Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 61-087 1-128 A-150A-237


Naastliggers vanBildtstraat 6
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 8
ten noordenBildtstraat 4


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161r van 13 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Claessen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWillem Claessen


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Watse Sioerdts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarTrijntie Eelckes erven
gebruikerTrijntie Eelckes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
gebruikerSybren Geitiebaan kinderen
opmerkingonvermogende


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerEvert Drogenham
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFoeke Ages


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarJan Doekes
gebruikerJan Doekes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTaeke Paulus n.u.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0018v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTake Poulus c.u.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het Eyland]200‑00‑00 CGhuis of kamer
koperDirk Janzen van der Muur, gehuwd metkoopman
koperCatharina Tjallings
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenJan Wax
naastligger ten noordenWillem Backer n.u.
verkoperTayke Wybes, gehuwd met
verkoperCorneliskorfmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen v.d. Muur x Catharina Tjallings Sopingius koopt een huis of camer met loodsje omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. de straat en diept, ten W. vroedsman Jan Wax, ten Z. Jan Wytses Vettevogel, ten N. Willem Coenraads? Bakker? Gekocht van Tayke Wybes, huisvrouw van Taeke Cornelis, korfmaker, voor 200 cg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0231r van 22 okt 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 33achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk van der Muur


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]00‑00‑00 cgpakhuis
koperHelena van der Muur, gehuwd met
koperMinne Poppes Houttuin
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Vettevogel koopman
naastligger ten westenKlaas Folkerts mr. metselaar
naastligger ten noordenW. C. Bakker
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curator overkoopman
verkoperCatharina Sopingius, weduwe van
verkoperwijlen Dirk van der Muurkoopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0055v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Popkes


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne P. Houttuin


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-128, pag. 14Bildtstraat 6Jan H Gonggrijp1‑10‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0125r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMinne Houttuin


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Wieger Hayes Brouwer... HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-150Bildtstraat 6Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
A-150Bildtstraat 6Huizinge met annexen bij de Bildtpoort, eigenaar haaije wijger, brouwer. Finaal verkocht op 21 dec 1831 in de Stads-herberg bij J.C. Visser aan in het Lombardsplein door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 129Bildtstraat 6Haaye Wiegers BrouwersjouwermanHarlingenhuis en erf (69 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Adrianus Maasovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Geertje van Beemen... ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Grietje Jaarsma... C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Hendrik Zonsveld... Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jschippersknegtAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jschipperDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 250 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 129Zoutsloot A-150Petronella Baronwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-150Bildtstraat 6Eene zeiltaanderij met woonhuis en ruim erf aan de Stadsvesten. Finaal verkocht op 19 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1430.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 129Zoutsloot A-237Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 129Bildtstraat 6 (A-237)Henderika Carstenwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 6P. (Pier) Attema
  terug