Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Both Apothekerstraat 2,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Both Apothekerstraat 2 4-147 4-140 G-076 G-054
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 2
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidende Both Apothekerstraat
ten westenBrouwersstraat 3


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2achter het huis van wijlen Harmen Harmenskamer
 
koperAerien Gabbes, gehuwd met67-19-00 GG
Berbara Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen0-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten noordende koper Aerien Gabbes
verkoperSalvus Heyns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAerien Gabbes x Berbara Hendriks koopt een camer achter het huis van Harmen Harmens. Ten O. de openbare steeg waarin deze camer een uitgang heeft, ten Z. Cornelis Jarichs, ten W. Harmen Harmens, ten N. de koper. Gekocht van Salvis Reins, voor 67 gg.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarWyme Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-7-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis/kamer
 
koperweduwe Tettie Dirx, gehuwd met150-00-00 CG
wijlen Hendrick Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoperweduwe Gadske Tammes, gehuwd met
wijlen Yede Dooites


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarwed. Wyne Wybes
gebruikerWyne Wybes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-06-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pyter Molentjesteeg]kamer
 
koperCornelis Mensis, gehuwd met150-00-00 CG
Geertje Freerks
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erven van Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwverver
verkoperDirk IJsbrandskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Geertie Freerks koopt een woning in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. erven Sybe Ottes, ten N. Harmen Douwes, blauwverver. Gekocht van Dirk IJsbrands, voor 150 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-147 Both Apothekerstraat 2huis
eigenaarGatske Tijssen
gebruikerGatske Tijssen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeertie


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperHein Molles mr. gortmaker128-21-00 GG
verpachter grondjuffrouw H. G. Sloterdijk 1-00-00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.
naastligger ten noordenHein Molles mr. gortmaker
Jelle Stijl, hypothecair crediteur vankoopman
verkoperGeertje Freerks, weduwe van
wijlen Cornelis Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker, koopt een huis in de Pieter Molentjessteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. die steeg, ten W. Albert Noordga, ten Z. Otte Sybes Salverda, ten N. de koper. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Cornelis Minses x Geertje Freerks, voor 128 gg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenH. Mollema


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPettinga


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 3, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. Pettinga


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-140 Both Apothekerstraat 2G Pettinga2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Gerbrandus Pettinga... kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-076Both Apothekerstraat 2G Pettinga stalling


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
adressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-076Both Apothekerstraat 2Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterstal (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Neeltje Jans Schoonbergen... Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
adressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-076 (Both Apotheker straat)Cornelis Boonstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578G-054 (Gedempte Brouwersgracht)Pier Annes Blijstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2 (G-ong)Pier A. Blijstra
  terug