Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Both Apothekerstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) G-080 G-083
 huisnummer lager   Both Apothekerstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) G-081 G-083
 huisnummer lager   Both Apothekerstraat 15 (niet bekend) (niet bekend) G-082 G-084
1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0016r van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenaarsstraat]huis en plaats
 
koper provisioneelRinnert Harmanni 161-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0306r van 6 apr 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: in de meulenstraat]huis met plaats
 
koperHans Idses, gehuwd met200-00-00 GG
koperWyts Martens
verpachter grondN. N. 2-10-00 CG
naastligger ten oostende lombertshof
naastligger ten zuidenPieter Annis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenPier Mercks
verkoper q.q.Harmen Harmanni, oom over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Harmanni


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0060r van 5 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Meulensteeg]kamer met de plaats daarachter
 
koper, vertegenwoordigd door200-00-00 GG
koper q.q.diaken Jan Jansen, en
koper q.q.diaken Hendrick Hanses
verpachter grondde stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Geesdorp
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHans Idtses
verkoperAnna Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Annes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Mullenstraat]twee kamers
 
koperRienck Rienckx, gehuwd met140-00-00 CG
koperMaycke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPetrus Geesdorp
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAnsch Gerryts
verkoperJan Rinnerdts, gehuwd met
verkoperFoeck Pyters


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0064v van 16 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molensteeg]dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oosten
 
koperDaniel Caerls c.u.linnenwever288-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenLaes Dircxen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPetrus Geesdorp c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0161r van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnna, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pytter Annes
1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0025r van 11 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Meulenstraat]huis met een plaats of hofke daarachter
 
koperJan Goslix 290-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van Laes Dirckx
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Meulenstraat]
naastligger ten noordenhet huis van Jetse Jans
verkoperburgemeester Jan Harmens Beyem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslicx koopt een huis met een plaets of hofke erachter, in de Meulenstraat. (P.M. straat). Ten O. de hof van Laes Diercx?, ten W. die straat, ten Z. het Spinhuis, ten N. Jetse Jans. Gekocht van Jan Harmens Reyers in qlt., voor 290 gg.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0152v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]huis en hofke
 
koperPyter Inties Molentie c.u.250-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Lases
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Jetse Jans
verkoperTeets, weduwe van
verkoperwijlen Jan Goslyx
eerdere samenvatting door Yde Elsingamolenstraat, spinhuis ten zuiden


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067r van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [niet vermeld]huis genaempt het Spinhuis
 
koper door niaarAntie Heeres, gehuwd met300-00-00 GG
koper door niaarJipke Jelles
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
geniaarde koperSioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein Johan van Roorda
naastligger ten oostende verkoper
naastligger ten zuidenHofstraat, plaats met uitgang in de
naastligger ten zuideneen zand- of kalkhok van Sioerd Laeses
naastligger ten zuidenAntie, gehuwd met
naastligger ten zuidenJipcke Jelles
naastligger ten westenAntie, gehuwd met
naastligger ten westenJipcke Jelles
naastligger ten noordenDaniel Caarls mr. dopjeswever
verkoperDirck Laesenhet westeind van Vlieland


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0085v van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Molentie
1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0210v van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]dwarshuis
 
koperTjalling Lourens dopjeswever600-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenPytter Hylckes
naastligger ten zuidende weduwe van Ipke Jelles
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Pytters Molentie
verkoperDaniel Carels


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275r van 27 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Molenstraat]huis
 
koperTjallingh Lourens dopjeswever40-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende stad Harlingen: spinhuis
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAntje Jans jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Doncker, koopman, als curator over Trijntie, Auckie en Janke Gerbens, kinderen van Gerben bij Idske Widmers, koopt een huis met tuin daarachter nz. Grote Kerkstraat. Ten O. de steeg en het bakkershuis, ten Z. de Kerkstraat, ten W. burg. Otte Knijff. Grondpacht 22 st aan de Stad. Gekocht van Hendrickje Clases, laatst wd. Jan Bartels Kock voor 1/2, en van Trijntje Pyters x Bartel Heeres voor 1/2, voor 125 gg 7 st.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0203r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0017r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAndries Tjerx
1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0006ra van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]huis met weefwinkel
 
koper provisioneelSweerd Ruyrds Bontekoe 425-07-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenLivius Prigge kapitein
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg bij de Hofstraat]
naastligger ten noordenLivius Prigge kapitein
verkoperZwaantie Fockes voor haar kinderen, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Marten Tiallings
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0098r van 27 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]kamer
 
koperHarryt Eeuwes, gehuwd metvarenspersoon215-00-00 GG
koperHiltie Eyberts
huurderAndrys Jansen
naastligger ten oostenGosse Tjebbes
naastligger ten zuidenJacob Tjerks
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenSwerus Ruierds
verkoper enJarigh Westralakenkoper
verkoperBeatrix Westra, gehuwd met
verkoperHarmanus Gongrijpwijnhandelaar


