Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 16 1-062 1-103 A-118 A-129


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 16, Harlingen Bildtstraat 16, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 16
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 18
ten noordenBildtstraat 14


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis, loods en plaats
 
koperIsbran Isbrants, gehuwd metschipper (groot-)1112-00-00 GG
Stoffel Banners
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten noordenDirck Longerhou
verkoperJan Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Isbrants, grootschipper, koopt een huis, loods en plaets etc., wz. Bildtstraat. Ten Z. Evert Doedes, kuiper, ten N. Dirck Longerhou. Gekocht van Jan Jansen, voor 1112 gg.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis met een plaats met een uit-gang in de steeg
 
koperJean de Mirande commies ter recherche1130-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis van het kind van Banier Gerrits
verkoperAlbert Symons burger c.u.schipper (groot-)


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperMinne Jansen burger801-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenstads weesvoogdij
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBauckjen van Swol
verkoperJan Miranda


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob Douwes burgerkoopman476-14-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende kinderen van Sibren S. Geitiebaan
verkoperGerloff Jansen Buma, en
Feddrick Aises Mahui, als gecomitteerde uit de crediteuren van
Pieter Pieters c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarJan Jansen Wiertsma erven
gebruikerHubert Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperTieerd Sanstra c.u.schipper (groot-)738-08-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenSybe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erven van Sybren Tierx Geitiebaan
verkoperJacob Douwesmr. schoenmaker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTieerd Jansen Sanstra, grootschipper, koopt huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang door een steeg ten W. Ten Z. Sybe Sybes, ten N. erven Sybren Tierx Geitiebaan. Gekocht van Jacob Douwes, mr. schoenmaker, voor 738 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarDoede Sickes
gebruikerAefke Jans
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Tjeerd Sanstra


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Tjerk Sandstra


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-062 Bildtstraat 16huis
eigenaarClaas Jacobs
gebruikerClaas Jacobs
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZ met een vrij in- en uitgang in de doorgaande steeg ten westenhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschipper (schuit-)600-00-00 GG
Antje Harmens Speltje
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erven van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkoper van 1/2Dirk Tjeerds Sanstraoud schipper
verkoper van 1/2meerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens, schuitschipper x Antje Harmens Speltie koopt een huis, wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. een doorgaande steeg waarin het huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z. erven Jan Dirks, ten N. Jan Doekes, mr. scheepstimmerman. Het huis wordt bewoond door Dirk Tjeerds Sanstra als mede-verkoper. Gekocht van Dirk Tjeerds Sanstra, oud-schipper, voor 1/2, en Andrys Tjeerds Sanstra, voor 1/2, voor 600 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-062 Bildtstraat 16Claes Jacobs Danser, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEilert Jurjens, gehuwd met800-00-00 CG
Antje Harmens
huurderRimmert Teunis c.u. en c.s.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erven van Jan Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan Doekes mr. scheepstimmerman
verkopervroedsman Meye Harmens, gehuwd met
Antje Harmens Speltje
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEilert Jurjens x Antje Harmens kopen een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. de erven jan Dirks, ten W. een doorgaande steeg met vrije in- en uitgang, ten N. mr. scheepstimmerman Jan Doekes. Geen grondpacht. Gekocht van mede vroedschap Meye Harmens x Antje Harmens Spaltje voor 800 CG.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEylert Eylerts


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJohannes Jans bierdrager551-07-00 GG
huurderJan Boomsma c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDirk Jans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenCornelis Blok
verkoperEildert Jurjensschippersknecht (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, bierdrager, koopt een huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang, ten Z. Dirk Jans, ten N. Cornelis Blok. Gekocht van Eildert Jurjens?, schippersknecht.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jans


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Janzen, gehuwd metpottebakker425-00-00 GG
Doettje Wiegers
huurder keukentjeNeeltje Dirks 18-00-00 CG
naastligger ten noordenCornelis Blok
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperJan Westra, als curator vanprocureur postulant en koopman
wijlen Johannes Jansen Mooy, gehuwd met
wijlen Antje Swaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen [van der Molen], pottenbakker x Doedtje Wiegers koopt huis. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg met vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot. Gekocht van Johannes Jansen Mooy x Antje Swart.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jansen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Janzen


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Jansen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janse van der Moolen


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janzen van der Molen


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 18, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen van der Moolen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 16Bildtstraat WZhuis
 
koperEeltje H. Bonnema koopman650-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenLammert Atlas*
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenHaring Wygers
verkoperwijlen Jan Jans van der Moolen, gehuwd met
Doetje Krijgerspottenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje H. Bonnema te Kimswerd koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. deze straat, ten W. een doorgaande steeg, waardoor vrij in- en uitgang naar de Zoutsloot, ten Z. Lammert?, ten N. Haring Wygers. Gekocht van Doedtje Wygers wv mr pottenbakker Jan Jans v.d. Molen.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 14, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenH. Bonnema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-103 Bildtstraat 16H J Westra1-10-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Jan Dirks Trompettergeb 1799 HRL, ovl 23 dec 1813 HRL; wijk A-118, zv Dirk T, en Janneke Klases; BS ovl 1813; geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans Trompetter en Janneke Klaases


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Dirk Jans Trompetter... 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Eeltje Haitzes Bonnema... inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-118Bildtstraat 16E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Bildtstraat 16Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Harmen Kroon... B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Rintje Taekes Kuipers... wijk B-169, wijk D-052, 105, 171 wijk H-104; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-118; VT1839; Ik Ondergetekende Stijntje Rintjes weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, verklare bij desen te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Teuntje Harmens van den Berg... wijk B-169, wijk F-267, wijk D-052, 105, 171, wijk H-104; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839; geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Harmen van der Berg en Berber Jakobs; Ik ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Trijntje R Kroonoud 55 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-118; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-118BildstraatHarmen J Kroon54 jKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
A-118BildstraatTrijntie R Kroon55 jKimswerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatAuke Kroon26 jKimswerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatAntie Kroon25 jKimswerdgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-118BildstraatRintie T Kuiper44 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, varensgezel
A-118BildstraatTeuntje van der Berg45 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-118BildstraatGerben Posthumus18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hendrik Hinselman... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-118Bildtstraat 16Hiltje Deurnat... HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 270Bildtstraat 16 (A-129)Taeke D. Boonstra (te Assen)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 16 Jan de Witmandenmakerskn.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 16J. de Witmandenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 16J. (Jurjen) Brouwer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 16rijksmonument 20315
  terug