Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBildtstraat 121-0881-0881-129A-120A-131


Naastliggers vanBildtstraat 12
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 14
ten westenZoutsloot 28
ten noordende Zoutsloot


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 12, Harlingen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ450‑07‑00 gghuis
koperRitscke Frerix, gehuwd met
koperBarber Meynerts
protesteert vanwege een obligatieEpo Sipckes, oom en mombaar
protesteert vanwege een obligatieJan Juriens, oomen en mombaars over
protesteert vanwege een obligatiede twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes, zoon van
protesteert vanwege een obligatieDouwe Epos
protesteert vanwege een obligatieNanne Cornelis Heerema, mombaar over te Kimswerd
protesteert vanwege een obligatieRynse Everts, weeskind
protesteert vanwege een obligatieIJsbrandt Everts, weeskinderen van
protesteert vanwege een obligatiewijlen Evert IJsbrandts, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatiewijlen Bauck Rynses
naastligger ten oostenDouwe Abbes
naastligger ten zuidenAndrys Nannighs
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHarmen Abbes, gehuwd met
verkoperJicke Bauckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitscke Freercx x Barber Meynerts kopen een huis in de Bildstraat. Ten Z. Andrys Nanninghs, ten N. Douwe Abbes. Gekocht van Harmen Abbes x Jucke Bauckes, voor 415 GG.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Frercx


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0499v van 9 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Abbes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ753‑00‑00 gghuis
koperDouwe Allerts, gehuwd metbakker
koperAnneke Symens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenhuis van Evert Pyters
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperRitske Freercks, gehuwd met
verkoperBarbara Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Allertszn. x Anneke Symensdr. kopen het huis. Ten Z. Jan Jansen, ten W. Evert Pyters` huis. Gekocht van Ritske Freerx x Barbara Meynertsdr.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267v van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouue Alberts bakker


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0133v van 19 aug 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Douwe Allerts bakker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ noorderhoek925‑00‑00 gghuis
koperCornelis Meynses, gehuwd met
koperSjouck Ariens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLuiten Halbes smid
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Evert Pieters
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRixst Douues universele erfgenaam van haar vader, gehuwd met
verkoperFolckert Jans
verkoperAntie Symens, weduwe van
verkoperwijlen Douue Allertsbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Meynses x Syouck Ariensdochter kopen huis op de noorderhoek van de westzijde in de Bilstraat. Ten O. de Bilstraat, ten Z. smid Luytien Halbes, ten W. erven Evert Pieters, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Antie Symensdr. wv Douwe Allerts en Rixt Douwesdr., de universele erfgenamen van hun man en vader Douwe Allerts, gesterkt met haar man Folckert Jansen.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0168r van 18 apr 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet hoekhuis van Douue Allerts


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van wijlen Douwe Allardts bakker


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0044r van 10 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Minses


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0177v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Minses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ1125‑00‑00 gghuis
koperDirck Sioerds, gehuwd met
koperElbrich Sioerds
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits
naastligger ten westenClaes Stinnerts
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperSiouckien, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minses


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Cornelis Minses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ880‑00‑00 gghuis
koperHarmen Gerbens, gehuwd metbakker
koperFoockeltie Martens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenGerryt Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkopergemeensman Dirck Sjoerdts


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ296‑00‑00 gghuis alwaer de Gloyende Owen uithanght
koperHylke Greolts wijdschipperde Gloeiende Oven
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan
naastligger ten westenEgbert Jacobs Vliet
naastligger ten noordenEgbert Jacobs Vliet
verkoperHarmen Gerbens van den Hawen te Den Dam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Greolts, wijdschipper, koopt een huis alwaer de gloyende owen uithangt. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erfgenamen van Sybren Sierx Geitiebaan, ten W. en N. Egbert Jacobs. Gekocht van Harmen Gerbens van der Hawen in Den Dam te Groningerland, voor 296 GG.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 11Bildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 7rBildtstraat 12huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio Bildtstraat 12huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0284r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Harmen Hylkes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 7vBildtstraat 12huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-088Bildtstraat 12Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen16‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 7vBildtstraat 12huis
eigenaarReynder Pytters
gebruikerReynder Pytters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-088, fol. 10rBildtstraat 12Reynder Pieters cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindcoopman winkelier66:16:00 cg11:3:00 cgvan reedelijk goed bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 7vBildtstraat 12huis
eigenaarReinder Pyters
gebruikerReinder Pyters
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReynder Pyters


