Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Borstelsteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Borstelsteeg 4 (niet bekend) (niet bekend) G-162 G-176
1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0246v van 7 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Borstelsteeg 4Tiepelsteeg wijk G-163, G-162 en G-195huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]
 
koperFlores Jeltes, gehuwd met212-05-00 CG
koperZydske Douwes
huurder G-162Dette Heeres
huurder G-159 [staat: 195]Jacob Piebes
naastligger ten oostenJan Bettels koopman
naastligger ten zuidenJan Bettels koopman
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoper q.q.Lammert Alberda, curator overmr. verver
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douwes


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Rinske Andries Hoedtje... 1813 HRL, huwt met Anthoon Merschman op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, ovl wijk G-162, dv Andries Pieters en Catharina Andries; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1813, huw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Floris Jeltes Langedijk... van wijk G-159, gebruiker is Hendrik Smith, turfdrager, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-162, smidsknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Johannes Fok... gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL, wijk G-162; VT1839; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; J.F. aangesteld als ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-162Borstelsteeg 4Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 9 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
G-162Borstelsteeg 4koopaktefl. 100huis bestaande uit 3 woningen G-163, G-162 & G-195
 
verkoperFloris Jeltes Langedijk
verkoperZytske Douwes Koets
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1606Borstelsteeg 4Cornelis Pieters DraaismaHarlingenkoopmanhuis en tuintje (41 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Elisabeth van Dalen... koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Treeske Gerritsoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-162; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-162TypelstegenJohannes Fok78 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-162TypelstegenTreesje Gerrits50 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-162TypelstegenTetje B Sein12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Bernardus Jans de Vries, overleden op 16 oktober 184013 jr, overleden Typelstegen G 162. (CzOG nr. 65) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Sybrigje IJsenbeek, overleden op 27 december 18434 1/2 jr (geboren 17/6/1839), overleden Bolwerk G 162. (Certificaat van onvermogen nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Fokje Holmans, overleden op 4 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 30/3/1844), overleden Tiepelsteeg G 162. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Marijke/Maria Helmer... dv Hendrik H, en Klaaske Jans Zeilemaker; BS ovl 1831; 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Pieter Smitsgeb 1782 Eernewoude, ovl tussen 1851-1860 Leeuwarden, huwt met Riemke Beuker, dijkwerker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Riemke Beuker/Breukergeb 1787 Dongjum, huwt met Pieter Smits, N.H., A 5 jun 1861 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127, supp wijk I-049 (= stoomboot Tjerk Hiddes)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Tjerk van der Vleugel... zv Nolke vdV, en Jetske Wiggeles(?) (Dijkstra); BS huw 1831, huw 1839, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, supp wijk G-392, wijk G-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-149; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Trijntje Jans Deurnat... wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2706G-159 (Typelstegen)Johannes Meijer jr.woonhuis
Sectie A nr. 2706G-162 (Typelstegen)Johannes Meijer jr.woonhuis
Sectie A nr. 2706G-356 (Typelstegen)Johannes Meijer jr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2706G-176 (Tiepelstegen)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2706Borstelsteeg 4 (G-176)Jelle M. van der Walwoonhuis
  terug