Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 12(niet bekend)(niet bekend)G-074*G-073


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 12
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 14
ten westenBrouwersstraat 13
ten noordenBoth Apothekerstraat 10


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12H. N Felderhofgebruiker van wijk G-074, kleermaker, eigenaar is J.W. Vettevogel erven 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jan Wytses Vettevogel... Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-074; gebruiker H.N. Felderhof, kleermaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-107; gebruikers Hendrik Weghuis, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-074Both Apothekerstraat 12J W Vettevogel ervenH N Felderhof kleermaker


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-074Both Apothekerstraat 12J W Vettevogel ervenH N Felderhof kleermaker
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 12 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jelte Spandauwoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-074; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Jetze Harmens Wever... 1825, A 1829 HRL, zv Harmen W, en Grietje Doosjes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 118, 165, wijk H-130, supp wijk G-378, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Riemke Hoekstrageb 1805 Wijnaldum, ovl 18 sep 1847 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus H, en Tjietske Dirks Terpstra; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-074; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Tjeerdtje Pieters Stavinga... N.H., dv Pieter Harmens S, en Jeltje Tjeerds Andringa; BS huw 1833, ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 139, wijk G-155, supp wijk G-405 oud 38 jaar !, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-074Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw]41 jwerkmanHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-074Riemke Hoekstra33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Dirk Hoekstra27 jwerkmanHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-074Akke Spandauw15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-074Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-074Gretske Spandauw5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 12 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 12 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Both Apothekerstraat 12 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-074Both Apothekerstraat 12Matthijs Blok, overleden op 17 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 44 jr (geboren 1804), overleden Romastraat G 74, turfdrager, gehuwd, 5 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Grietje Bangma... F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-074Both Apothekerstraat 12Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3640Both Apoth. straat G-073Wed. en erven Klaas van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3640Both Apothekerstraat 12 (G-073)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Both Apothekerstraat 12E.J. (Egbert) Scheffer


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Both Apothekerstraat naast 12beeldbepalend pand7 van 10
  terug