Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Borstelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBorstelsteeg 1(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-165G-186


Naastliggers vanBorstelsteeg 1
ten oostenGrote Kerkstraat 34
ten zuidenBorstelsteeg 3
ten westende Borstelsteeg
ten noordende Grote Kerkstraat


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229v van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0056r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0002r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van burgemeester Rinnert Oedses


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270r van 11 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Jansen


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0037r van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeernt Hendrix


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045v van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMichiel Jansen


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0267r van 9 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg OZ170‑00‑00 cgwoning
koperLouw Teekes, gehuwd met
koperElske Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Martens
naastligger ten zuidenMarten Martens
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenHendrik Eiberts
verkoper van 1/3Froukjen Micchiels, gehuwd met
verkoper van 1/3Abraham Alberts
verkoper van 1/3Jan Micchiels
verkoper van 1/3Trijntje Micchiels, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacob Alberts


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0125v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg210‑00‑00 cghuis
koperHaentie Jacobs, gehuwd metvarenspersoon
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Martens
naastligger ten zuidenMarten Martens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHendrik Eyberts
verkoperLouw Taekes, gehuwd met
verkoperElske Jans


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0249r van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGijsbert Wildschut bontreder


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0227v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg90‑07‑00 ggwoning
koperEvert Beva mr. reidmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenMarten Martens
naastligger ten zuidenMarten Martens
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenHendrik Eiberts
verkoperHaentje Jacobs, gehuwd metoud varenspersoon
verkoperTrijntje Jans


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0249r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelstegen OZ t.o. de voordeur van de herberg Roomen385‑00‑00 cgwoning
koperHendrik Geerts, gehuwd metturfdrager
koperRinske Warners
huurder[niet ingevuld] Obbes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
uitkeringHendrik Eyberts0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Marten Martens
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Marten Martens
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenHendrik Eyberts
verkoperEvert Bevakoopman


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntje Keimpes Feerdijk


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0013r van 20 sep 1767 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg430‑00‑00 ggwoning
koperCornelis Jacobus Wetsens, vader vanwinkelier
koperDirk Cornelis Wetsens winkelier
huurderAcke Tobias
naastligger ten oostenAntje Keimpes Feerdijk
naastligger ten zuidenTjepke Gratama
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenDoeke Feenema
verkoperAntje Keimpes Feerdijk, gehuwd met
verkoperRein Gerbranda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobus Wetsens en zijn zoon Dirk Cornelis Wetsens kopen (b) een woning in de Typelstegen, bewoond door Acke Tobias. Ten O. perceel a, ten Z. Tjepke Gratama, ten W. de Typelstegen, ten N. Doeke Feenema. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Ceimpes Feerdijk x koopman Rein Gerbranda, voor 430 gg (voor a en b).


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0123v van 3 sep 1769 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Grote Kerkstraat ZZ tussen de brug en kerkhof in een steeg in te gaan00‑00‑00 cghuis
koperBarend Izacs joods koopman
huurderRintje Dirks c.u.25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet eerste in deze akte verkochte huis
naastligger ten zuidenTjepke Gratama
naastligger ten westenTiepelstegen
naastligger ten noordenDoeke Fenema
verkoperCornelis Jacobus Wetzenswinkelier
verkoperDirk Cornelis Wetzenswinkelier


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0313r van 11 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Borstelsteeg OZ [staat: Tiepelsteeg]105‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenFokke Martens
naastligger ten zuidenFokke Martens
naastligger ten westenBorstelsteeg [staat: Tiepelsteeg]
naastligger ten noordende ? diaconie: huis
verkoper q.q.Egbert Jansz, curator over
verkoperGeert Hendriks minderjarige, minderjarig nagelaten kind
verkoperAriaantje Hendriks minderjarige, minderjarig nagelaten kind
verkoperWarner Hendriks minderjarige, minderjarig nagelaten kind
verkoperTrijntje Hendriks minderjarige, minderjarig nagelaten kind
erflaterzijnde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Geerts, gehuwd metturfdrager
erflaterwijlen Rinske Warners


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0189r van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Borstelsteeg OZ [staat: Tiepelsteeg]33‑07‑00 gghuis
koperAhasuerus Oosterbaan mr. bakker
huurderAtze Douwes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
naastligger ten oostenFokke Martens
naastligger ten zuidenFokke Martens
naastligger ten westenBorstelsteeg [staat: Tiepelsteeg]
naastligger ten noordende ? diaconie: huis
verkoperGosse Baukes Clavermr. kastmaker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0017v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Gardenierstraat [staat: Snakkerburen]36‑00‑00 cghuis
koperHarke van der Stok mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderAdam Dimmer
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie
verkoperBoudewina Hibma, weduwe van
verkoperwijlen A. Oosterbaan


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0231r van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0232v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelstegen137‑00‑00 cghuis
koperJan Steenbrink koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Willem Koel
huurderDirk Lieuwes
naastligger ten oostenJan Steenbrink
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenA. Bolman
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde vanjoods koopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0035v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 32achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenarmvoogdij


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0341r van 14 jan 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 1Tiepelsteeg wijk G-166175‑00‑00 cgwoning
koperWybe Salomons te de Leye
huurderElisabeth van Klinken
naastligger ten oostenhet huis wijk G-186
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperJan Steenbrinkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Salomons, schipper koopt (b) woning in de Typelstegen wijk G-166. Ten O. het vorige huis a), ten W. een doorgaande steeg, ten Z.?, ten N. Pieter Aukes. Gekocht van Jan Steenbrink.


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jetske Pieters van Vliet... Kerk HRL, dv Pieter Aukes van Vliet en Roelofke van ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Pieter Aukes van Vliet... feb 1809 HRL, Jetske, geb 2 aug 1811 HRL, Roelof, geb 7 nov 1807 HRL, gleibakkersknecht in 1813, ovl wijk G-165, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812 id bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma, 1818; huw Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Gerben Sybrens Dijkstra... Kerk HRL 1802, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1833, ovl 1846, ovl 1863; gebruiker van wijk G-165, gleybakkersknegt; eigenaar is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); G.D. en Dirkje Keimpes Kingma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-165Borstelsteeg 1wed Pieter Aukes van VlietGerben Dijkstragleybakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1631Borstelsteeg 1Hendrikus Witte koopmanHarlingenhuis en erf (106 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-165Typelstegen25 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, gehuwd
G-165Typelstegen24 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
G-165Typelstegen4 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-165Typelstegen2 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-165Typelstegen6 mHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-165Typelstegen19 jkoopmanAmsterdamm, israëliet, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Ale Alberts de Wilde... wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jantje Andries Hondema... Andries Wybes H, en Trijntje (Sipkes Zijlstra); BS huw 1831, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-165, supp wijk G-387, supp wijk G-436, supp wijk H-271; oud 33 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Jetze Harmens Wever... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Thomas Ages Dijkstra... D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1631Typelstegen G-166Sjoerd Rodenhuis woonhuis


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-165Borstelsteeg 1Douwe Hendriks Tigchelaar... Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3833Tiepelstegen G-186 Diderius Jacobus de Boer en medeëigenarenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4457Borstelsteeg 1 (G-186)Cornelis Wijgawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Borstelsteeg 1P. Brandenburghotelknecht


2023
0.11962795257568


  terug