Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Bildtstraat 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 22(niet bekend)1-1241-124A-069A-064


Naastliggers vanBildtstraat 22
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 24
ten westende Droogstraat
ten noordende Droogstraat


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 22, HarlingenBildtstraat 22, Harlingen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0152r van 20 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ774‑00‑00 gghuis
koperIsaack Jans, gehuwd met
koperGeert Jacobs
verpachter grondPyter Pyters 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenPyter Pyters
naastligger ten westenPyter Pyters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDouue Allerts, gehuwd metbakker
verkoperAntie Symons
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsaack Jans x Geert Jacobsdr kopen een huis wz Bilstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. en W. Pyter Pyters, ten N. de Droogstraat.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0205r van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ700‑00‑00 gghuis en loods
koperLouw Sytses, gehuwd metkleermaker [staat: schroor]
koperHiltie Aarns
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Pyter Pyters 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenArian Dircks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
naastligger ten noordenJacob Freercks bakker
verkoperIsaack Jansen, gehuwd met
verkoperGeertie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLuue Sytses schoor x Hiltie Aarns kopen een huis en loods wz. Bildstraat. Ten Z. Arian Dircks, ten N. bakker Jacob Freercks en de Droogstraat. Grondpacht 10 st. aan Pyter Pyters erven. Gekocht van Isaack Jans x Geertie Jacobs voor 700 GG.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0269v van 24 mrt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLouw Sytses


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0218v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ recht tegenover het huis van Pytter Fransens1020‑00‑00 gghuis
koperClaes Hendrickx c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
toehaak80-00-00 CG tot een vereeringe voor Sytse Lous
toehaakdrie rijksdaalders voor de verkopers andere kinderen Sytse Lous
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHiltie Pytters
naastligger ten westen[een steeg van] Hiltie Pytters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperLou Sytses


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0057r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ950‑00‑00 gghoekhuis
koper provisioneelSytse Lous kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHiltie Pyters
naastligger ten westenHiltie Pyters
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperTrijn Martens voor zich en haar vier kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Claes Hendrickxkramer


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0088v van 11 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Lieuwe Siccama


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0298v van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ op de hoek van de Droogstraat ten noorden225‑00‑00 gghuis
koperBouwe Wouters te Franeker
huurderMartje Bouwes
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHuybert Braem koopman
naastligger ten westenHuybert Braem koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDaniel Mighiels te op Terschelling [staat: op der schelling]


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0186v van 8 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Martien Bouwens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207v van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ op de hoek van de Droogstraat96‑14‑00 gg3/6 huis
koperTjerk Everts Duimke c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Huibert Braam koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJanke Jans, gehuwd met
verkoperTijs Gerrits Molenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Everts koopt 1/2 huis wz. Bildtstraat hoek Droogstraat. Ten O. en N. de straat, ten Z. en W. erven Huibert Braams. Gekocht van Janke Jans vv Tijs Gerrits Molenaer.


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ300‑00‑00 cghuis
koperHarmen Jansen van het Vlie c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenOldaens koopman
naastligger ten westenOldaens koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTjerck Eewerts en kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen van `t Vlie koopt huis wz. Bilstraat. Ten O. de straat, ten W. en Z. de koopman Oldaens, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Tjerck Eewerts en zijn kinderen.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0221r van 4 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarm Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rBildtstraat 22huis
eigenaarDoopsgesinde Gemeente
gebruikerDoopsgesinde Gemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rBildtstraat 22huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rBildtstraat 22huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerDoopsgezinde Gemeente
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 10rBildtstraat 22huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 13vBildtstraat 22huis en kamers
eigenaarJan van t Vlie
gebruikerJan van t Vlie
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerJohannes Abbes
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerAukjen Sybouts
huurwaarde12‑12‑00 cg
huurwaarde totaal60‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑00 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0311v van 10 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 13vBildtstraat 22huis
eigenaarJan van t Vliet
gebruikerJan van t Vliet
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Stomp wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerJohannes Abbes
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal65‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑19‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman J. van 't Vliet


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0325v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Jan van 't Vlie


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0093v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan van 't Vlie


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-124 , folio 13vBildtstraat 22huis
eigenaarJan van t Vlie
gebruikerJan van t Vlie
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerAagje Broers
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerJohannes Abbes
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal73‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑08‑04 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0219v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan van 't Vlie mr. verver en glasmaker


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0298v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ hoek Droogstraat900‑00‑00 cghuis
koperWopke Joerds
huurder bovenkamerArjen Prins
huurder woonkelderAnthony Overzee
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenStreelitz
naastligger ten westenTjepke Gratama
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGerrytje Overzee, weduwe van
verkoperwijlen Jan van 't Vlieverver en glasmaker


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0176v van 16 jan 1803 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 24, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 82 van 22 jun 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-069Bildtstraat 22koopaktefl. 900huis A-069
 
verkoperWopke Jacobs
koperSiebren Douwes (c.u.)


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-124 , pag. 14Bildtstraat 22Sybren Bouwes 1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0057v van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 22Bildtstraat WZ [staat: Wijk A-069]900‑00‑00 cghuis
koperSiebren Bouwes, gehuwd met
koperSiebrigje Murks
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJacob Strelitz koopman
naastligger ten westende heer Schouwenburg
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
cessionarisMichiel Jacobsoud beurtschipper
verkoperWopke Djoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSiebren Bouwes x Siebrigje Murks koopt huis wijk A-069. Ten W. Schouwenburg, ten Z. Jacob Strelitz, ten N. de straat. Verkoper Wopke Djoerds.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Johannes Hanekamp... Hofman; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Siebren Bouwes de Vries... BS geb 1811, huw 1814, huw 1815, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1861, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Bildtstraat 22Sybren B. de Vriesfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-069Bildtstraat 22Siebren B de VriesSiebren B de Vriesuitdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 357Bildtstraat 22Sijbren de Vries sleperHarlingenhuis en erf (140 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 23 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-069Bildtstraat 22Rommert Hilbrands Bruinsma, overleden op 18 november 1835askarreman Bildstraat A 69, man van Geertruida Andries Koopmans, vader van minderjarige Cornelia Rommerts Bruinsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 357Bildtstraat 22 Johannes HanekampHarlingenvan binnen en van buiten veel verbeterd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Anna Catharina Hanekamp... 25 mei en 1 jun 1828, dv Johannes H, en Gezina Huizenga; BS huw 1828, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Hermanus Schrage... Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS huw 1828, huw 1835, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069 oud 40 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Jacoba de Boer... BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839; geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks de Boer en IJmkje Jacobs ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Jetske Jeltes... Floris Jeltes, deszelfs oom, 24 may 1795; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-069Bildtstraat 22Tjeerd Simons Piebinga... 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-069Bildtstraat 22H Schrage stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-069BildstraatHermanus Schrage40 jkoopmanBolswardgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
A-069BildstraatAnna Hanekamp38 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-069DroogstraatTjeerd Piebenga34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
A-069DroogstraatJacoba Boer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-069DroogstraatGeertje Piebenga6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatIemkje Piebenga3 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatMaartje Piebenga1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-069DroogstraatJetske Jeltes70 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-069Bildtstraat 22Ytje Yntes Koestra, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 29 jr, geboren Leeuwarden feb. 1818, overleden Achterstraat A 69, ongehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 357Bildtstraat A-069Willem Schoonhoven woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3440Bildtstraat A-064 Hendrikus Oswald woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3440Bildtstraat 22 (A-064)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3590
Bildstraat 22G. Jemmo


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 22rijksmonument 20318


2023
0.214684009552






  terug