Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBildtstraat 11-089 1-131 A-195A-211


Naastliggers vanBildtstraat 1
ten oostenAchterstraat 1
ten zuidende Achterstraat
ten westende Bildtstraat
ten noordende Anjelierstraat


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105v van 26 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtpoort, bij de370‑00‑00 GGhuis
koperJurien Juriens
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenGreolt schoenmaker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: Bildtpoort]
verkoperoud burgemeester Willem Simens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens koopt een huis naast aan de Bildtpoort. Ten O.?, ten W. Greolt (Sioerds), schoenmaker, ten Z. de straat, ten N. de Bildtpoort. Gekocht van Willem Simens?, oud-burgemeester, voor 370 gg.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]960‑00‑00 GGhuis
koper door niaarTierck Jurriens zoon van de verkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
geniaarde koperSaaff Clasen
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperJurrien Valck vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Juriens koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis dicht bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten Z. de Karremanstraat, ten W. en N. de straten. Verkoper is.? Clasen, die het kocht van Jurien Falck, de vader van Tierck Juriens, voor 960 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]425‑00‑00 GGhuis
koperDouue Hilles c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
toehaakeen zilveren ducaat
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperTierck Juriens Valck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hilles koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Tierck Juriens Valck, voor 425 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]367‑00‑00 GGhuis
koperSierk Sybrandts
verpachter grondHeyltie Pytters 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnema brouwer
verkoperAntie Huyberts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sybrandts koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis van Jan Bartels Coq, waar 'Salomons Tempel' uithangt, ten W., Z. en N. de straten. Met de voorwaarden over de loden goot en de putstoel opnieuw. Gekocht van Antie Huyberts wv Douwe Hilles, wagenmaker, voor 367 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]367‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelSyrk Sybrandts lijnslager
verpachter grondHeiltje Pieters 0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel Salomons Tempel
naastligger ten oosten*Jan Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Bildtpoort en straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnama brouwer
verkoperAntje Huiberts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Huyberts wv Douwe Hilles, laat verkopen een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis 'Salomons Tempel', ten W. de straat, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Bildtpoort. De koper moet de loden goot tussen dit huis en dat van Jan Bartels Coq samen met hem onderhouden en op voorwaarde dat Jakle Pybes Sinnema, brouwer, zijn putstoel op de wal van dit huis mag (blijven?) zetten. Er is geboden door Sierk Sybrandts, lijnslager, 361 gg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]190‑00‑00 GG1/2 huis, voorheen bewoond door wijlen lijnslager Andries Hendrix
koper door niaarHendrick Andries
eigenaar van 1/2Hendrick Andries
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
geniaarde koperJacob Hayes
eerdere bewonerwijlen Andries Hendrix40‑00‑00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet andere huis van Jan Sybrandts c.soc.
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Kock
verkoperJan Sybrandtsmoutmaker


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: aan de Bildtpoort]300‑00‑00 GGhuis
koperLouw Ripperts Forssenburgh mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBildtpoort
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis
verkoper q.q.oud burgemeester Simon Sloterdijck cum soc., gecommitteerde crediteuren van
verkoperwijlen Sierck Sybrandtslijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts [Forsenburg], mr. bakker, koopt een huis aan de Bilpoort. Ten O. Jan Bartels Cocq, ten W. en N. de straat, die Poort en het wachthuis, ten Z. de Karremanstraat. Gekocht van de crediteuren van Sierk Sybrandts, lijnslager en diens wed., voor 300 gg.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Achterstraat 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerLens Feddes
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarBuwe Sanstra cum soc.
gebruikerJanke Ienses
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarFocke Abbes
gebruikerJan Playsier
huurwaarde19‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑03‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtpoort210‑00‑00 GGdwarshuis
koper provisioneelMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwachthuis
verkoper q.q.Pier Jarigs Bretton, curator over
verkoperJeltje Eiberts, nagelaten kind
verkoperBerber Eiberts, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Berber Louws, weduwe van
erflaterwijlen Eibert Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abbes
gebruikerFokke Abbes
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-089 Bildtstraat 1wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abes
gebruikerFokke Abes
opmerkingonvermogende


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]600‑00‑00 CGvoorste gedeelte van een huis en smederij
koperSamuel Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmid
koperJeltie Ruurds
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperMinne Abesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Hendriks, mr. ijserkramer x Jeltie Ruurds, kopen (a) voorste gedeelte van een huis en smederij c.a., bij de Bildpoort. Beneden gescheiden door een muur, boven door een houten schut. Ten O. de verkoper, ten Z., W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Minno Abes, mr. ijsersmid, voor (a+b) 600 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-119 , pag. 10Bildtstraat 1Jan Kyl
1-119 , pag. 10Bildtstraat 1Jacob Kylinwoning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-131, pag. 15Bildtstraat 1Jan Kyl1‑10‑00 cghuis en stalling


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Albert Jans Bruining... zv Baafje B huw Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jan Jansen Kiel... BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Bildtstraat 1 Jan Kielfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-195Bildtstraat 1Jan Kiel Jan Kiel stalhouder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Bildtstraat 1Jan KielstalhouderHarlingenhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 236 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-195Bildtstraat 1Antje Jacobs Kiel, overleden op 27 augustus 1834dochter van Jacob J. Kiel, voerman (Bildpoort A 195) en Jantje Bolhuis, zuster van minderjarige Kaatje Jacobs Kiel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Gerrit Nieuwenhuisoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jacob Jansen Kiel... BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantie de Boeroud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantje Abels Bolhuis... HRL, huwt met Jacob Jansen Kiel op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, herbergierse, ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-195KarremanstraatJacob Kiel58 jherbergier en stalh.Harlingenm, protestant, gehuwd
A-195KarremanstraatJantie Bolhuis45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-195KarremanstraatCaatje Kiel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatAnna Kiel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatJantie de Boer43 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatGerryt Nieuwenhuis28 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 80Achterstraat A-195erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 15 en 32 van 22 jan 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-195Bildtstraat 1provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1866huis met herberg, stalling en wagenhuis A-195
 
verkoperSybe Sjabbes Broersma (q.q.)
koperDirk Agema


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3461*Achterstraat A-187Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*Achterstraat A-188Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461Bildtstraat A-211Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5094Bildtstraat 1 (A-211)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 1 Herke de Groottimmermanf. 900f. 1300


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 1H. de Groottimmerman


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13379
Bildtstraat 1Klaas de Groot


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 1D. (Douwe) Leijen
  terug