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0136v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg] bij de Hofstraathuis
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd metmr. timmerman1018-07-08 CG
koperSwaantie Jans
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderPytter Hylkes c.s.
naastligger ten oostende heer Livius Henricus Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Henricus Prigge kapitein
verkoperSweerd Ruirds Bontekoeschoolmeester


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0262r van 23 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis
 
koperDouwe Douwes mr. reidmaker610-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderPyter Hylkes
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHarryt Euwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0130v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]woning weefwinkel en plaats
 
koperHarmen Dirks, gehuwd metbontwever337-10-00 CG
koperAntie Thomas
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHaytse Wouters c.u.
naastligger ten oostende heer Livius Prigge kapitein
naastligger ten zuidenHendrik Cornelis mr. huistimmerman
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordende heer Livius Prigge kapitein
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0102r van 14 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0171r van 29 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg] in het wijde gedeeltewoning en weefwinkel
 
koperJan Jansen, gehuwd metmr. bontwever300-00-00 CG
koperReinskje Dirks
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
toehaakeen zilveren lepel t.w.v. 1 ducaat, of 1 ducaat
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHarmen Dirks
verkoperHendrik Cornelismr. huistimmerman


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0130r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0108r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]deftige kamer
 
koperHendrik Craamer turfdrager230-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tytje Commandeur n.u.
naastligger ten zuidenBroer Wybrens
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenDouwe reidmaker
verkoperHarryt Eeuwes, gehuwd met
verkoperHiltje Eyberts


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0125v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.
1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0212r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Dirks
1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155v van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pyter Molentjesteeg]huis en plaats
 
koperHendrik Gerrits bontwever194-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
voormalig bewonerHarmen Dirks
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten noordenJacob Fransen
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
verkoperBarend Jans
verkoper van 5/8Aaltje Jans, gehuwd met
verkoper van 5/8Berend Fock
verkoper q.q.Berend Fock, gelastigde van
verkoperJan Beerend KleydeiterWetteringen
verkoperChristiaan KleydeiterWetteringen
verkoperElisabeth Kleydeiter, gehuwd metSchoppeningen
verkoperEvert Ostkotte, erfgenamen vanSchoppeningen
erflaterwijlen Harmen Dirkskoopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0288v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: in het wijdeinde van de Pietermolentjesteeg]huis en weefwinkel
 
koper door niaar van 1/2Adam Roerich, gehuwd met50-07-00 GG
koper van 1/2Adam Roerich
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koper van 1/2Doeke Venema
huurderGrietje Taekes
huurderwijlen Jan Jansen
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenHendricus Gerryts
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij, door donatie van
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Roerich en Doeke Venema kopen een huis en weefwinkel in de Pietermolentjesteeg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0176v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg] in het wijd eindehuis en achterkamer of weefwinkel
 
koperChristiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht42-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerryts
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0121v van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg] in het wijdeindehuis en achterkamer of weefwinkel
 
koperJan Gelinde mr. verver en glasmaker80-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerrits
verkoperChristiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjacht


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0179r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15noordBoth Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis en plaatsje
 
koperGerryt Heidmans bontwever100-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurjen Muller
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Gelinde
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenFrans Jacobs
verkoperHenricus Gerrytsbontwever


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 68 van 18 mrt 1810
adressoortbedraggebruik
G-081Both Apothekerstraat 15koopaktehuis G-081
 
verkoperJarig Gelinde
koperPieter Gelinde


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0024v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 15zuidBoth Apothekerstraat OZ [staat: wijdeinde Pieter Molentjesteeg] wijk G-0711/2 huis
 
koperPieter Gelinde kastelein40-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jurjen Mulder
naastligger ten zuidenDouwe Douwes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenHendrik Gerrits
verkoperJarig Gelindetrekveerschipper


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Jacob Leyenaargeb 1805 ... , ovl 28 jan 1813 HRL; wijk G-081, zv Hendrik L, en Grietje Hofman; BS ovl 1813


