Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 10(niet bekend)(niet bekend)G-075G-074


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 10
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 12
ten westenBrouwersstraat 11
ten noordenBoth Apothekerstraat 8


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351r van 22 mrt 1623 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031r van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van de weduwe van Gerbrant Hebbes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Claessen Groeyer


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Groeyers


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. C. Luydinga


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0046v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Ludinga


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005va van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Cornelis Luidinga


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0213v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenDouwe Vettevogel


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0058r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0204v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 10Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] wijk G-061 en G-0751110‑00‑00 CGhuis en achterhuis
koperHendrik Loots, gehuwd metschipper
koperAukje Jelles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperDouwe Hansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Hendrik Loots. Gekocht van Douwe Hansen.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Hendrik Loots... huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk G-061, trekschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-075, agterhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-075Both Apothekerstraat 10H Loots agterhuis


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 193 en 197 van 13 nov 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-075Both Apothekerstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 91a. huis G-061 en woning G-075
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Pieter Oepkes (te Makkum)
verkoperSteffentje Anskes van der Zee
koperWillem Pieper


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-075Both Apothekerstraat 10H Loots agterhuis
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 10 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Aafke van Slooten... te HRL, N.H., dv Murk Piers en Gretske Harris Jongsma; BS huw 1822, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Dieuwke van der Zeeoud 44 jaar, geb delfzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Jacob Visseroud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk G-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Jan de Graaf... ovl wijk H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-075Both Apothekerstraat 10Dirk Visser, overleden op 9 februari 18395 jr, overleden Botapothecarestraat G 75. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-075Jacob Visser49 jveerschipperMakkumm, protestant, gehuwd
G-075Djeuwke van der Zee44 jDelfzijlv, protestant, gehuwd
G-075Bartele Visser14 jExmorram, protestant, ongehuwd
G-075Douwtie Visser10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 10 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 10 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 10 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Hendrik Piebes Postma... Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Lutske Dirksgeb 1773 HRL, ovl 6 mrt 1864 HRL, aangever is Durk Lutskes zoon vd overledene, Vst 28 mrt 1855 uit Leeuwarden, N.H., werkmeid. dv Durk Lutskes en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 230, wijk G-330


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-075Both Apothekerstraat 10Wijpkje Romkes Lamring... Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk E-081, wijk G-075, 357, wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3641Both Apoth. straat G-074Bauke van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3641Both Apothekerstraat 10 (G-074)Abe Hainjawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 10O. de Keijsertransportarbeider


1938 - variabron: Raadsvergadering 19 december
adresgegevens
Both Apothekerstraat 10Onbewoonbaar verklaard
  terug