Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Both Apothekerstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-077 G-077
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 3
ten oostenGardenierstraat 4
ten zuidenBoth Apothekerstraat 5
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenGardenierstraat 2


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0323v van 5 okt 1622 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008r van 3 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWatse Ubles


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0223v van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFredrick Samuels


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0041v van 30 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFrederick Samuels


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240v van 4 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFrederik Samuels


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0062r van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende hof van Frederick Samuels


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg of Molenstraat]huis en tuintje met bomen
 
koperHendrick Hendricks schuitvaarder60-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderHans Wouters Bas c.u.mr. chirurgijn
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swaelve
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenTrijntie Hanses
naastligger ten noordenBeernt Willems rogverschieter
verkoperJan Hendrixhoutmolenaaronder Harlingen


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0065r van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentiessteeg]huis en tuin
 
koperJacob Bottes tichelaar205-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. B. Swalue
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiessteeg]
naastligger ten noordenWelmoedt Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrig Foppes
verkoperHendrick Hendrixschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Bottes, tichelaar


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0056r van 7 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis
 
koperGeertie Clases, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen Roeloff Harmens glasmaker
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van dr. Swaluwe
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenWelmoed Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrigh Foppes
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJancke Freercks


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0062v van 2 jul 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]huis en een tuintje
 
aanhandelaarJan Martens, gehuwd met150-00-00 GG
aanhandelaarJancke Freecks
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen B. Swaluwe
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenWelmoed Jacobs
naastligger ten noordenGerbrigh Foppes
verwandelaarJacob Bottes c.u.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070r van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat hoek Pietermolentjessteeghuis met een klein tuintje erachter
 
koperClaas Johannis c.u.scheepstimmerman200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van de erfgenamen van wijlen Swaluwe
naastligger ten zuidenAntie Jans
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Welmoedt Jacobs
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Gerbrich Foppes
verkoperJan Martens c.u.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0121v van 19 jun 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pytter Molentiesteeg]kamer met tuintje
 
koper door niaarBeern Willems mr. linnenwever185-00-00 CG
geniaarde koperPytter Gosses, gehuwd metbootsgezel
geniaarde koperAefke Jacobs
huurderDirk Stok c.u.
naastligger ten oostenClaes Stinnerts mr. timmerman
naastligger ten zuidende armvoogdij
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenBeernt Willems mr. linnenwever
verkoperSalomon FederixWorkum


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0133v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende verkoper Beern Willems c.u.turfdrager


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0304v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Willems


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259v van 16 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Willems


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0009v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0085r van 2 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]kamer en tuintje
 
koper door niaaroud burgemeester Age Hogeboom 30-07-00 GG
geniaarde koperEeltje Aukes Travailekoopman
huurderburgemeester Age Hogeboom 7-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Marten Abbes
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoper van 1/2Aafke Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/2Dirk Geertstimmerman
verkoper van 1/2Aafke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bartel Bartlestimmerman


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]huis
 
koperJan Hendrik Lammerts, gehuwd metmr. bontwever360-00-00 CG
koperAntje Hendriks
huurderHessel Jelles 22-00-00 CG
naastligger ten oostenDirk Geerts
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Travaille
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Janzen
verkoperAafke Cornelis, gehuwd met
verkoperDirk Geertsmr. timmerman


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203r van 16 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0219v van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Gardenierstraat ZZ [staat: Pietermolentjessteeg]huis
 
koperBeernd Janzen, gehuwd metmr. bontwever400-00-00 CG
koperElisabeth Keunings
naastligger ten oostenDirk Geerts
naastligger ten zuidenburgemeester Hogeboom
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperJan Jurjen Lammerts, en namensbontwever
verkoperArent Harmen Lammerts, en namens
verkoperElisabeth ? Lammerts, gehuwd metHeek
verkoperHendrik Munsterman, erfgenamen van hun ? broerHeek
erflaterwijlen Jan Hendrik Lammertsmr. bontwever


