Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 231-142 1-212 A-066A-060


Naastliggers vanBildtstraat 23
ten oostenDroogstraat 10
ten zuidenBildtstraat 25
ten westende Bildtstraat
ten noordende Droogstraat


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 23, Harlingen


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0042r van 21 jan 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ600‑00‑00 GGhoekhuis met kelder en plaatsje
koperPieter Fransen, gehuwd metgrootschipper
koperMagdalena Duckes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Pieters Clein
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Joris Gerbens, gehuwd met
verkoperwijlen Griet Hendricks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Fransen, grootschipper x Magdalena Durks kopen een hoekhuis met een kelder en plaets, in de Bildtstraat. Ten Z. Pieter Pieters Cleynhuis, ten W. die straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van erven Joris Gerbens x Griet Hendricks voor 600 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 21, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Franssen


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0181v van 13 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ300‑00‑00 GGhuis
koperJelle Willems voerman
bewonerThomas Kuyper
naastligger ten oostenGouke Braem
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGouke Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Willems, voerman koopt huis. Ten O. de hof v.d. verkoper, ten W. de Bilstraat, ten Z. Melle Hansen, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Goucke Claessen Braam, apotheker.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0267r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ600‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Abes, gehuwd metmr. smid
koperHycke Willems
naastligger ten oostende hof van Goucke Claessen Braem apotheker
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJelle Willems, gehuwd metvoerman
verkoperElske Stoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Abes, mr. smid, x Hijcke Willems kopen huis oz. Bildtstraat. Ten O. de hof van Goucke Claessen Braam, apotheker, ten W. de straat, ten Z. Melle Hansen, mr. chirurgijn, ten N. de Droogstraat. Met condities. Gekocht van Jelle Willems, voerman x Elske Stoffels, 600 cg.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0040v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ635‑00‑00 CGhuis
koperRien Hendriks c.u.mr. smid
naastligger ten oostenGouke Braam
naastligger ten zuidenMelle Hansen mr. chirurgijn
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperFrans Jetzes Roordakoopman
verkoperJoost Hayes
verkoperAnthony Renijestrandmeester


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarMelle Hansen
gebruikerMelle Hansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarmr. Melle Hansen
gebruikerwed. Hans Melles
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Hendrix


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerWyger Gerloffs
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-142 Bildtstraat 23Hendrik Faber, bestaande uit 6 personen07‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-142Bildtstraat 23huis
eigenaarHendrik Faber
gebruikerHendrik Faber
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0220v van 2 feb 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat hoek Droogstraat920‑00‑00 CGhuis en bleekveld
koperMarten Jans van der Mey, gehuwd metschuitschipper
koperYefke Douwes Siderius
naastligger ten oostenDirk Jans
naastligger ten zuidenJan Schrine koopman
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper q.q.Sybe Visser, gelastigdenotaris
verkoper q.q.Jan Leenderts Buisman, gelastigden vanoud kapitein
verkoperde erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein Hendriks Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Jans van der Mey, schuitschipper x Yefke Douwes Siderius koopt een voor weinige jaren verbouwd huis oz. Bildtstraat hoek Droogstraat. Ten O. Dirk Jans, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Jan Schiere, ten N. de Agterstraat (moet zijn Droogstraat). Gekocht van erven Rein Hendriks Faber, mr. ijzersmid en oud-raad in de vroedschap.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0016r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 23Bildtstraat OZ wijk A-068 hoek Droogstraat1100‑00‑00 CGhuis
koperJan Freerks, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Hendriks
naastligger ten oostenJ. Dodenhuizen
naastligger ten zuidenJan Schiere
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperYefke Douwes Siderius, weduwe van
verkoperwijlen Marten Jans van der Mey, ouders vanschuitschipper
verkoperDouwe van der Mey
verkoperSymon van der Mey
verkoperWypkje van der Mey
verkoperFedde van der Mey
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks, schipper x Trijntje Hendriks koopt huis hoek Bildtstraat/Droogstraat wijk A-068. Ten O. J. Doodenhuizen, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Jan Schiere, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Yefke Douwes Siderius wv Marten Jans v.d. Mey, schuitschipper.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-212, pag. 23Bildtstraat 23Jan Freerks2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Jan Freerks de Boergeb 25 jan 1803 HRL, ged 13 feb 1803 HRL, ovl 1 okt 1814 HRL; wijk A-066, N.H., zv Jan Feerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Jan Freerksovl voor 1815; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk A-066, renteniersche, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-066Bildtstraat 23Jan Freerks wedJan Freerks wedrenteniersche


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 en 115 van 25 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-066Bildtstraat 23provisionele en finale toewijzingfl. 828huis A-066
 
verkoperTrijntje Hendriks Smids
verkoperLykle Jans de Boer
koperBauke Freerks de Boer


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 140 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-066Bildtstraat 23Bauke Freerks de Boer, overleden op 16 juni 1827schuitschipper (Bildstraat A 66), man van Trijntje Foppes, winkeliersche (mede testamentair erfgenaam), vader van Jan, schippersknecht, Freerk, idem en Antje Baukes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 126 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-066Bildtstraat 23Jan Baukes de Boer, overleden op 19 juli 183023 jr, schippersknecht, zoon van wijlen Bauke Freerks de Boer en Trijntje Foppes, winkelierse Bildstraat A 66, broer van Freerk, schipper en minderjarige Antje Baukes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 358Bildtstraat 23wed. Bauke Freerks de BoerHarlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Antje Jans van der Mey... Jan Scheltes van der Mey, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; kind: Baukje Kornelis, geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende A.J. v. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Baukje Teves... te HRL, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; BS huw 1816; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Egbert Burgersoud 48 jaar, geb Kantes (?) en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk A-066; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Hinke Jans Dreyer... hu Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-066, 87; oud 64 jaar, (vnm: Henke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839; kind: IJtje Jacobs, geb ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Klaas de Jong... A-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-066Bildtstraat 23Styntje Dijkstrageb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-066Bildtstraat 23E H Borgers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-066BildstraatEgbert Burgersch48 jkaptein ter zeeKantesm, protestant, gehuwd
A-066BildstraatBaukje C Teves44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-066BildstraatRubertus Burgersch18 jPekel Am, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatDirk Burgersch15 jPekel Am, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatAlbertje Burgersch20 jhoedjemaaksterPekel Av, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatAlida Burgersch14 jPekel Av, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatEgberta Burgersch8 jPekel Av, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatHarmina Teves19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-066BildstraatAntje van der Mey71 jHarlingenv, protestant, weduwe


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 358Bildtstraat A-066Klaas D. de Jongwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 358Bildtstraat A-060Gerben Mensonideswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 358Bildtstraat 23 (A-060)Gerben Tigchelaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 23wed Gerben Tigchelaar geb. K. Vogelzanghandel in ijsf. 1500f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 23S. v/d Wijkbarbier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 23S. (Siebrigje) Antonisse wv van der Wijk


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 23rijksmonument 20312
  terug