van 30 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 12Bargebuurtspoortje WZhuis
 
koperSimon Haantjes mr. timmerman55-07-00 GG
huurderJan Carels 18-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*Jan Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Johan Jansenoud wijdschipper


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12H Blomgebruiker van wijk A-224, soldaat; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-224Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Trijntje Barts van der Mei, overleden op 16 april 1826dochter van Bart Hertes van der Mei, varenspersoon Zoutsloot A 224 en (reedsoverleden) Jantje Johannes Zittelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 99Bargebuurtspoortje 12Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Jantje Rauwerda... 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Rinske Sjoerds Hoekstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-084, 224; oud 56 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839wijk E77; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Sjoerdtje Sjaarda... met Andries Jans vd Woude, N.H., dv Antje Tjadde; BS ovl 1849; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-224BargebuurtPieter Smeding49 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtJantie Rauwerda [Rouwerda]47 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
A-224BargebuurtBernardus Smeding12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtAngenes Smeding18 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtMaria Smeding15 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-224BargebuurtJeltie Smeding8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 99A-224 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-224Bargebuurtspoortje 12Elisabeth Hoekstra, overleden op 27 november 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 4 jr (geboren 24/12/1842), overleden Bargeburen A 224. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-224Bargebuurtspoortje 12Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99A-224 (Bargebuurt)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-224Bargebuurtspoortje 12Eene woning in de Bargebuurt, verhuurd aan G. de, Groot. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 99A-272 (Bargebuurtspoort)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 100Bargebuurtspoortje 12 (A-271)
  terug