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Philippus Bos


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperJelger Hessels, gehuwd metsleper215-00-00 CG
koperLiskje Jans
huurderJan van Gerven e.a.
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
verkoper q.q.burgerkolonel Jan de Reus, geauthoriseerde administrator over
verkoper van 1/3 van 1/2de goederen van Johanna BosDoornik
verkoper van 1/3 van 1/2Lucas Bosarbeider
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel BosgarentwijnderLeeuwarden
erflaterwijlen Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis BeitzegathoutmolenaarAlmenum
verkoper q.q.Sikke Ennes de Vries, gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaarbuiten Groningen
verkoper q.q.Hendrik Pesma, gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pieters, weduwe van
verkoper van 1/10 van 1/2wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikje Pyters, gehuwd metDokkum
verkoper van 1/10 van 1/2Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmakerDokkum
verkoper q.q.huisman Jan Aeaebles, als curator overWijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Eaeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hycke Jacobs Beitzegat, gehuwd metFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Eeltje Jacobs, en vanFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beitzegat, gehuwd metVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen vanVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2wijlen huisman Jacob Cornelis BeytzegatBerlicum
erflaterwijlen Gryttje Cornelis Beitzegat, gehuwd met
erflaterwijlen Philippus Bos


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperPieter Reinders timmerman335-00-00 CG
koperDooitzen Teunis kooltjer
koperJohannes Paulus timmerman
huurdersverscheidene huisgezinnen
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjes steeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels sleper
verkoperJelger Hessels, in eigen naam en erfgenaam ad vitam van 1/2sleper
verkoperwijlen Liskje Jans


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]1/3 huis
 
koperDooitze Teunis kooltjer90-00-00 CG
koperJan Paulus huistimmerman
eigenaar van 1/3Dooitze Teuniskooltjer
eigenaar van 1/3Jan Paulushuistimmerman
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
verkoperReinder Pytershuistimmerman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]woning
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTjepke de Hoop
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenberg


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]huis
 
koperFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker109-21-00 GG
koperJeltie Jacobs
naastligger ten oostenFokke Martens c.u.
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs de Haas
verkoper q.q.burgemeester J. van Slooten, curator
verkoper q.q.burgemeester S. Hoornstra, curator
verkoper q.q.J. P. Boomsma, curatoren over resp.koopman
verkoperde geabandonneerde boedel van T. de Hoop
verkoperde ledige boedel van wijlen J. de Hoop, gehuwd met
verkoperwijlen Seerpje Everts, en als gelastigde van
verkoperAnke HeinemanWarns


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0232r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHein Drost


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0096r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHein Drost


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis
 
koperJan Fredriks bontwever200-00-00 CG
huurderBeernt Bijland c.u.
naastligger ten oostenGoslings Adams
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenG. Pettinga
verkoper van 1/3Marijke Beernts, gehuwd met
verkoper van 1/3Harmen Kampbontwever
verkoper van 1/3Grietje Beernds, gehuwd met
verkoper van 1/3Hein Drostmr. brouwer
verkoper van 1/3Trijntje Beernts, gehuwd met
verkoper van 1/3Frans W. Leemkoolkoopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Jan Frielderseigenaar en gebruiker van wijk G-077, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-077Both Apothekerstraat 3Jan Frielders Jan Frielders wewer


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 72 van 9 apr 1828
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3koopaktefl. 55huis G-077
 
verkoperMaria Arends
verkoperGeertruida Arends
koperSimon Louwenaar
koperCatharina Folkerts Levis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis of werkpl. en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Caatje Folkertszie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Simon Alberts Louwenaar... dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-077Symon Louwenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-077Caatje Folkerts [Volkerts]45 jNimwegenv, protestant, gehuwd
G-077Albert Louwenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gerryt Louwenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gilles [Philis] Smal22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, werkman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-077Both Apothekerstraat 3Gielis Jans Smal, overleden op 13 oktober 184024 jr, werkman, overleden Pietermolenstraat G 77, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Lodewijk Jacobs Scheffer... zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Styntje Jans Tigchelaar... dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 14 en 21 van 15 feb 1854
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-077
 
verkoperFroukje Leninga (wv Jan Jacobs Sonnema, tevens als moeder van en voogd over Jacob Sonnema)
verkoperDirk Leninga (tevens als toeziend voogd)
koperJohannes Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696G-077 (Both Apotheker straat)Johannes Meijer jr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696G-077 (Both Apoth. straat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3 (G-077)Jelle M. van der Walwoonhuis
  terug