Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 18 1-084 1-125 A-117 A-128


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 18, Harlingen Bildtstraat 18, Harlingen Bildtstraat 18, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 18
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 20
ten westenZoutsloot 26
ten noordenBildtstraat 16


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 343r van 5 aug 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 18Feycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0173v van 12 aug 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRintze timmerman


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0252v van 1 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRinse timmerman


1603 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperEvert Rinx, gehuwd met600-00-00 GG
koperGriet Jans
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Pieters houtkoper
naastligger ten westen*steeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenjuffrouw Anne van Hout
verkoperRintse Jacobs, gehuwd mettimmerman
verkoperLysken Aerts


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraathuis
 
koperRippert Agges, gehuwd met725-00-00 GG
koperBauck Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Freericx bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnna van Hout
verkoperCornelis Bartholomeus van Hemmert, als voorstander van zijn kinderen
verkoperBartholomeus Cornelis, en
verkoperAntie Cornelis
verkoperJan Cornelis van Hemert
verkoperDierck Cornelis van Hemert
verkoperLeyntje Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan van der Hulst, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Griet Jans


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperEvert Doedes, gehuwd metkuiper825-00-00 GG
koperMaria Intes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJacob Freercks bakker
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenjuffrouw Anna ten Hout
verkoperRippert Ages, gehuwd met
verkoperBauck Tomas


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0087r van 26 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058r van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087v van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEvert Doedes kuiper


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0040r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende stad Harlingen: weesvoogdij


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperClaes Andries, gehuwd met811-00-00 GG
koperGeertie Pytters
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenhet huis van ds. Elias Hanonides
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Miranda
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
verkoperde meerderjarige kinderen van wijlen Doede Sytses


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperSybe Sybes mr. timmerman390-00-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenals huurder Reyner hoosbreider
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman
verkoperde crediteuren van Claes Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Sybes, mr. timmerman, koopt een mooi huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang in de steeg erachter. Ten O. die straat, ten W. die steeg, ten Z. Reyner, hoosbreider, ten N. Minne Jansen. Met condities. Gekocht van de crediteuren van Claes Andries, voor 390 gg.


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255r van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybe Sybes


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-084Bildtstraat 18huis
eigenaarLeentie Abbes
gebruikerwed. Jelle Joostens
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0267v van 12 jul 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSybe Sybes


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-084Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Hendrix
gebruikerJan Hendrix cum soc.
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-9-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybe Sybes


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybe Sybes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Hendrix, gehuwd metbrouwer411-21-00 GG
koperSaartie Claesen
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Hendrix brouwer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra
verkoper q.q.Jacob Romke Braam, executeurkoopman
verkoper q.q.Fedderick Aises Mahiu, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Sybe Sybesmr. timmerman


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-084 Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerwed. Yfke Huiberts c.s.
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-17-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperJacob Dirks, gehuwd metmr. bakker730-00-00 CG
koperHylkjen Doekes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Hendriks brouwer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra
verkoperburgervaandrig Jan Buman, gehuwd met
verkoperSara van der Stein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, mr. bakker x Hylkjen Doekes, koopt huis wz. Bildstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Jan Hendriks Brouwer, ten N. erven Tjeerd Sanstra. Gekocht van Jan Buma x Sara v.d. Stein.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Dirks bakker


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis en bakkerij
 
koper van 1/2Jan Dirks, zoon van, en gesterkt metbakkersgezel1500-00-00 CG
koper van 1/2Dirkien Annes
koper van 1/2Wytse Dirks
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDouwe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra
verkoperJacob Dirx, gehuwd metmr. bakker
verkoperHylkien Doedes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-084 Bildtstraat 18huis
eigenaarDouwe Sybes
gebruikerwed. Willem Willems
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0020r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-084 Bildtstraat 18huis
eigenaarDouwe Sybes erv.
gebruikerYmkje Sikkes cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0055v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Dirks Vliet


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0145r van 3 mrt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Dirks


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0122r van 14 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Jansen


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0261r van 20 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Jans


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis en bakkerij
 
koperTeevis Jacobs, gehuwd metbakker900-14-00 CG
koperMayke Fockes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHendrik Reins
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager
verkoperDirk Jans van der Vlietmr. bakker


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis en bakkerij
 
koperJohannes Bouwes, gesterkt met zijn vadermr. bakker1325-00-00 CG
koperBouwen Bouwes Pingjum
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Faber
naastligger ten westende suikerraffinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jans
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperThevis Jacobs Bakkermr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bouwes, mr. bakker, zn. van Bouwe Bouwes te Pingjum, koopt huis en bakkerij in de Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. de suikerraffineerders van `t oud fabriek, ten Z. erven Hendrik Reins Faber, ten N. Johannes Jans. In- en uitgang door de steeg achterwaarts. Gekocht van Thevis Jacobs Bakker, mr. bakker.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0027v van 28 jun 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Bouwes


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis en bakkerij
 
kopervroedsman Johannes Frank 140-00-00 GG
koperPieter Halma mr. bakker
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenReyn Faber
naastligger ten westensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperJan Bouwesoud wagenmakerPingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Frank, mede-raad in de Vroedschap en Pieter Halma, mr. bakker, kopen huis en bakkerij wz. Bildtstraat, v/h van wl. Johannes Bouwes. Ten O. de straat, ten W. de suikerraffinaderij, ten Z. Reyn Faber, ten N. Jan Jansen [van der Molen]. Vrij in- en uitgang langs de steeg achterwaarts. Gekocht van Jan Bouwes, oud-wagenmaker te Pingjum, voor 440 gg.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0205v van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Halma


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperJohannes Frank, gehuwd met400-00-00 GG
koperGeertje Offringa
huurderRein Douwes Vettevogel c.u.60-00-00 CG
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs [staat: Pieters]
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janse van der Moolen
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperPieter Halmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Frank x Geertje Gerryts Offringa koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. dr. H. Westra, ten Z. Michiel Pieters, ten N. wd. Jan Jansen v.d. Moolen. Er is vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Pieter Halma, mr. bakker.