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 215 van 11 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-081Both Apothekerstraat 15koopaktefl. 871/2 deel in huis G-081
 
verkoperGerardus Barbas
koperRinske Hoornstra (te Franeker)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-080Both Apothekerstraat 15Gerrit Heitman... Gerrits H, geb 1806 HRL; BS geb 1811, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1832; wed, eigenaar en gebruiker van wijk G-080, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe G.G. eigenaresse van perceel nr. 1704 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Hendrik Haantjes Leyenaar... HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1819, huw 1828; gebruiker van wijk G-081, timmerknegt, eigenaar is P. Gelinde, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Pieter Jans/Jarigs Gelinde... van wijk D-075, gebruiker is Riekele Wesselius wed., herbergiersche, 1814. (GAH204); id. van wijk G-081, gebruiker is Hendrik H. Leyenaar, timmerknegt, 1814. (GAH204); P.J.G. ende Martje Lolles, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Douwe Douwes Reidsma... R, en Klaaske Berends Siderius; BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1818; eigenaar en gebruiker van wijk G-082, reidmaker, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-080Both Apothekerstraat 15Gerrit Heitman wedGerrit Heitman wedgealimenteerd
G-081Both Apothekerstraat 15C Gelinde Hendrik H Leyenaar timmerknegt
G-082Both Apothekerstraat 15Douwe D Reidsma Douwe D Reidsma reidmaker


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 en 23 van 20 feb 1828
adressoortbedraggebruik
G-082Both Apothekerstraat 15provisionele en finale toewijzingfl. 185huis G-082
 
verkoperApollonia Douwes Reitsma
verkoperDieuwke Douwes Reitsma
verkoperTrijntje Douwes Reitsma
verkoperTrijntje Jurjens de Jong
koperGooitje Jacobs Ploeg (zonder vaste woon- of verblijfplaats)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1706Both Apothekerstraat 15Gooitje Johannes PloegHarlingenturfschipperhuis en erf (104 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Abe Abenga... N.H., ovl wijk I-016, zv Gerben Abes, en Trijntje Sasses; BS huw 1857, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-081, wijk I-009, 11 en 20; won. HRL. 1839, houtsteksknecht, oud 40 jaar, geb te Blija, wijk I-015; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Hieke Beerends Braammeyer... 1838, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 137, 365; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-082; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15IJsbrand Harings Wagenaar... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Maria Minnes van der Veer... geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-324; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
G-082Both Apothekerstraat 15S Olthof stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-082Gerrit de Vries27 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeylmakersknegt
G-082Hieke Brameyer33 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-082Hendrik G de Vries1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-082Sipke Holthof26 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, werkman
G-082Klaaske Visser26 jSneekgezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-082Both Apothekerstraat 15Tjepke Sipkes Olthof, overleden op 7 november 18466 jr (geboren 23/7/1840), overleden Romastraat G 82, zoon van wijlen Sipke Olthof en Klaaske Visser (thans vrouw van Jan Jacobus Alta). (in tafel 6/11) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Grietje Bangma... F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-081Both Apothekerstraat 15Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Jieksje Simons van den Berg... huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Luitje Jans Kroeze... zv Jan K, en Femke Luitjes Stoffels; BS huw 1837, huw 1841, huw 1842, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-082Both Apothekerstraat 15Maartje Sierks de Boer... dekker; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823, ovl 1832, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-082, ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-082Both Apothekerstraat 15Trijntje Dirks de Boer, overleden op 19 maart 1853geboren 9/7/1850, dochter van Dirk Alberts de Boer, schippersknecht (Bothapothekerstraat G 82) en Trijntje Gooitzes Ploeg, zuster van minderjarige Gooitze Dirks de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-082Both Apothekerstraat 15Gooitze Dirks de Boer, overleden op 26 mei 1853geboren 4/11/1852, zoon van Dirk Alberts de Boer, schippersknecht (Bothapothekersstraat G 82) en Trijntje Gooitzes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-082Both Apothekerstraat 15Goitje Jacobs Ploeg, overleden op 8 juni 1856Both Apothekerstraat G 82, man van Renske Douwes Douma, vader van Jacob, koopvaardijkapitein, Harmen, koopvaardijstuurman, Jan, koopvaardijkapitein, Grietje (vrouw van Jan T. de Jong, idem), Hinke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, loods), Trientje (vrouw van Dirk A. de Boer, zeeman), Rinske (vrouw van Doede J. Leistra, idem) en minderjarige Elisabeth en Sijke Goitjes Ploeg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1706G-082 (Both Apotheker straat)Gooitje J. Ploegwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2934G-083 (Both Apoth. straat)Gemeente Harlingenschool
Sectie A nr. 1706G-084 (Both Apoth. straat)Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jongewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4742Both Apothekerstraat 15 (G-083)Gemeente Harlingenschool
  terug