Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Borstelsteeg 1 (niet bekend) (niet bekend) G-165 G-186
Naastliggers vanBorstelsteeg 1
ten oostenGrote Kerkstraat 34
ten zuidenBorstelsteeg 3
ten westende Borstelsteeg
ten noordende Grote Kerkstraat


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0283v van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0048r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0247r van 3 feb 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jansen Grafsma


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBeernt Hendrix


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Borstelsteeg 1Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaanhuis
 
koperBarend Izacs joods koopman
huurderRintje Dirks c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste in deze akte verkochte huis
naastligger ten zuidenTjepke Gratama
naastligger ten westenTiepelstegen
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
verkoperDirk Cornelis Wetzenswinkelier


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg wijk G-166woning
 
koperWybe Salomons 175-00-00 CG
huurderElisabeth van Klinken
naastligger ten oostenhet huis wijk G-186
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperJan Steenbrinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Salomons, schipper koopt (b) woning in de Typelstegen wijk G-166. Ten O. het vorige huis a), ten W. een doorgaande steeg, ten Z.?, ten N. Pieter Aukes. Gekocht van Jan Steenbrink.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jetske Pieters van Vliet... Kerk HRL, dv Pieter Aukes van Vliet en Roelofke van ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Pieter Aukes van Vliet... feb 1809 HRL, Jetske, geb 2 aug 1811 HRL, Roelof, geb 7 nov 1807 HRL, gleibakkersknecht in 1813, ovl wijk G-165, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812 id bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma, 1818; huw Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Gerben Sybrens Dijkstra... Kerk HRL 1802, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1833, ovl 1846, ovl 1863; gebruiker van wijk G-165, gleybakkersknegt; eigenaar is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); G.D. en Dirkje Keimpes Kingma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-165Borstelsteeg 1Pieter Aukes van Vliet wedGerben Dijkstra gleybakkersknegt


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-165TypelstegenBenjamin Boas25 jAmsterdamm, israëliet, gehuwd, koopman
G-165TypelstegenEsther Jacob Pais24 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-165TypelstegenBenjamin Israël Boas4 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-165TypelstegenJacobus Israel Boas2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-165TypelstegenGrietje Israel Boas6 mHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-165TypelstegenJoseph Jacobus Pais19 jAmsterdamm, israëliet, ongehuwd, koopman


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Ale Alberts de Wilde... wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jantje Andries Hondema... Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-165, supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jetze Harmens Wever... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Thomas Ages Dijkstra... D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Douwe Hendriks Tigchelaar... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3833G-186 (Tiepelstegen)Diderius Jacobus de Boer en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4457Borstelsteeg 1 (G-186)Cornelis Wijgawoonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Borstelsteeg 1Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Borstelsteeg 1P.Brandenburghotelknecht
  terug