Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Bildtstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 14 1-061 1/4 1-102 A-119 A-130


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 14, Harlingen




Naastliggers vanBildtstraat 14
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 16
ten westenZoutsloot 28
ten noordenBildtstraat 12


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThoenys timmerman




1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThonis Jans




1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndrys Nannighs




1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0456r van 17 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis en plaats
 
koperClaes Samsons, gehuwd met530-08-00 GG
koperFeddke Gabbes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen pannenbakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRitske Frercx
verkoperPieter Sybrandus, gehuwd met
verkoperAcht Thoenis


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0072v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen




1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0020v van 17 sep 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLuiten Halbes smid




1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLuytien Halbes smid




1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090r van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschap
 
koperReyn Wijnerings c.u.591-14-00 GG
naastligger ten oostenAryen Juriens
naastligger ten zuidenBartholomaeus Teepels
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts
verkoperLuytien Halbes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperHans Hansen, gehuwd metschipper575-07-00 GG
koperLolck Schelte
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakker
verkoperOtto Minnes, gehuwd metIJlst
verkoperSytske MollesIJlst


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperSaske Minckes, weduwe van550-00-00 GG
koperwijlen Auke Tierx
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperHans Hansen c.u.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metgrootschipper900-00-00 GG
koperTiedtske Reynes
naastligger ten oostenBildstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Longerhou




1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperBennier Gerrits c.u.Schots koopman850-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.grootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenaam van Banier Gerrits




1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van het kind van Banier Gerrits




1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0120v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits




1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koper provisioneelJan van Zwoll notaris555-07-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses
verkoper q.q.Pieter Jacobs, curator overkoopman
verkoperGerrit Banier Middachten


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBauckjen van Swol




1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0111v van 26 sep 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Baniers




1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koper van 1/4vrijgezel Tymen Eelckes 450-00-00 CG
koper van 1/4vrijgezel Jisse Eelckes
koper van 1/2Trijntie Eelckes, weduwe van
koper van 1/2wijlen Rinnert Harmens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts stadstimmerman
naastligger ten noordengemeensman Dirck Sjoerdts
verkoperGerryt Baniers Middachten


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0302v van 5 jul 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaan




1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan




1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaan




1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061Bildtstraat 14huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis
 
koperJan Doeckes mr. timmerman381-14-00 GG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
1-061 /5Bildtstraat 14woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman




1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Bildtstraat 14Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
1-061 /4Bildtstraat 14Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-061 Bildtstraat 14huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-061 /2Bildtstraat 14kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
1-061 /3Bildtstraat 14huis
eigenaarEngel Alberts Klinkert
gebruikerJan Klinkert
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
1-061 /4Bildtstraat 14huis
eigenaarGerben Douwes
gebruikerGerben Douwes cum soc.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
1-061 /5Bildtstraat 14woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPytter Harmens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman




1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZfraai huis
 
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker en verver451-00-00 GG
koperJepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Blok




1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Blok




1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0086r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Blok




1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperYeme Pieters, gehuwd met700-00-00 CG
koperGrietje Jans Wijnaldum
huurderN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
verkoperAaltje Cornelis Blok, gehuwd met
verkoperJan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoon705-00-00 CG
koperAntje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
verkoperGrietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHaring Wygers




1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119huis
 
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikenmaker335-00-00 CG
koperGrietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0037v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 12, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan H. Gonggrijp




1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-102 Bildtstraat 14Jan H de Boer1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
A-119Bildtstraat 14P Drost stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271A-119 (Bildtstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271A-130 (Bildtstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijgawoonhuis


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 14D.Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E.Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH.Schuilaardappelhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 14rijksmonument 20314




  terug