Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Borstelsteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBorstelsteeg 4(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-162G-176


Naastliggers vanBorstelsteeg 4
ten oostende Borstelsteeg


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0246v van 7 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Borstelsteeg 4Tiepelsteeg wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: G-195]212‑05‑00 cghuis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]
koperFlores Jeltes, gehuwd met
koperZydske Douwes
huurder G-162Dette Heeres
huurder G-159 [staat: 195]Jacob Piebes
naastligger ten oostenJan Bettels koopman
naastligger ten zuidenJan Bettels koopman
naastligger ten westenTiepelsteeg
naastligger ten noordenTiepelsteeg
verkoper q.q.Lammert Alberda, curator overmr. verver
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Douwes


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Rinske Andries Hoedtje... 1813 HRL, huwt met Anthoon Merschman op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, ovl wijk G-162, dv Andries Pieters en Catharina Andries; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1813, huw ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Floris Jeltes Langedijk... van wijk G-159, gebruiker is Hendrik Smith, turfdrager, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-162, smidsknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Johannes Fok... gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL, wijk G-162; VT1839; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; J.F. aangesteld als ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-162Borstelsteeg 4Floris Jeltes LangedijkFloris Jeltes Langedijksmidsknegt


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 9 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-162Borstelsteeg 4koopaktefl. 100huis bestaande uit 3 woningen G-163, G-162 & G-195
 
verkoperFloris Jeltes Langedijk
verkoperZytske Douwes Koets
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1606Borstelsteeg 4Cornelis Draaisma koopmanHarlingenhuis en tuintje (41 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Elisabeth van Dalen... koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Treeske Gerritsoud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-162; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-162TypelstegenJohannes Fok78 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar
G-162TypelstegenTreesje Gerrits50 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
G-162TypelstegenTetje B Sein12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Bernardus Jans de Vries, overleden op 16 oktober 184013 jr, overleden Typelstegen G 162. (CzOG nr. 65) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Sybrigje IJsenbeek, overleden op 27 december 18434 1/2 jr (geboren 17/6/1839), overleden Bolwerk G 162. (Certificaat van onvermogen nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-162Borstelsteeg 4Fokje Holmans, overleden op 4 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 3 jr (geboren 30/3/1844), overleden Tiepelsteeg G 162. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Marijke/Maria Helmer... dv Hendrik H, en Klaaske Jans Zeilemaker; BS ovl 1831; 1850 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162; oud 45 jaar, (vnm: Maria), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-101; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Pieter Smitsgeb 1782 Eernewoude, ovl tussen 1851-1860 Leeuwarden, huwt met Riemke Beuker, dijkwerker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Riemke Beuker/Breukergeb 1787 Dongjum, huwt met Pieter Smits, N.H., A 5 jun 1861 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, wijk H-127, supp wijk I-049 (= stoomboot Tjerk Hiddes)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Tjerk van der Vleugel... zv Nolke vdV, en Jetske Wiggeles(?) (Dijkstra); BS huw 1831, huw 1839, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-162, supp wijk G-392, wijk G-149; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-149; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-162Borstelsteeg 4Trijntje Jans Deurnat... wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2706Typelstegen G-159Ids van der Meer woonhuis
Sectie A nr. 2706Typelstegen G-162Ids van der Meer woonhuis
Sectie A nr. 2706Typelstegen G-356Ids van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2706Tiepelstegen G-176 Jelle Martens van der Wal woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2706Borstelsteeg 4 (G-176)Jelle M. van der Walwoonhuis


2023
0.067178010940552


  terug