Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Both Apothekerstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Both Apothekerstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-077 G-077
Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 3
ten oostenGardenierstraat 4
ten zuidenBoth Apothekerstraat 5
ten westende Both Apothekerstraat
ten noordenGardenierstraat 2


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0240v van 4 dec 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFrederik Samuels


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0133v van 23 okt 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Willems c.u.turfdrager


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0304v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Willems


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259v van 16 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBeern Willems


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0009v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0090r van 16 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Both Apothekerstraat 5, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Janzen


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0203r van 16 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk Geerts n.u.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137v van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Philippus Bos


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0168r van 16 mrt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperJelger Hessels, gehuwd metsleper215-00-00 CG
Lilkje Jans
huurderJan van Gerven e.a.
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjessteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
burgerkolonel Jan de Reus, administrator over de goederen van
verkoper van 1/3 van 1/2Johanna Bos, door haar geërfd van haar oomDoornik
Philippus Bos
verkoper van 1/3 van 1/2Luicas Bosarbeider
Hendrik Pesma, als gelastigde van notaris
verkoper van 1/3 van 1/2Christoffel BosgarentwijnderLeeuwarden
Philippus Bos
verkoper van 1/5 van 1/2Abraham Cornelis BeytsegathoutmolenaarAlmenum
Sikke Ennes de Vries, als gelastigde van
verkoper van 1/5 van 1/2Sybrand Teunishoutmolenaarbuiten Groningen
Hendrik Pesma, als gelastigde vannotaris
verkoper van 1/5 van 1/2Cornelis Jansen Beitzegat, en vankoemelker en voerman
verkoper van 1/10 van 1/2Gryttje Pyters, weduwe van
wijlen Pyter Poulus, en van
verkoper van 1/10 van 1/2Wikkje Pyters, gehuwd metDokkum
Gerryt Ulbes Buwalda, en vanmolenmakerDokkum
huisman Jan Aebles, als curator vanhuismanWijnaldum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Aeble Jacobs Beitzegat
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Antje Jacobs Beitzegat, en van
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Hijcke Jacobs Beytzegat, gehuwd metFirdgum
huisman Eeltje Jacobs, en vanhuismanFirdgum
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2Trijntje Jacobs Beytzegat, gehuwd metVrouwenparochie
huisman Gerben Jansen Doctor, en van alle kinderen vanVrouwenparochie
verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2huisman Jacob Cornelis Beytzegat, allen erfgenamen vanBerlikum
Gryttje Cornelis Beytzegat, in leven gehuwd met
Philippus Bos


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0180r van 16 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjessteeg]huis
 
koperPieter Reinders, samen mettimmerman335-00-00 CG
Dooitzen Teuniskooltjer
Johannes Paulustimmerman
huurdersVerscheidene huisgezinnen
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjes steeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels sleper
verkoperJelger Hessels, in eigen naam en erfgenaam ad vitam van 1/2sleper
wijlen Liskje Jans


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0024r van 31 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjesteeg]1/3 huis
 
koperDooitze Teunis kooltjer90-00-00 CG
koperJan Paulus huistimmerman
eigenaar van 1/3Dooitze Teuniskooltjer
eigenaar van 1/3Jan Paulushuistimmerman
naastligger ten oostenGerryt Offringa
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten noordenJelger Hessels
verkoperReinder Pytershuistimmerman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pietermolentjessteeg]woning
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenTjepke de Hoop
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs
verkopervroedsman Sybout Hoornstra
burgervaandrig Mechiel Nauta, als geauthoriseerde curatoren over de nagelaten minderjarige kinderen van
Jan Paulus Lansenberg, ten overstaan van
commissarisB. van der Meulen


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0216r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentie steeg]huis
 
koperFolkert Jacobs de Haas, gehuwd metmr. slotmaker109-21-00 GG
Jeltie Jacobs
naastligger ten oostenFokke Martens c.u.
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentie steeg]
naastligger ten noordenFolkert Jacobs de Haas
burgemeester J. van Slooten, curator van de geabandonneerde boedel
burgemeester S. Hoornstra, curator van de geabandonneerde boedel
J. P. Boomsma, curatoren over de geabandonneerde boedel vankoopman
verkoperT. de Hoop, en over de ledige boedel van
verkoperwijlen J. de Hoop, gehuwd met
verkoperwijlen Seerpje Everts, en als gelastigde van
verkoperAnke HeinemanWarns


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0232r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHein Drost


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0096r van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Gardenierstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHein Drost


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0044v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Both Apothekerstraat 3Both Apothekerstraat OZ [staat: Pieter Molentjesteeg]huis
 
koperJan Fredriks bontwever200-00-00 CG
huurderBeernt Bijland c.u.
naastligger ten oostenGoslings Adams
naastligger ten zuidenAbelius Wierdsma
naastligger ten westenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten noordenG. Pettinga
verkoper van 1/3Marijke Beernts, gehuwd met
Harmen Kampbontwever
verkoper van 1/3Grietje Beernds, gehuwd met
Hein Drostmr. brouwer
verkoper van 1/3Trijntje Beernts, gehuwd met
Frans W. Leemkoolkoopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Jan Frielderseigenaar en gebruiker van wijk G-077, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-077Both Apothekerstraat 3Jan Frielders Jan Frielders wewer


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 72 van 9 apr 1828
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3koopaktefl. 55huis G-077
 
verkoperMaria Arends
verkoperGeertruida Arends
koperSimon Louwenaar
koperCatharina Folkerts Levis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis of werkpl. en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Caatje Folkertszie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Simon Alberts Louwenaar... dopen Grote Kerk HRL 1799 BS huw 1832, ovl 1840; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-077; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-077Symon Louwenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
G-077Caatje Folkerts [Volkerts]45 jNimwegenv, protestant, gehuwd
G-077Albert Louwenaar16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gerryt Louwenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-077Gilles [Philis] Smal22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, werkman


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-077Both Apothekerstraat 3Gielis Jans Smal, overleden op 13 oktober 184024 jr, werkman, overleden Pietermolenstraat G 77, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Lodewijk Jacobs Scheffer... zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-077Both Apothekerstraat 3Styntje Jans Tigchelaar... dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 14 en 21 van 15 feb 1854
adressoortbedraggebruik
G-077Both Apothekerstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 450woning G-077
 
verkoperFroukje Leninga (wv Jan Jacobs Sonnema, tevens als moeder van en voogd over Jacob Sonnema)
verkoperDirk Leninga (tevens als toeziend voogd)
koperJohannes Meyer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696G-077 (Both Apotheker straat)Johannes Meijer jr.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696G-077 (Both Apoth. straat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1696Both Apothekerstraat 3 (G-077)Jelle M. van der Wal
  terug