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 494r van sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 18Jan Abes, schipper x Sytske Hessels koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. dr. H(endrik) Westra, ten Z. Evert Akkringa, ten N. wd. Jan Janzen v.d. Molen. Vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Johannes Frank x Geertje Offinga


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperJan Abes, gehuwd metschipper1050-00-00 CG
koperSytske Hessels
huurderRein Douwes Vettervogel c.u.
naastligger ten zuidenE. Akkringa
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperJohannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertie Offinga


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperEelke Rinses, gehuwd met850-00-00 CG
koperWytske Jacobs Rinsumageest
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenals gebruiker E. Akkringa
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Jan Janzen van der Molen
verkoperJan Abes, gehuwd metschipper op Deventer
verkoperZytske Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Rinses x Wytske Jacobs kopen een huis in de Bildstraat. Ten O. de straat, ten Z. als gebruiker E. Akkringa, ten W. dr. H. Westra, ten N. wd. Jan Janzen van der Molen. Geen grondpacht.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 18Bildtstraat WZhuis
 
koperLambertus Atlas, gehuwd metmr. bakker950-00-00 CG
koperJochemke Wybes van der Velde
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen van der Moolen
verkoperEelke Rinses, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambertus Atlas, mr. bakker x Jochemke Wybes v.d. Velde koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. Dr. H.J. Westra, ten Z. Michiel Jacobs, ten N. wd. Jan Jansen v.d. Molen. Vrij in- en uitgang door steeg ten W. Gekocht van Eelke Rinses x Wytske Jacobs.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0116v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLammert Atlas*


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0026v van 1 apr 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLammert Atlas


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-125 Bildtstraat 18L Atlas2-10-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 van 11 jun 1812
adressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefr. 2625huis en de slagerij in de Bildstraat A-117
 
verkoperLambertus Atlas (gehuwd met Jochumke Wybes van der Velde)
koperWybe Wagenaar


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Jantje Uiltjes Eikhout... huwt met Wybe Wagenaar op 13 aug 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 2 en 9 aug 1812 HRL. en Sneek, ovl wijk A-117, dv Uiltje Jans E, (U. Dirks volgens doopregister), en Antje Jans; BS huw 1812, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Wybe Wagenaarhuwt met Sjoukje ... , kind: Trijntje Wybes W, geb 1779 Donkerbroek; BS huw 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-117, bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-117Bildtstraat 18W Wagenaar W Wagenaar bakker


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 256 van 16 dec 1818
adressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefl. 1200huis A-117
 
verkoperWybe Wagenaar
koperTjiepke de Vries (te Franeker)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Laas Klazes Buwalda, overleden op 6 oktober 1824zoon van Klaas Sybrens Buwalda, mr. bakker (Bildstraat A 117) en (reeds overleden) Eke Lazes Piekinga, broer van minderjarige Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Eke Lazes Piekinga, overleden op 18 februari 1825vrouw van Klaas Sybrens Buwalda, mr. bakker (Bildstraat A 117), moeder van minderjarige Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 269Bildtstraat 18Klaas Sybrens BuwaldaHarlingenbakkerhuis en erf (136 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Klaas Buwalda, overleden op 25 februari 1838bakker Bildstraat A 117, wednr. Eeke Lazes Piekema, vader van minderjarige Antje Klazes Buwalda (voogd is Hemmes van der Meulen, zadelmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Hiltje Deurnat... en Lieskje Jans/Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Rinske Jellersma... BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk E-005; oud 38 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-117; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Trijntje Jans Deurnat... dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-117Bildtstraat 18P Haitsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-117BildstraatPaulus Haitsma27 jFranekerm, protestant, gehuwd, bakker
A-117BildstraatRinske Philippus38 jOosterbierumv, protestant, gehuwd
A-117BildstraatTjepke Haitsma12 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Piebe van Rosendahl, overleden op 23 oktober 184335 jr, timmerman, geboren Tzummarum 8/3/1808, overleden Zoutsloot A 117, wednr. en gehuwd, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 79) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Hendrik Hinselman... H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 39 van 13 mei 1852
adressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefl. 1800huizinge en bakkerij A-117
 
verkoperAntje Klazes Buwalda
verkoperCornelis Arjens Poort
koperLucas Peereboom


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 269A-117 (Bildtstraat)Lucas Peereboomwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
A-117Bildtstraat 18Eene huizinge en bakkerij c.a. op gunstigen stand in de Bildtstraat, als eigenaar in gebruik bij L., Peereboom. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
A-117Bildtstraat 18Eene huizinge en bakkerij c.a. op gunstigen stand in de Bildtstraat, als eigenaar in gebruik bij L., Peereboom. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1555..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 269A-128 (Bildtstraat)Bauke van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 269Bildtstraat 18 (A-128)Jan van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 18 Jacobus Terpstraslager
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1100


1924 - kentekenadresnaam
B-7515
Bildtstraat 18Jacobus Terpstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 18Jac.Terpstraslager


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildstr.Wierda's Kaashuis296


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 18G.I. (Gerben) Wierda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 18rijksmonument 20316
  terug