Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 11 1-094 1-136 A-177 A-186
Naastliggers vanBildtstraat 11
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidende Zoutsloot
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 9


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172v van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort ten noorden of naast de stenen brug of pijp]hoekhuis
 
koperCornelis Bauckes, gehuwd met950-00-00 CG
koperLijsbettie Lyuues
huurderN. N. 52-00-00 CG
naastligger ten oostenTrijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuiper
verkoperRijckert Meynerts, gehuwd met
verkoperAuctien Thomas


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenCornelis Bauckes bakker


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0169r van 18 apr 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenCornelis Baukes


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0181v van 13 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTiomme Dircx bakker


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108v van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtpoort, bij de1/2 huis
 
koperHuiegh Willems, gehuwd met600-00-00 GG
koperPyttie Pytters
naastligger ten oostenTrijntje, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties
naastligger ten zuidendiept en straat
naastligger ten westendiept en straat
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuiper
verkoperGovert Jelles, gehuwd met
verkoperYtie Innes


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0125r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtpoort, bij de1/2 huis
 
koperHuyg Willems, gehuwd met595-00-00 GG
koperPyttie Pytters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDieuke Mevis
verkoperHille Tiercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuigh Willems x Pytie Pyters koopt 1/2 huis omtrent de Bildtpoort. Ten O. erven Jacob Jansen, ten W. en Z. de straten, ten N. Dieuke Mevis?. Gekocht van Hidde? Tiercks, voor 595 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0001ra van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: op de hoek van de Bildtpoortspijp]huis
 
koper provisioneelReyner Jacobs mr. bakker1100-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot en Bildtpoortspijp
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat aan de Bildtpoort]
naastligger ten noordenDieucke Mevis
verkoperHuygh Willems mede voor zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanmr. bakker
verkoperwijlen Pytie Pieters


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0124v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReyer Jacobs bakker


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0209r van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReiner Jacobs bakker


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0158v van 12 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReyner Jacobs baker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0252v van 8 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenReyner Jacobs [staat: Jansen] mr. bakker


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0288r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gerbens ontvanger


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0205v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: benoorden en aan de Bildtpoortspijp]huis en bakkerij
 
koperDouwe Dirks Bolta c.u.304-00-00 GG
naastligger ten oostenOtte Auckes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSicke Ymkes
verkoperJan Gerbens Laansma


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks Bolta
gebruikerDouwe Dirks Bolta
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-094 Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks
gebruikerDouwe Dirks
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Zoutsloot NZ [staat: hoek noordkant Bilpoortspijp]huis
 
koperJan Gerlofs mr. bakker333-00-00 GG
naastligger ten oostenOtto Aukes Overdijk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSicco Ymkes
verkoperDouwe Dirks Bolta, gehuwd met
verkoperYtje Douwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-094 Bildtstraat 11huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerYfke Huiberts c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0271v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ op de hoek bij de Bilpoortspijp aan de Noordkanthuis
 
koperSierk Folkerts, gehuwd metmr. metselaar1050-00-00 CG
koperLischjen Beerns
huurderYefke Huiberts
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSicco Ymkes
verkoperJan Gerlofs Bullartmr. bakker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-094 Bildtstraat 11wed. Sierk Folkerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0046v van 22 nov 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sjirk Folkerts


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-094 Bildtstraat 11huis
eigenaarwed. Sjierk Folkerts
gebruikerwed. Sjierk Folkerts
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0199v van 27 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLiskjen Beernds, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Sierk Folkerts Geitjebaan


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0008r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: op de hoek van de Bildtpoortspijp]huis
 
koperJacob Folkerts turfdrager851-00-00 GG
naastligger ten oostenOtte Aukes Overdijck
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Eyberts n.u.
verkoperLiskjen Beernds voor haar minderjarige dochter, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Sierk Folkerts Geitjebaan
verkoperYttje Sierks Geitjebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Folkerts, turfdrager, koopt een huis op de hoek van de Bildpoortspijp. Ten O. Otte Aukes Overdijk, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de straat, ten N. Jacob Eyberts n.u. Geen grondpacht. Gekocht van Liskjen Beerds wv Sierk Folkerts Geitjebaan, winkelierse, voor haarzelf en voor haar minderjarige dochter Yttje Sierks Geitjebaan, voor 851 GG.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0033v van 29 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtpoortspijp, op de hoek bij dehuis
 
koperDirk Jans van der Muir, gehuwd metwinkelier100-00-00 CG
koperCatharina Tjallings Sopingjus winkelier
huurderTjerk Jans
naastligger ten oostenClaas Ottes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hartman Hartmans
verkoperFettje Rienks, weduwe en erfgename van
verkoperwijlen Jacob Folkerts


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk van der Muir


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0254r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk van der Muur


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002ra van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Dirk van der Muur


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0131r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 43, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Dirk van der Muur


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]huis
 
koperHelena van der Muur, gehuwd met1561-14-00 GG
koperMinne Poppes Houttuin
naastligger ten oostenS. Miedema strandmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Fokkes Visser
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curator overkoopman
verkoperCatharina Sopingius, weduwe van
verkoperwijlen Dirk van der Muurkoopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0216r van 2 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMinne Poppis


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0081v van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMinne Poppes Houttuyn


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-126 Bildtstraat 11Minne Poppes Houttuin


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-136 Bildtstraat 11Minne P Houttuin1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Minne Poppes Houttuin... A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-179, pakhuis, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hoekzijl uit ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-177Bildtstraat 11M Houttuin M Houttuin koopman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-177Bildtstraat 11Antje Buisman, overleden op 19 augustus 1821vrouw van Minne Poppes Houttuin (reeds overleden), moeder van Poppe Minnes Houttuin, koopman (Bildtpoort A 177). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-177Bildtstraat 11Minne Poppes Houttuin, overleden op 27 augustus 1821koopman (Bildtpoort A 176/177), wednr. Antje Buisman, vader van Poppe Minnes Houttuin, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-177Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1748a. het koopmanshuis A-177, b. pakhuis A-149
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 132Bildtstraat 11erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Tjietske Abrahams de Ruiter... 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-177ZoutslootTjietske A de Ruiter33 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-177ZoutslootSjoerd Schaafsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootAbraham Schaafsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootRichard Schaafsma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootJan Schaafsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootObe Schaafsma9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootGeeltie R Agema19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Ymkje Harkema... en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-177; Jan Louws Balk en IJ.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 en 17 van 28 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-177Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1751huis A-177 en pakhuis A-149
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Gaeles Bouma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 132A-177 (bij de Bildtpoort)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 132A-186 (Bildtstraat)Petrus Hamstrawoonhuis


1890 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49091 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 503 en 506 van 22 okt 1890
adressoortbedraggebruik
A-186Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 792woning aan de voormalige Bildtpoort
 
verkoperOeds Ypes Brouwer (voor zich en als gem. voor Gaele Pieters Bouma te Alkmaar)
verkoperGemeente Harlingen
koperPetrus Pieters Hamstra


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 132Bildtstraat 11 (A-186)Petrus Hamstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 11 Pieter C. Hamstrawinkelier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 11P.C.Hamstrawinkelier


1933 - kentekenadresnaam
B-19547
Bildtstraat 11Johannes Hamer


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 11, HarlingenBildtstraat 11J. Hamertabak, sigaren, sigaretten, koloniale waren


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.B. v.d. Meer338Levensmidd.bedr.
  terug