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119v van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-088 , folio 7vBildtstraat 12huis
eigenaarReinder Pyters wed.
gebruikerReinder Pyters wed.
huurwaarde totaal24‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑07‑04 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ op de hoek van de Bildtstraatspijp1800‑00‑00 cghuis
koperDouwe Vettevogel, gehuwd metkoopman
koperJacomijntje Reins Vellinga
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenCornelis Blok
naastligger ten westenSusanna Jochems, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Reinder Pieters Tadema
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSusanna Jochems, weduwe van
verkoperwijlen Reinder Pieters Tadema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Vettevogel x Jacomijntje Reins Vellinga kopen huis wz. Bilstraat, hoek Bilstraatspijp. Ten O. de Bildtstraat, ten W. de verkopers, ten Z. Cornelis Blok, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Susanna Jochems wv Reinder Pieters Tadema.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129 , folio 14rBildtstraat 12huis
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerDouwe Vettevogel
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129 , folio 14rBildtstraat 12
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerDouwe Vettevogel
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-129 , folio 14rBildtstraat 12huis
eigenaarDouwe Vettevogel
gebruikerDouwe Vettevogel
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0162r van 14 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Wytses Vettevogel


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 14, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 12Bildtstraat WZ wijk A-120 op de hoek, bij de Bildtpoort1300‑00‑00 cghuis
koperMinne Houttuin koopman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp
naastligger ten westenWestra baljuw
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperDouwe W. Vettevogel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Houttuin koopt het huis wijk A-120, hoek Bildtstraat bij de Bildtpoort. Ten O. en N. de straten, ten W. de baljuw Westra, ten Z. Jan H. Gonggrijp. Gekocht van vroedsman Douwe W. Vettevogel, voor 1300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-129 , pag. 14Bildtstraat 12Minne Houttuin 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Jan Jans de Boergebruiker van wijk A-120, koopman; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Minne Poppes Houttuin... HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1821, ovl 1853; eigenaar van wijk A-120, gebruiker is Jan Jans de Boer, koopman, 1814 (GAH204); id. van wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-120Bildtstraat 12M HouttuinJan Jans de Boerkoopman


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 910huis A-120
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperBouwe Fontein


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 272Bildtstraat 12Bouricius Fontein Harlingenhuis (106 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-120Bildtstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 600a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Aaltie Draismaoud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Folkert Draismaoud 66 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Klaas Jeltes van der Ley... in 1851, zv Jelte Doekes vdL, en Helena Gerhardus Mulder; BS huw 1836, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wietske Herkes van der Mey... vdM, en Trijntje Barts vd Werf; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-120; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-124; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-120Bildtstraat 12Wouter Bouwmansoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-120; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-120BildstraatFolkert Draisma66 jpottebakkerBalkm, rooms katholiek, weduwnaar
A-120BildstraatWouter Bouwmans38 jpottebakkerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatAaltie Draisma37 jJourev, rooms katholiek, gehuwd
A-120BildstraatFolkert Bouwmans4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCornelis Bouwmans2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatMaria Bouwmans11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatJohanna Bouwmans10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatCristina Bouwmans7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatSibbelina Bouwmans6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-120BildstraatAkke Boomsma27 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat A-120Siebren Tj. Anema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat A-131 Sijbren Tjeerds Anema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 272Bildtstraat 12 (A-131)Rinke de Beerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 12T. Spannenburgschoenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 12C.H. (Cornelis) Helfrich


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 12rijksmonument 20313


2023
0.086766958236694


  terug